Attraktiv Aktionær løn med lavere skat er mulig fra 2016.

Som et led i finansloven har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti genindført den tidligere mulighed for aktieløn uden normal løn beskatning hvortil endeligt lovforslag forventes aktivt i marts 2016.

Dette kan tildeles til såvel ledelse som medarbejdere, dermed er direktører også indbefattet.

Beskatning finder hermed først sted under en gevinst, efter AFSTÅELSEN, og vel og bemærke som aktieindkomst i stedet for løn, hvilket har en attraktiv betydning, da der er lavere skat.

Alle selskaber kan dermed atter tilbyde;

  • individuelle lønordninger med aktieløn med lukrative skattefordele
  • de nye medarbejderaktier beskattes på tidspunktet for udnyttelse og som aktionærløn med lavere skattesats

De gamle medarbejderaktier er aktier i lønindkomst beskattet på det tidspunkt, hvor aktierne modtages. Også købe- og tegningsretter til aktier beskattes på modtager tidspunkt hvormed den gamle ordning giver indtil 57% beskatning for en gennemsnitlig høj indkomstmodtager.

Således sker beskatningen fremover ikke som i 2015 på TILDELINGSTIDSPUNKTET eller ved udnyttelse af optioner (tegningsret), men ved den realiserede gevinst, men til lavere skat.

Det er det økonomiske udbytte som beskattes fremover og ikke en værdi af aktier som i visse tilfælde kunne nå at blive værdiløse inden man benyttede sig af dem. Med de nye regler opnås en lavere skat, men ikke en skattefrihed.

Først ved salg af aktierne sker beskatningen med på dette tidspunkt til den meget lavere skat, nemlig som aktieindkomst med 27 % eller 42 %, afhængigt af aktieindkomstens størrelse.

Det indebærer, at den enkelte medarbejder vil kunne tildeles aktier og købe- og tegningsretter til aktier op til en værdi svarende til 10 % af medarbejderens årsløn, såfremt en række grundbetingelser i øvrigt er opfyldt. Selskabet har ligesom tidligere, ikke fradragsret for udgiften til aktielønnen.

Egentligt er der tale om en genindførsel af ligningslovens § 7H som blev ophævet af den tidligere regering i år 2012 her var begrænsningen en hel række betingelser og max. 10% af medarbejderens årsløn, hvilket vi forventer bliver identisk med reglerne fra 2012.

Rekruttering med aktionærløn er det nye Incitament

Med de nye regler kan selskaber tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere langt bedre end tidligere, dette kræver dog særligt udformede ansættelseskontrakter eller tillægskontrakter som vi er behjælpelige med.

Med de nye regler vil det blive langt mere fordelagtigt at modtage aktieløn – og dermed får danske selskaber på ny et godt instrument til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Kontakt os for yderligere oplysninger og vores standard kontrakter for:

  1. Ansættelseskontrakter med aktieløn
  2. Aktieløn i kontrakter som tillæg til nuværende funktionærlovsaftaler
  3. Incitamentsordninger med evt. indbygget sundhedsfremmeordninger (Helse, Psykologi, Sygesikring.dk)
  4. Warrents (Tegningsmulighed) også kaldet aktieoptioner på en periode af max. 5 år
  5. At gøre medarbejdere til virksomhedsejere som fakturerer din virksomheden
  6. Outplacement kontrakter, tilbud og incitamenter hermed
  7. Tillægskontrakter eller nye ansættelseskontrakter (GÆLDER ANSATTE OG KONSULENTER) for sikring af de opfindelser medarbejderen laver jf. dansk (S&H) dom om ophavsret, disse tilfalder medarbejderen/konsulenten, såfremt der ikke er udarbejdet en særlig kontrakt.
  8. Flextids kontrakter, der sikrer et reelt højere timeantals udbytte for virksomheden (jf. mange undersøgelser)

I højere grad end tidligere er det væsentligt indenfor rekruttering, at have attraktive tilbud, at tiltrække de rigtige kandidater og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Aktionærløn vil blive et vigtigt element for mange både virksomheder, ledere og medarbejdere. Rådgivnings og- Rekrutteringsvirksomheder bør sørge for, at præsenterer disse tiltag for virksomhederne allerede nu, så det er klart til Q2/2016. En af de første rekrutteringsvirksomheder i Danmark som tilbyder dette er: https://rekrutteringsfirmaet.dk/en/who

Yderligere information på telefon +45 32177777

Scroll to Top