Kontrakter

Kontrakter

Metropol er din naturlige partner for udarbejdelse af kontrakter af næsten enhver type. Købekontrakter er juridiske dokumenter og skal derfor udformes så de dels overholder gældende lovgivning og samtidigt indeholder en professionel vurdering af aktiver.

Såfremt kontrakter IKKE udarbejdes korrekt indenfor hvert fagområde, kan kontrakter erklæres ugyldige og i værste fald kan man blive erstatningspligtig.

Typiske kontrakttyper som Metropol udbyder som professionel udbyder er:

 • Standard Købekontrakter mellem private og/eller selskaber
 • Salg af aktiver fra et selskab
 • Salg af IP rettigheder såsom patenter, varemærker, brugsmodeller og designbeskyttelse
 • Køb af salg af virksomheder, hoteller og restaurationer m.v.
 • Vurderingskontrakter for ansættelser af værdier på aktiver fra 3. part uvildig godkendt vurderingskilde
 • Ansættelsesaftaler
 • Direktøraftaler
 • Selskabsaftaler
 • Særeje for private eller selskaber / aktionærer
 • Tinglyste kontrakter for udlejere/lejere, kontrahent samarbejde og meget mere
 • Franchise kontrakter og distributionsaftaler distriktsbestemt eller nationale som internationale
 • Internationale kontrakter baseret på CISC eller national købelov

Internationale kontrakter og CISG

Hvis en kontrakt indgås imellem 2 CISG lande er dette en slags international købelov med regler for aftaler om køb over grænserne. CISCG er en FN konvention “Convention on Contracts for the International Sale of Goods”. Denne FN konvention dækker parternes forpligtelser ved sådanne køb samt retsvirkningerne af parternes misligholdelse. CISG har tilslutning fra 76 lande.
I en kontrakt skal lovgrundlaget være nævnt. Nævnes f.eks. den danske købelov kan CISG ikke anvendes.

Få et tilbud på den type kontrakt du ønsker før du beslutter dig

Prisen for kontrakt gives ud fra den tid det tager at udarbejde kontrakten. Standard kontrakter koster således 1.500 kr. ex. moms.

Samtidigt med udarbejdelse af en kontrakt er det normalt at få rådgivning af de jurister, advokater, revisorer eller skatterådgivere/konsulente vi henviser til. Denne timepris koster fra 950,- pr. time ex. moms.

Normalt tager det ikke mere end 2-4 timer og kontrakter kan således udfærdiges for under 1/2 eller ned til 1/4 af de priser som advokater normalt tager.

En uvildig 3. parts vurderingsmand er en god idé ved kontrakter der omhandler varelager og IP rettigheder. Metropol tilbyder derfor at kontrakters indhold vurderes professionelle vurderingsmænd som er godkendt af Sø og Handelsretten’s liste over professionelle vurderingsmænd og tillige tidligere har stået på Justitsministeriet’s liste over professionelle vuderingsmænd.

Metropol kan give en fast pris ud fra telefonisk henvendelse.

Standardpriser for købekontrakter og rådgivning om nationale skattekontroller

 • Dansk Købekontrakt mellem 2 virksomheder eller privat og virksomhed fra kr. 2.500,- inkl. 1 times rådgivning.
 • Nordisk købekontrakt mellem 2 virksomheder eller privat og virksomhed fra kr. 2.500,- inkl. 1 times rådgivning.
 • Offshore kontrakt mellem 2 virksomheder eller privat og virksomhed kr. 4.500,- inkl. 1 times rådgivning.
 • Rådgivning om hvordan du kontrolleres af danske myndigheder 2 timer á 1.500,-
 • Rådgivning om hvordan du kontrolleres af myndigheder i et bestemt land i EU 2 timer á 2.500,-
 • Rådgivning om hvordan du kontrolleres af myndigheder i et bestemt land udenfor EU 2 timer á 3.500,-

Ring derfor på 32177777 og få et godt tilbud.


 
 
Scroll to Top