Registreret Varemærke

Hvad er et registreret varemærke?

Et Registreret Varemærke kan oprettes for alle navne, produktnavne, firmanavne og domænenavne og er en særdeles god investering. Et registreret varemærke giver nemlig både forbrugertillid og juridisk retsbeskyttelse.

Vi har siden 1982 registreret varemærker i Danmark og i udlandet i de mange brancher og klasser. Varemærker positionerer også en virksomheds produkter og ydelser overfor konkurrenter på markedet.

Hvad kan registreres som et Registreret Varemærke?

Du kan registrere et Varemærke som FIGURMÆRKE (GRAFIK) eller som ORDMÆRKE. Et ordmærke giver absolut eneret på selve ordet også indenfor markedsføring m.v. Eksempler på hvad som kan registreres:

 • Ord
 • Firmanavne
 • Produktnavne
 • Service navne
 • Domænenavne
 • Stednavne
 • Efternavne
 • Slogans eller udtalemåder f.eks. DSIGN
 • Logoer og Logo Design med eller uden Slogan
 • Logo Design: Design og Vignetter (Corporate ID Logo Design)
 • En Farve eller farvekombinationer med angivelse f.eks. efter Pantone skalen
 • 3D objekter
 • Familienavne, efternavne, fornavne, stednavne, husnavne, bådnavne
 • Kaldenavne og kunstnernavne
 • Lydmærker, Lyde, Noder, kendingsmelodier, Sonogrammer og Oscillo Grammer
 • Kommende eller nuværende Teknologi navne f.eks. WiFi, Wimax, LTE, Machine Learning, AR Augmented Reality, DNA Terapi, Personlig Robot m.v.
 • Titler, uddannelsestitler
 • Autorisation Navne
 • Certificerings Navne
 • Former
 • Symboler
 • Tegn
 • Typografi / Font Designs
 • Mønstre
 • Flag
 • Badges
 • Navneskilte
 • Skilte
 • Barcodes eller QR Barcode
 • Hologrammer
 • Foto
 • Animationer (Bevægeligt Varemærke) og Billedsekvenser
 • Vareudstyr f.eks. Emballage eller en del af emballage, poser, gennemsigtig aluflaske
 • Underskrift (Logo som underskrift)
 • Våbenskjold

Varemærker giver forbrugertillid og soliditet

Et registreret varemærke udstråler soliditet, kvalitet og giver forbrugertillid. Derfor øges omsætningen og det er mere reglen end undtagelsen at varemærker tjener sig hjem på få måneder. Dette betyder at udgiften til et varemærke snarere er en indtægt end en udgift. Med en pris på 1.880 kr. for 10 år er det jo en lille udgift for enhver virksomhedstype.

Overvågning af registrerede varemærker eller indgivne registreringer af danske og/eller udenlandske varemærker med BUSINESS BUILDING BRAND MONITOR.

Vi tilbyder løsninger for overvågning af benyttelse af firma- og produktnavnes krænkelser i søgemaskiner og generel medieovervågning.

Registreret varemærke med Corporate ID pakke

Vi tilbyder et komplet Corporate ID pakke som sikrer din visuelle identitet hvilket omfatter logo og slogan med psykologisk design og høj signalværdi med et varemærke. Pakkens pris er 4.995,- for nydesign og 3.995,- for redesign. Skal du blot have indsat dit (R) eller TM korrekt i eksisterende logo eller produktnavn med den korrekte placering og skrifttype er prisen 995,-

Hvordan registreres et varemærke og ibrugtagning krav af registrerede varemærker?

I næsten alle lande kræves en registrering af et varemærke før man kan opnå eneret. Der er dog i enkeltlande undtagelser herunder f.eks. Danmark hvor varemærke ret opnås alene ved brug af varemærket. For at denne varemærkeret kan stadfæstes kræves det, at varemærket bruges kontinuerligt og det er her vigtigt, at brugen ikke må ophøre i en periode fordi retten til varemærket derfor fortabes.

Denne varemærkeret skal kunne dokumenteres og såfremt at dokumentationen ikke er i orden fortabes varemærkeretten. Varemærke retten skal ibrugtages inden der er gået 5 år hvorefter en 3. part kan kræve varemærket ophævet grundet manglende anvendelse.

Hvilke krav og fordele er der ved et Registreret Varemærke?

Varemærker skal fornyes hvert 10 år og kan således fortsætte i det uendelige. Varemærker behøver IKKE være nyt på registreringstidspunktet. De fleste varemærker er allerede benyttet på markedet forinden en registrering. Fra registreringstidspunkter og 6 måneder frem opnår man endvidere en prioritetsret. Denne prioritetsret giver ret til at videreføre varemærkeansøgninger i andre lande. Der findes to systemer til videreførelse af varemærker for virksomheder der ønsker globalisering og samtidig registrering i flere lande på samme tid, nemlig Madrid-protokol forordningen og EF-varemærkesystemet.


Her er priserne for de 3 typer af varemærker:

Hvad koster et dansk Registreret Varemærke

Prisen er for et dansk Registreret Varemærke er 1.880,- kr. for 10 år hvilket svarer til 188 kr. pr. år + moms. Dertil kan komme udgifter som f.eks. forundersøgelse, advokatbistand og rådgiverhonorar.

Madrid-protokol varemærker for registrering i mange lande samtidigt

Madrid protokol systemet til registrering af varemærker, er beregnet for globalisering og sikring af dine mærker og er ratificeret af 98 lande, heriblandt flere EU-lande, østeuropæiske lande samt Japan, Australien, Kina og USA. Madrid-protokol systemet tilbyder en mulighed for at samregistrere alle varemærkeregistreringer i én registrering gældende for de lande der registreringen ønskes oprettet i. Det kræver dog at der allerede er en varemærkeregistrering i et af de ratificerende lande f.eks. Danmark.

Såfremt der opstår problemer i et enkelt land kan registreringen alligevel gennemføres for de øvrige lande. I det øjeblik ansøgningen indgives (Det sker samme dag hos os, og online sker det i det øjeblik du trykker send).

Prisen for et Madrid protokol varemærke er fra 8.995,-

EU Varemærke Systemet for registrering af varemærker som et EU varemærke m.v.

EU Varemærke Systemet tillader at én enkelt registrering giver varemærkebeskyttelse i alle EU-lande tillige med kommende nye medlemslande i EU. Systemet fungerer dog som et enten/eller system hvor der er et specificeret krav om at en registrering kan gennemføres i alle EU-lande. Det tager fra 6-10 måneder fra ansøgningstidspunkt til udstedelse, såfremt der ikke fremkommer indsigelser inklusive evt. forundersøgelser. EU er et marked der dækker 27 medlemslande med tilsammen næsten 500 millioner personer, og dette marked er derfor det mest naturlige valg når virksomheden ønskes globaliseret.

Prisen for et EU Varemærke i 28 lande er kr. 9.995,- ex. moms. Dertil kommer møde, sagsomkostninger, vareklasse tillæg, gennemgang m.v. samt juridisk forundersøgelse, der tilrådes ved enhver varemærke registrering.


PS: HUSK at nogle EØS Lande IKKE er med i denne registrering og det er: Norge, Schweiz og Island samt en række af Lande i Østeuropa. Disse kan pt kun nås med Madrid Protokollen.


Vi leverer varemærker billigere med flere faciliteter end nogen konkurrent

Vi har lavet varemærker siden 1982 og er således kompetent rådgiver og partner inden for nationale og internationale varemærker. Vi tilbyder en klar varemærkestrategi og kan hurtigt vurdere et varemærke via forundersøgelser og endelig anbefale en strategi eller vurdere om en given varemærkeregistrering kan krænke eksisterende varemærker.

Vi foretager således forundersøgelser, registrering og foretager fornyelser.

Juridisk beskyttelse med vore 7 Advokater der sikrer dig i tilfælde af krænkelser af dine rettigheder

Vore advokater og højesteretsadvokater yder også bistand ved krænkelser af varemærket og ved eventuelle sagsanlæg samt såfremt dit varemærke krænkes.

Dertil kommer den juridiske beskyttelse af varemærket. Med køb af et varemærke kan du beskytte navnet i 3 klasser eller flere såfremt dette ønskes. Dette betyder at ingen anden konkurrent eller anden branche kan benytte dette varemærke uden at betale afgift til varemærke indehaveren. Et registreret varemærke er en entydig rettighed der har til hensigt at sikre varemærkeindehaveren flere juridiske rettigheder på et marked og står således over domænenavne, retten til tekst anvendelse eller efterligninger m.v. og en krænker af dit varemærke kan stævnes uden videre i f.eks. Sø og Handelsretten i København (Kaldet skifteretten i andre landsdele) for ikke at overholde god markedsføringsskik og for at snylte på eller krænke dit varemærke og kan endvidere dømmes efter paragraffer om ond hensigt m.v.

Om registrering af Varemærker og lovgivning om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Et varemærke er en intellektuel ejendomsret eller rettighed som kan sælges som enhver anden vare. Ejerskabet kan være i selve driftsselskabet, men det er ofte moderselskabet eller holdingselskabet der ejer rettigheder for underliggende selskaber. Da der ikke er en fuldstændig harmonisering og at lovgivningen kan være forskellige fra land til land skal derfor som minimum foretages en grundundersøgelse forud for registreringen af et varemærke.

Se også: http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L198.htm
Se også: http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_4_4_da.htm
Se også: EU Parlamentets IP lovgivning

Hvem kan eje varemærker?

Enhver juridisk enhed såsom en privatperson, en virksomhed, en forening, et amt, en kommune og enhver statslig virksomhed kan eje et varemærke. I denne forbindelse har staten ikke særlige rettigheder men ansøger på lige vilkår som en virksomhed i de fleste lande.

Køb og salg af varemærker?

Enhver kan sælge sit registrerede varemærke og enhver kan købe et allerede registreret varemærke. Der forekommer ofte køb af allerede registrerede varemærker, såfremt varemærket man ønsker er optaget i de klasser man ønsker.

Fordelen er at man undgår en lang tid med registrering, men samtidigt må man affinde sig med at disse varemærker oftest sælges til overpriser. Vi kan tage kontakt til en varemærkeindehaver såfremt din virksomhed ønsker at købe og dermed forhandle en pris på vegne af din virksomhed.

Nationale lovgivninger kan være forskellige

Eksklusive rettigheder er tilsammen med intellektuel ejendomsret, industriel ejendomsret og kommerciel ejendomsret underlagt nationale lovgivninger. Dette betyder at den lokale lovgivning er gældende for det land man opererer.

Desværre har medlemsstaterne ikke indgået en harmonisering af disse lovgivninger. Det eneste kompromis a kunne etableres rettigheder som virksomhederne ville kunne anvende parallelt til de nationale rettigheder. Derfor anbefales en grundig forundersøgelse de klasser og lande man vil opererer i. Se priserne herfor herunder.

Hvad kan registreres som varemærke?

Helt almindelige navne og specifikke produktnavne kan registreres. Det kræver dog en forundersøgelse, såfremt at dit mærke består af generiske ord og samtidigt kan undersøges og klarlægges varemærkers registrering og anvendelse, i alle klasser i alle verdensdele, for at sikre der ikke kommer komplikationer, sagsanlæg eller andre uforudsigelige hændelser. En forundersøgelse er således både sund fornuft og en hensigtsmæssig investering.

Hvad kræves der?

Først skal der laves en rapport om varemærket eller de varemærker der ønskes registreres. Dernæst kan varemærkerne registreres. Processen kan tage 3-6 måneder for danske varemærker og indtil 8 måneder for udenlandske varemærker forudsat der indsendes fyldestgørende dokumentation i form af tegninger af varemærket, firmanavnet, logoet, produktnavnet eller lignende.

Denne dokumentation skal verificeres af os som derefter opretter en egentligt registrering efter en evt. forundersøgelse. Forundersøgelsen sker dels offline og online. Herefter kan en registrering finde sted. Såfremt ingen andre forinden har indgivet anmodning og registrering af samme varemærke i de klasser du ansøger om, kan det forventes at varemærket tildeles til din virksomhed, såfremt der ikke kommer indsigelser i klageperioden.

Vi undersøger alle sager i følgende registre

 1. Firmaregistre (tidligere og nuværende virksomhedsnavne) inkl. konkurser
 2. Domæne Registre (tidligere og nuværende domænenavne)
 3. Retsafgørelser i retssale i det meste af verden
 4. Konkurs Afgørelser via kuratorer og likvidatorer herunder videresalg af navnerettigheder
 5. Advokat mæssige dispositioner i forhold til frasalg af navnerettigheder, egnsnavne, ejendomsnavne og patentnavne for våbenskjold og titler
 6. Notar optegnelser der er relevante for varemærke navne
 7. Uregistrerede firmanavne og/eller produktnavne som kan have rekursiv retsvirkning
 8. TM navne og andre registre herunder rettigheder under designbeskyttelse, patenter, præ patenteringer, kollektiv navne og foreningsnavne.

Global Market Manager

I forbindelse med anvendelse af GMM systemet kan alle domæner og varemærker indtastes med juridisk ansvar m.v. med automatisk oversættelse til flere sprog. Metropol er DK’s eneste rettighedshaver til at anvende dette system. Det er en effektiv administration af dine IP rettigheder.

Business Building for varemærker, patenter, brugsmodel- og design beskyttelse.

Copyright beskyttelse, patenter, Brugsmodel beskyttelse, Designbeskyttelse og Registrerede Varemærker (R) TM © ® kan markedsføres, beskyttes og SEO søgemaskine optimeres via Business Building.

Domæneregistrering

Vi registrerer domæner i samtlige lande i verden. Prisen er for oprettelsen af et domæne er 49 kr uanset land. Dertil kommer landets normale domæne oprettelsespris. Vi registrerer som regel varemærker og domæner samtidigt på de markeder, da begge registreringer kan have rekursiv juridisk effekt og konsekvens.

Et registreret varemærke kan  udvides med følgende registreringer:

 • Registered TradeMark TM som har værdi og beskyttelse uden for EU – produkter for export skal næsten altid samtidigt registreres som et Trademark. Husk der skal betales en selvstændig forundersøgelse FØR vi kan registrerer Trademarks.
 • Bemærk visse lande ikke tillader ® hvis varemærket ikke er registreret i dette land. Her kan man så benytte TM betegnelsen.
 • Fællesmærker, Kollektiv Mærker og Garanti Mærker er varemærker som er kollektive beregnet for brug i foreninger, sammenslutninger og organisationer.
 • Ordet forening er i den betydning ikke defineret og derfor mange muligheder for ejerskab.
 • Advokatsamfundet og Danmarks biavlerforening er eksempler herpå. Typisk er der tale om brancheforeninger og dennes medlemmers ret til at benytte en betegnelse.
 • Patent registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer patenter med juridisk beskyttelse og patentretlig rådgivning af vore jurister.
 • Brugsmodel registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer om Brugsmodelbeskyttelse med juridisk beskyttelse og dels brugsmodel rådgivning.
  Design registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer Designbeskyttelse med juridisk beskyttelse og dels Design rådgivning.

Kontakt os på 32177777 lokal 280 for yderligere information om varemærker, patenter, brugsmodeller og design beskyttelse eller udfyld formularen herunder for direkte online bestilling af dine varemærker. Husk max. 10 varemærker pr. formular.

Kvalitet siden 1982 og en erfaring fra 1.200 virksomheder

Vi leverer til mange advokatselskaber og revisionsselskaber. Vi er følgende medarbejdere som kan sikre din virksomhed og rådgive dig inden for mange retlige og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Mere end 1.200 virksomheder har valgt os som samarbejdspartner.

Spørg os – så får du råd!


”Vi har lavet varemærker siden 1982. Et Registreret Varemærke eller ordmærke giver mere forbrugertillid, mersalg, konkurrence-fordele, forbedret SEO og  tillige den bedste juridiske beskyttelse der findes.

Tænk også på at, sikre varemærker under EU (28 lande) eller Madrid systemet (102 lande) eller som et industrielt design også kaldet Design Patent”

Citat: IPR Manager, Partner, Michael Rasmussen
Telefon 32177777 lokal 123


Eksempler på juridiske komplikationer ved fornyelser eller ved oprettelse og sager der kommer som følge af varemærkeregistreringer

En af de mest kendte varemærker fra NETS er DK eller DANKORTET’s logo. Nets havde ikke lige forudset af logoet som blev introduceret i 1982 ville vække modstand i Patent & Varemærkestyrelsen. Logoet er udarbejdet af en logodesigner der stod for den nye udformning af samme logo. Dermed opstod komplikationerne. Fordi at man ændrede rammen fra sort til grå og grundformen fra firkant til oval og i øvrigt slettede en del af vignetten, nærmere den lodrette del af K’et. Hensigten var at skabe et nyt logo der gav en god fornemmelse for genkendelse med det gamle.

Selvom mange kritiserede logo vignetten, havde NETS allerede bestilt grafiske materialer til hele landet som afløse for det 36 år gamle logo.

Ifølge varemærkelovens § 24, stk. 1 har en ejer af et varemærke ret til, at få lavet opdateringer og ændringer i et registreret varemærke såfremt, at ændringen er uvæsentlig, og hvis helhedsindtrykket af mærket ikke ændres.

Så skete det at Myndighederne nægtede at godkende det, fordi det lå for langt fra det gamle. Nets lavede ikke en ny registrering men ville have registreret det under den gamle registrering i 1982. Styrelsen fastholdt at det lå for langt fra det gamle og anførte, at det nye logo ikke har ’kontinuitet’ til det gamle logo, hvorved genkendelse ikke i tilstrækkelig grad havde genkendelseseffekt til det gamle logodesign.

En af årsagerne til at registrere under en gammel registrering er, at undgå retssager. Et logodesign kan nemt overtræde andres figur varemærker. Efter ihærdige forsøg og meget tid i bl.a. ’Ankenævnet for Patenter og Varemærker’ var sagen afgjort imod NETS. Efterfølgende sagsøgte NETS ankenævnet ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at myndighederne bør anerkende, at der er tale om et redesign af det gamle Logo Design. Sø- og Handelsretten besluttede for få uger siden at give ankenævnet ret.


TOP 100 over de mest kendte varemærker i Danmark

Kilde: brandfinance.com/images/upload/brand_finance_denmark_50_report_2018_locked.pdf

Af øvrige kendte mærker på top100 kan bl.a. nævnes følgende varemærker:


Vore IPR rådgivere i udlandet

Vi indgår i International Attorney Organisation hvor vi kan tilbyde 870 kontorer med i alt 1.300 juridiske medarbejdere i 108 lande. Har du behov for en stærk repræsentation, offshore selskaber og adresser kan vi hjælpe. Offshore selskaber koster fra. 1.995,- (ex. kontoradresse efter eget valg).


Alle priser er ex. 25% moms. Forbehold for ændringer uden varsel. De enkelte lande varsler ændringer med 3-12 måneders varsel.

NB: Ring 32177777 for adgang til systemet. Vi har kun 2.048 bit overførsler som krypteret forbindelse direkte til kunder som benytter os til patenter, brugsmodeller og varemærker m.v. Det kræver at du har mail-certifikat og servercertifikat.


Opdateret 05.12.2018. Rev. 12.6.


TOP varemærker

Jf. Financial Times “ig.ft.com/top-100-global-brands/2018/” er der kommet en ny TOP 100 liste over de mest anerkendte varemærker. Du kan følge linket herover, idet vi kun gengiver de 2 største varemærker her. Listen kan sorteres elektronisk.

Scroll to Top