Registreret Varemærke

Hvad er et registreret varemærke?

Et Registreret Varemærke kan oprettes for alle navne, produktnavne, firmanavne og domænenavne og er en særdeles god investering. Et registreret varemærke giver nemlig både forbrugertillid og juridisk retsbeskyttelse.

Vi har siden 1982 registreret varemærker i Danmark og i udlandet i de mange brancher og klasser. Varemærker positionerer også en virksomheds produkter og ydelser overfor konkurrenter på markedet.

Hvad kan registreres som et Registreret Varemærke?

Du kan registrere et Varemærke som FIGURMÆRKE (GRAFIK) eller som ORDMÆRKE. Et ordmærke giver absolut eneret på selve ordet også indenfor markedsføring m.v. Eksempler på hvad som kan registreres:

 • Ord
 • Firmanavne
 • Produktnavne
 • Service navne
 • Domænenavne
 • Stednavne
 • Efternavne
 • Slogans eller udtalemåder f.eks. DSIGN
 • Logoer og Logo Design med eller uden Slogan
 • Logo Design: Design og Vignetter (Corporate ID Logo Design)
 • En Farve eller farvekombinationer med angivelse f.eks. efter Pantone skalen
 • 3D objekter
 • Familienavne, efternavne, fornavne, stednavne, husnavne, bådnavne
 • Kaldenavne og kunstnernavne
 • Lydmærker, Lyde, Noder, kendingsmelodier, Sonogrammer og Oscillo Grammer
 • Kommende eller nuværende Teknologi navne f.eks. WiFi, Wimax, LTE, Machine Learning, AR Augmented Reality, DNA Terapi, Personlig Robot m.v.
 • Titler, uddannelsestitler
 • Autorisation Navne
 • Certificerings Navne
 • Former
 • Symboler
 • Tegn
 • Typografi / Font Designs
 • Mønstre
 • Flag
 • Badges
 • Navneskilte
 • Skilte
 • Barcodes eller QR Barcode
 • Hologrammer
 • Foto
 • Animationer (Bevægeligt Varemærke) og Billedsekvenser
 • Vareudstyr f.eks. Emballage eller en del af emballage, poser, gennemsigtig aluflaske
 • Underskrift (Logo som underskrift)
 • Våbenskjold

Varemærker giver forbrugertillid og soliditet

Et registreret varemærke udstråler soliditet, kvalitet og giver forbrugertillid. Derfor øges omsætningen og det er mere reglen end undtagelsen at varemærker tjener sig hjem på få måneder. Dette betyder at udgiften til et varemærke snarere er en indtægt end en udgift. Med en pris på 1.880 kr. for 10 år er det jo en lille udgift for enhver virksomhedstype.

Overvågning af registrerede varemærker eller indgivne registreringer af danske og/eller udenlandske varemærker med BUSINESS BUILDING BRAND MONITOR.

Vi tilbyder løsninger for overvågning af benyttelse af firma- og produktnavnes krænkelser i søgemaskiner og generel medieovervågning.

Registreret varemærke med Corporate ID pakke

Vi tilbyder et komplet Corporate ID pakke som sikrer din visuelle identitet hvilket omfatter logo og slogan med psykologisk design og høj signalværdi med et varemærke. Pakkens pris er 4.995,- for nydesign og 3.995,- for redesign. Skal du blot have indsat dit (R) eller TM korrekt i eksisterende logo eller produktnavn med den korrekte placering og skrifttype er prisen 995,-

Hvordan registreres et varemærke og ibrugtagning krav af registrerede varemærker?

I næsten alle lande kræves en registrering af et varemærke før man kan opnå eneret. Der er dog i enkeltlande undtagelser herunder f.eks. Danmark hvor varemærke ret opnås alene ved brug af varemærket. For at denne varemærkeret kan stadfæstes kræves det, at varemærket bruges kontinuerligt og det er her vigtigt, at brugen ikke må ophøre i en periode fordi retten til varemærket derfor fortabes.

Denne varemærkeret skal kunne dokumenteres og såfremt at dokumentationen ikke er i orden fortabes varemærkeretten. Varemærke retten skal ibrugtages inden der er gået 5 år hvorefter en 3. part kan kræve varemærket ophævet grundet manglende anvendelse.

Hvilke krav og fordele er der ved et Registreret Varemærke?

Varemærker skal fornyes hvert 10 år og kan således fortsætte i det uendelige. Varemærker behøver IKKE være nyt på registreringstidspunktet. De fleste varemærker er allerede benyttet på markedet forinden en registrering. Fra registreringstidspunkter og 6 måneder frem opnår man endvidere en prioritetsret. Denne prioritetsret giver ret til at videreføre varemærkeansøgninger i andre lande. Der findes to systemer til videreførelse af varemærker for virksomheder der ønsker globalisering og samtidig registrering i flere lande på samme tid, nemlig Madrid-protokol forordningen og EF-varemærkesystemet.


Her er priserne for de 3 typer af varemærker:

Hvad koster et dansk Registreret Varemærke

Prisen er for et dansk Registreret Varemærke er 1.880,- kr. for 10 år hvilket svarer til 188 kr. pr. år + moms. Dertil kan komme udgifter som f.eks. forundersøgelse, advokatbistand og rådgiverhonorar.

Madrid-protokol varemærker for registrering i mange lande samtidigt

Madrid protokol systemet til registrering af varemærker, er beregnet for globalisering og sikring af dine mærker og er ratificeret af 98 lande, heriblandt flere EU-lande, østeuropæiske lande samt Japan, Australien, Kina og USA. Madrid-protokol systemet tilbyder en mulighed for at samregistrere alle varemærkeregistreringer i én registrering gældende for de lande der registreringen ønskes oprettet i. Det kræver dog at der allerede er en varemærkeregistrering i et af de ratificerende lande f.eks. Danmark.

Såfremt der opstår problemer i et enkelt land kan registreringen alligevel gennemføres for de øvrige lande. I det øjeblik ansøgningen indgives (Det sker samme dag hos os, og online sker det i det øjeblik du trykker send).

Prisen for et Madrid protokol varemærke er fra 8.995,-

EU Varemærke Systemet for registrering af varemærker som et EU varemærke m.v.

EU Varemærke Systemet tillader at én enkelt registrering giver varemærkebeskyttelse i alle EU-lande tillige med kommende nye medlemslande i EU. Systemet fungerer dog som et enten/eller system hvor der er et specificeret krav om at en registrering kan gennemføres i alle EU-lande. Det tager fra 6-10 måneder fra ansøgningstidspunkt til udstedelse, såfremt der ikke fremkommer indsigelser inklusive evt. forundersøgelser. EU er et marked der dækker 27 medlemslande med tilsammen næsten 500 millioner personer, og dette marked er derfor det mest naturlige valg når virksomheden ønskes globaliseret.

Prisen for et EU Varemærke i 28 lande er kr. 9.995,- ex. moms. Dertil kommer møde, sagsomkostninger, vareklasse tillæg, gennemgang m.v. samt juridisk forundersøgelse, der tilrådes ved enhver varemærke registrering.


PS: HUSK at nogle EØS Lande IKKE er med i denne registrering og det er: Norge, Schweiz og Island samt en række af Lande i Østeuropa. Disse kan pt kun nås med Madrid Protokollen.


Vi leverer varemærker billigere med flere faciliteter end nogen konkurrent

Vi har lavet varemærker siden 1982 og er således kompetent rådgiver og partner inden for nationale og internationale varemærker. Vi tilbyder en klar varemærkestrategi og kan hurtigt vurdere et varemærke via forundersøgelser og endelig anbefale en strategi eller vurdere om en given varemærkeregistrering kan krænke eksisterende varemærker.

Vi foretager således forundersøgelser, registrering og foretager fornyelser.

Juridisk beskyttelse med vore 7 Advokater der sikrer dig i tilfælde af krænkelser af dine rettigheder

Vore advokater og højesteretsadvokater yder også bistand ved krænkelser af varemærket og ved eventuelle sagsanlæg samt såfremt dit varemærke krænkes.

Dertil kommer den juridiske beskyttelse af varemærket. Med køb af et varemærke kan du beskytte navnet i 3 klasser eller flere såfremt dette ønskes. Dette betyder at ingen anden konkurrent eller anden branche kan benytte dette varemærke uden at betale afgift til varemærke indehaveren. Et registreret varemærke er en entydig rettighed der har til hensigt at sikre varemærkeindehaveren flere juridiske rettigheder på et marked og står således over domænenavne, retten til tekst anvendelse eller efterligninger m.v. og en krænker af dit varemærke kan stævnes uden videre i f.eks. Sø og Handelsretten i København (Kaldet skifteretten i andre landsdele) for ikke at overholde god markedsføringsskik og for at snylte på eller krænke dit varemærke og kan endvidere dømmes efter paragraffer om ond hensigt m.v.

Om registrering af Varemærker og lovgivning om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Et varemærke er en intellektuel ejendomsret eller rettighed som kan sælges som enhver anden vare. Ejerskabet kan være i selve driftsselskabet, men det er ofte moderselskabet eller holdingselskabet der ejer rettigheder for underliggende selskaber. Da der ikke er en fuldstændig harmonisering og at lovgivningen kan være forskellige fra land til land skal derfor som minimum foretages en grundundersøgelse forud for registreringen af et varemærke.

Se også: http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L198.htm
Se også: http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_4_4_da.htm
Se også: EU Parlamentets IP lovgivning

Hvem kan eje varemærker?

Enhver juridisk enhed såsom en privatperson, en virksomhed, en forening, et amt, en kommune og enhver statslig virksomhed kan eje et varemærke. I denne forbindelse har staten ikke særlige rettigheder men ansøger på lige vilkår som en virksomhed i de fleste lande.

Køb og salg af varemærker?

Enhver kan sælge sit registrerede varemærke og enhver kan købe et allerede registreret varemærke. Der forekommer ofte køb af allerede registrerede varemærker, såfremt varemærket man ønsker er optaget i de klasser man ønsker.

Fordelen er at man undgår en lang tid med registrering, men samtidigt må man affinde sig med at disse varemærker oftest sælges til overpriser. Vi kan tage kontakt til en varemærkeindehaver såfremt din virksomhed ønsker at købe og dermed forhandle en pris på vegne af din virksomhed.

Nationale lovgivninger kan være forskellige

Eksklusive rettigheder er tilsammen med intellektuel ejendomsret, industriel ejendomsret og kommerciel ejendomsret underlagt nationale lovgivninger. Dette betyder at den lokale lovgivning er gældende for det land man opererer.

Desværre har medlemsstaterne ikke indgået en harmonisering af disse lovgivninger. Det eneste kompromis a kunne etableres rettigheder som virksomhederne ville kunne anvende parallelt til de nationale rettigheder. Derfor anbefales en grundig forundersøgelse de klasser og lande man vil opererer i. Se priserne herfor herunder.

Hvad kan registreres som varemærke?

Helt almindelige navne og specifikke produktnavne kan registreres. Det kræver dog en forundersøgelse, såfremt at dit mærke består af generiske ord og samtidigt kan undersøges og klarlægges varemærkers registrering og anvendelse, i alle klasser i alle verdensdele, for at sikre der ikke kommer komplikationer, sagsanlæg eller andre uforudsigelige hændelser. En forundersøgelse er således både sund fornuft og en hensigtsmæssig investering.

Hvad kræves der?

Først skal der laves en rapport om varemærket eller de varemærker der ønskes registreres. Dernæst kan varemærkerne registreres. Processen kan tage 3-6 måneder for danske varemærker og indtil 8 måneder for udenlandske varemærker forudsat der indsendes fyldestgørende dokumentation i form af tegninger af varemærket, firmanavnet, logoet, produktnavnet eller lignende.

Denne dokumentation skal verificeres af os som derefter opretter en egentligt registrering efter en evt. forundersøgelse. Forundersøgelsen sker dels offline og online. Herefter kan en registrering finde sted. Såfremt ingen andre forinden har indgivet anmodning og registrering af samme varemærke i de klasser du ansøger om, kan det forventes at varemærket tildeles til din virksomhed, såfremt der ikke kommer indsigelser i klageperioden.

Vi undersøger alle sager i følgende registre

 1. Firmaregistre (tidligere og nuværende virksomhedsnavne) inkl. konkurser
 2. Domæne Registre (tidligere og nuværende domænenavne)
 3. Retsafgørelser i retssale i det meste af verden
 4. Konkurs Afgørelser via kuratorer og likvidatorer herunder videresalg af navnerettigheder
 5. Advokat mæssige dispositioner i forhold til frasalg af navnerettigheder, egnsnavne, ejendomsnavne og patentnavne for våbenskjold og titler
 6. Notar optegnelser der er relevante for varemærke navne
 7. Uregistrerede firmanavne og/eller produktnavne som kan have rekursiv retsvirkning
 8. TM navne og andre registre herunder rettigheder under designbeskyttelse, patenter, præ patenteringer, kollektiv navne og foreningsnavne.

Global Market Manager

I forbindelse med anvendelse af GMM systemet kan alle domæner og varemærker indtastes med juridisk ansvar m.v. med automatisk oversættelse til flere sprog. Metropol er DK’s eneste rettighedshaver til at anvende dette system. Det er en effektiv administration af dine IP rettigheder.

Business Building for varemærker, patenter, brugsmodel- og design beskyttelse.

Copyright beskyttelse, patenter, Brugsmodel beskyttelse, Designbeskyttelse og Registrerede Varemærker (R) TM © ® kan markedsføres, beskyttes og SEO søgemaskine optimeres via Business Building.

Domæneregistrering

Vi registrerer domæner i samtlige lande i verden. Prisen er for oprettelsen af et domæne er 49 kr uanset land. Dertil kommer landets normale domæne oprettelsespris. Vi registrerer som regel varemærker og domæner samtidigt på de markeder, da begge registreringer kan have rekursiv juridisk effekt og konsekvens.

Et registreret varemærke kan  udvides med følgende registreringer:

 • Registered TradeMark TM som har værdi og beskyttelse uden for EU – produkter for export skal næsten altid samtidigt registreres som et Trademark. Husk der skal betales en selvstændig forundersøgelse FØR vi kan registrerer Trademarks.
 • Bemærk visse lande ikke tillader ® hvis varemærket ikke er registreret i dette land. Her kan man så benytte TM betegnelsen.
 • Fællesmærker, Kollektiv Mærker og Garanti Mærker er varemærker som er kollektive beregnet for brug i foreninger, sammenslutninger og organisationer.
 • Ordet forening er i den betydning ikke defineret og derfor mange muligheder for ejerskab.
 • Advokatsamfundet og Danmarks biavlerforening er eksempler herpå. Typisk er der tale om brancheforeninger og dennes medlemmers ret til at benytte en betegnelse.
 • Patent registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer patenter med juridisk beskyttelse og patentretlig rådgivning af vore jurister.
 • Brugsmodel registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer om Brugsmodelbeskyttelse med juridisk beskyttelse og dels brugsmodel rådgivning.
  Design registrering og beskyttelse. Vi forundersøger og registrerer Designbeskyttelse med juridisk beskyttelse og dels Design rådgivning.

Kontakt os på 32177777 lokal 280 for yderligere information om varemærker, patenter, brugsmodeller og design beskyttelse eller udfyld formularen herunder for direkte online bestilling af dine varemærker. Husk max. 10 varemærker pr. formular.

Kvalitet siden 1982 og en erfaring fra 1.200 virksomheder

Vi leverer til mange advokatselskaber og revisionsselskaber. Vi er følgende medarbejdere som kan sikre din virksomhed og rådgive dig inden for mange retlige og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Mere end 1.200 virksomheder har valgt os som samarbejdspartner.

Spørg os – så får du råd!


”Vi har lavet varemærker siden 1982. Et Registreret Varemærke eller ordmærke giver mere forbrugertillid, mersalg, konkurrence-fordele, forbedret SEO og  tillige den bedste juridiske beskyttelse der findes.

Tænk også på at, sikre varemærker under EU (28 lande) eller Madrid systemet (102 lande) eller som et industrielt design også kaldet Design Patent”

Citat: IPR Manager, Partner, Michael Rasmussen
Telefon 32177777 lokal 123


Eksempler på juridiske komplikationer ved fornyelser eller ved oprettelse og sager der kommer som følge af varemærkeregistreringer

En af de mest kendte varemærker fra NETS er DK eller DANKORTET’s logo. Nets havde ikke lige forudset af logoet som blev introduceret i 1982 ville vække modstand i Patent & Varemærkestyrelsen. Logoet er udarbejdet af en logodesigner der stod for den nye udformning af samme logo. Dermed opstod komplikationerne. Fordi at man ændrede rammen fra sort til grå og grundformen fra firkant til oval og i øvrigt slettede en del af vignetten, nærmere den lodrette del af K’et. Hensigten var at skabe et nyt logo der gav en god fornemmelse for genkendelse med det gamle.

Selvom mange kritiserede logo vignetten, havde NETS allerede bestilt grafiske materialer til hele landet som afløse for det 36 år gamle logo.

Ifølge varemærkelovens § 24, stk. 1 har en ejer af et varemærke ret til, at få lavet opdateringer og ændringer i et registreret varemærke såfremt, at ændringen er uvæsentlig, og hvis helhedsindtrykket af mærket ikke ændres.

Så skete det at Myndighederne nægtede at godkende det, fordi det lå for langt fra det gamle. Nets lavede ikke en ny registrering men ville have registreret det under den gamle registrering i 1982. Styrelsen fastholdt at det lå for langt fra det gamle og anførte, at det nye logo ikke har ’kontinuitet’ til det gamle logo, hvorved genkendelse ikke i tilstrækkelig grad havde genkendelseseffekt til det gamle logodesign.

En af årsagerne til at registrere under en gammel registrering er, at undgå retssager. Et logodesign kan nemt overtræde andres figur varemærker. Efter ihærdige forsøg og meget tid i bl.a. ’Ankenævnet for Patenter og Varemærker’ var sagen afgjort imod NETS. Efterfølgende sagsøgte NETS ankenævnet ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at myndighederne bør anerkende, at der er tale om et redesign af det gamle Logo Design. Sø- og Handelsretten besluttede for få uger siden at give ankenævnet ret.


TOP 100 over de mest kendte varemærker i Danmark

Kilde: brandfinance.com/images/upload/brand_finance_denmark_50_report_2018_locked.pdf

Af øvrige kendte mærker på top100 kan bl.a. nævnes følgende varemærker:

  


Vore IPR rådgivere i udlandet

Vi indgår i International Attorney Organisation hvor vi kan tilbyde 870 kontorer med i alt 1.300 juridiske medarbejdere i 108 lande. Har du behov for en stærk repræsentation, offshore selskaber og adresser kan vi hjælpe. Offshore selskaber koster fra. 1.995,- (ex. kontoradresse efter eget valg).


Alle priser er ex. 25% moms. Forbehold for ændringer uden varsel. De enkelte lande varsler ændringer med 3-12 måneders varsel.

NB: Ring 32177777 for adgang til systemet. Vi har kun 2.048 bit overførsler som krypteret forbindelse direkte til kunder som benytter os til patenter, brugsmodeller og varemærker m.v. Det kræver at du har mail-certifikat og servercertifikat.


Opdateret 05.12.2018. Rev. 12.6.


TOP varemærker

Jf. Financial Times “ig.ft.com/top-100-global-brands/2018/” er der kommet en ny TOP 100 liste over de mest anerkendte varemærker. Du kan følge linket herover, idet vi kun gengiver de 2 største varemærker her. Listen kan sorteres elektronisk.

2018 2017 Change Brand Category Country Value 2018 ($m) Value 2017 ($m) Value change (%)
1 1 n.a. Google Technology US 302,063 245,581 23
2 2 n.a. Apple Technology US 300,595 234,671 28.1
3 4 1 Amazon Retail US 207,594 139,286 49
4 3 -1 Microsoft Technology US 200,987 143,222 40.3
5 8 3 Tencent Technology China 178,990 108,292 65.3
6 5 -1 Facebook Technology US 162,106 129,800 24.9
7 7 n.a. Visa Payments US 145,611 110,999 31.2
8 10 2 McDonald’s Fast Food US 126,044 97,723 29
9 14 5 Alibaba Retail China 113,401 59,127 91.8
10 6 -4 AT&T Telecom Providers US 106,698 115,112 -7.3
11 9 -2 IBM Technology US 96,269 102,088 -5.7
12 11 -1 Verizon Telecom Providers US 84,897 89,279 -4.9
13 12 -1 Marlboro Tobacco US 81,914 87,519 -6.4
14 13 -1 Coca-Cola Soft Drinks US 79,964 78,142 2.3
15 20 5 Mastercard Payments US 70,872 49,928 41.9
16 16 n.a. UPS Logistics US 60,412 58,275 3.7
17 21 4 SAP Technology Germany 55,366 45,194 22.5
18 15 -3 Wells Fargo Regional Banks US 54,952 58,424 -5.9
19 18 -1 Disney Entertainment US 53,833 52,040 3.4
20 24 4 The Home Depot Retail US 47,229 40,327 17.1
21 17 -4 China Mobile Telecom Providers China 46,349 56,535 -18
22 28 6 ICBC Regional Banks China 45,853 31,570 45.2
23 22 -1 Starbucks Fast Food US 44,503 44,230 0.6
24 23 -1 Xfinity Telecom Providers US 43,056 41,808 3
25 25 n.a. Deutsche Telekom Telecom Providers Germany 41,499 38,493 7.8
26 29 3 Louis Vuitton Luxury France 41,138 29,242 40.7
27 New n.a. Spectrum Telecom providers US 39,372 n.a. n.a.
28 19 -9 GE Conglomerate US 39,041 50,208 -22.2
29 26 -3 Nike Apparel US 38,479 34,185 12.6
30 52 22 PayPal Payments US 35,440 19,156 85
31 31 n.a. Walmart Retail US 34,002 27,934 21.7
32 32 n.a. Accenture Technology US 33,723 27,243 23.8
33 37 4 Samsung Technology South Korea 32,191 24,007 34.1
34 64 30 Moutai Alcohol China 32,113 16,983 89.1
35 36 1 American Express Payments US 30,046 24,150 24.4
36 30 -6 Toyota Cars Japan 29,987 28,660 4.6
37 27 -10 Vodafone Telecom Providers UK 28,860 31,602 -8.7
38 44 6 Intel Technology US 28,316 21,919 29.2
39 41 2 Hermès Luxury France 28,063 23,416 19.8
40 33 -7 Budweiser Beer US 27,031 27,037 n.a.
41 39 -2 Baidu Technology China 26,861 23,559 14
42 34 -8 Zara Apparel Spain 26,860 25,135 6.9
43 61 18 Ping An Insurance China 26,141 17,260 51.5
44 38 -6 L’Oréal Paris Personal Care France 26,107 23,899 9.2
45 46 1 Oracle Technology US 25,802 21,359 20.8
46 40 -6 Mercedes-Benz Cars Germany 25,684 23,513 9.2
47 35 -12 BMW Cars Germany 25,624 24,559 4.3
48 49 1 Huawei Technology China 24,922 20,388 22.2
49 54 5 China Construction Bank Regional Banks China 23,747 18,770 26.5
50 48 -2 HSBC Global Banks UK 23,633 20,536 15.1
51 65 14 YouTube Technology US 22,958 16,785 36.8
52 47 -5 RBC Regional Banks Canada 22,924 21,145 8.4
53 43 -10 Movistar Telecom Providers Spain 22,824 22,002 3.7
54 80 26 Gucci Luxury Italy 22,442 13,548 65.7
55 50 -5 NTT Telecom Providers Japan 22,377 20,197 10.8
56 51 -5 FedEx Logistics US 22,218 19,441 14.3
57 66 9 Cisco Technology US 21,331 16,725 27.5
58 59 1 Citi Global Banks US 21,258 17,580 20.9
59 New n.a. JD.com Retail China 20,933 10,768 94.4
60 63 3 HDFC Bank Regional Banks India 20,874 17,137 21.8
61 92 31 Netflix Entertainment US 20,819 12,057 72.7
62 70 8 DHL Logistics Germany 20,568 15,844 29.8
63 57 -6 Shell Oil & Gas UK 20,264 18,346 10.5
64 42 -22 Pampers Baby Care US 20,183 22,312 -9.5
65 62 -3 Orange Telecom Providers France 19,647 17,180 14.4
66 56 -10 TD Regional Banks Canada 19,628 18,551 5.8
67 73 6 Chase Regional Banks US 19,324 14,289 35.2
68 60 -8 Commonwealth Bank of Australia Regional Banks Australia 19,286 17,437 10.6
69 72 3 Agricultural Bank of China Regional Banks China 19,141 14,981 27.8
70 45 -25 Subway Fast Food US 18,766 21,713 -13.6
71 58 -13 Colgate Personal Care US 18,516 17,740 4.4
72 68 -4 Costco Retail US 18,265 16,257 12.4
73 74 1 J.P. Morgan Global Banks US 18,251 14,129 29.2
74 55 -19 ExxonMobil Oil & Gas US 18,222 18,727 -2.7
75 98 23 Adobe Technology US 17,831 11,649 53.1
76 53 -23 IKEA Retail Sweden 17,481 18,944 -7.7
77 87 10 Bank of America Regional Banks US 17,439 12,286 41.9
78 90 12 Salesforce Technology US 17,026 12,234 39.2
79 78 -1 China Life Insurance China 16,429 13,910 18.1
80 71 -9 US Bank Regional Banks US 16,278 15,202 7.1
81 New n.a. Uber Transport US 16,045 n.a. n.a.
82 77 -5 Siemens Conglomerate Germany 15,965 13,947 14.5
83 79 -4 LinkedIn Technology US 15,657 13,594 15.2
84 94 10 Bank of China Regional Banks China 15,607 12,013 29.9
85 67 -18 Gillette Personal Care US 15,358 16,278 -5.6
86 97 11 AIA Insurance Hong Kong 15,131 11,691 29.4
87 81 -6 KFC Fast Food US 15,131 13,521 11.9
88 86 -2 Ebay Retail US 14,829 12,365 19.9
89 New n.a. HP Technology US 14,797 n.a. n.a.
90 New n.a. SF Express Logistics China 14,537 n.a. n.a.
91 New n.a. Instagram Technology US 14,496 n.a. n.a.
92 75 -17 ANZ Regional Banks Australia 14,465 14,044 3
93 89 -4 ALDI Retail Germany 13,785 12,273 12.3
94 69 -25 BT Telecom Providers UK 13,604 16,026 -15.1
95 82 -13 Lowe’s Retail US 13,111 13,375 -2
96 83 -13 Ford Cars US 12,742 13,065 -2.5
97 91 -6 Honda Cars Japan 12,695 12,163 4.4
98 84 -14 Pepsi Soft Drinks US 12,685 12,730 -0.4
99 New n.a. BCA Regional Banks Indonesia 12,674 n.a. n.a.
100 New n.a. Adidas Apparel Germany 12,456 8,296 50.1

Bemærk at autogenereret indhold kan være af nyere dato.

Læs om Immaterielle rettigheder såsom patenter, brugsmodeller, varemærker og f.eks. 3D Designbeskyttelse

Som en effektiv juridisk beskyttelse kan man næsten altid opgradere sine copyright / ophavsret rettigheder til egentlig offentlig noteret IP ret. Det sker via en advokat og/eller via offentlige registre. Det kan f.eks. være ved at lave et varemærke, der beskytter både dit firmanavn og dit logo på samme tid.