rekruttering

Attraktiv Aktionær løn med lavere skat er mulig fra 2016.

Som et led i finansloven har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti genindført den tidligere mulighed for aktieløn uden normal løn beskatning hvortil endeligt lovforslag forventes aktivt i marts 2016. Dette kan tildeles til såvel ledelse som medarbejdere, dermed er direktører også indbefattet. Beskatning finder hermed først sted under en gevinst, efter AFSTÅELSEN, og vel og bemærke som aktieindkomst i stedet for løn, hvilket har en attraktiv betydning, da der er lavere skat. Alle selskaber kan dermed atter tilbyde; individuelle lønordninger med aktieløn med lukrative skattefordele de nye medarbejderaktier beskattes på tidspunktet for udnyttelse og som aktionærløn med lavere skattesats De gamle medarbejderaktier er aktier i lønindkomst beskattet på det tidspunkt, hvor aktierne modtages. Også købe- og tegningsretter …

Attraktiv Aktionær løn med lavere skat er mulig fra 2016. Se mere…

Entrepriseaftaler – vejledning

For så vidt angår skatterådgivning og retten til EU’s frie bevægelighed af arbejdskraft samt skattemæssige fortolkninger heraf, kontakt os venligst. Dette er et print af SKAT.DK egen vejledning: Hvorfor entrepriseaftaler? Udenlandsk arbejdskraft kan arbejde i Danmark på flere måder. Arbejdskraften kan ansættes direkte i en dansk virksomhed, som herefter skal indeholde og afregne dansk skat for de ansatte og aflevere lønoplysninger til skattemyndighederne. De ansatte bliver efter interne regler og eventuelt indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med bopælslandet beskattet som fuldt eller begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2. Arbejdskraften kan udlejes af en udenlandsk virksomhed til den danske virksomhed. Ansættelsen vil i så fald være hos den udenlandske virksomhed, men hvervgiveren udøver de normale arbejdsgiverrettigheder mv. Hvervgiveren skal efter nationale regler som udgangspunkt …

Entrepriseaftaler – vejledning Se mere…

Scroll til toppen