Arbejdsleje, konsulentleje og Entrepriseaftaler – vejledning

Dokumentets dato 05 Sep 2007
Dato for udgivelse 11 Sep 2007 11:16
SKM-nummer SKM2007.608.SKAT
Myndighed SKAT
Sagsnummer 07-138800
Dokument type SKAT-meddelelse
Overordnede emner Skat
Emneord Vejledning, entreprise, arbejdsudleje, byggeri, gartneri, planteskole
Resumé Stadig flere brancher anvender entrepriseaftaler, men oplever at få tilsidesat aftalerne af skattemyndighederne. På baggrund af et ønske om større klarhed har SKAT i samarbejde med flere brancheorganisationer lavet en vejledning om entrepriseaftaler.
Reference(r) Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 og stk. 4 samt 48 B
Cirkulære nr. 135 af 4. november 1988 pkt. 42.
Henvisning Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.2.3
Redaktionelle noter Bilag 1 er efterfølgende rettet.

Anvendelse af entrepriseaftaler har i skattemæssig sammenhæng påkaldt sig øget opmærksomhed i forbindelse med udvidelsen af EU med østlandene samt indgåelsen af østaftalen i Folketinget.

Skattemyndighederne har i en række tilfælde været tilbageholdende med at godkende, at der foreligger en entrepriseaftale. Det har skabt et ønske om klarhed over, forudsætningerne for at anvende entreprisemodellen. Ønsket om klarhed er bl.a. fremsat af Dansk Byggeri og gartnerierne og planteskolerne, hvor entreprisemodellen navnlig anvendes ved plantning og prikling i foråret og sommer, klipning og okulation af roser, optagning, sortering og pakning af planter, lugning og renholdelse og potning og udstilling på bord eller bed og hvor planteskoleejeren har oplevet, at entrepriseaftalen er blevet tilsidesat af skattemyndighederne og aftalen i stedet er blevet vurderet som en aftale om arbejdsudleje.

Som bilag 1 findes Vejledning om entrepriseaftaler, der søger at indkredse begrebet entrepriseaftaler indenfor skatteretten (linket er øverst på siden).

Vejledningen vil også berøre arbejdsudleje aftaler, men vil ikke behandle disse regler i detaljer. For nøjere gennemgang af disse regler henvises til pjecen “Arbejdsudleje” (E nr. 125), der kan hentes på SKATs hjemmeside.


Oversigt over hvem der er/ikke er medlem af EU/EØS-landene inklusive de oversøiske områder

EU/EØS-området omfatter følgende lande/områder i Europa og oversøiske områder: Følgende lande/oversøiske territorier er ikke EU/EØS-lande:
Azorerne (P)
Balearerne (Mallorca, Ibiza)(E)
Belgien
Bulgarien
Ceuta (E)
Cypern (syd-ø)
Danmark (inklusive Nordsøen)
De Kanariske øer (E)
Estland,
Finland
Frankrig
Gibraltar (UK)
Grækenland
Guadeloupe (F)
Guyana (F)
Hebriderne (UK)
Holland  (inklusive Nordsøen1)
Irland
Island
Isle of Wight (UK)
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira (P)
Malta
Martinique (F)
Norge (minus Nordsøen1)
Polen
Portugal
Reunion (F)
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland (minus Nordsøen1)
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne (FIN)
Alderney (Kanalø) (UK)
Andorra
Anguilla (UK)
Arktiske territorier (F)
Aruba (NL)
Cayman Islands (UK)
Cypern (nord-ø)
De britiske antarktiske territorier (UK)
De Nederlandske Antiller (NL)
Det britiske territorium i det Indiske Ocean (UK)
Falkland øerne (UK)
Fransk Polynesien (F)
Franske Sydlige og arktiske territorier
Færøerne (DK)
Grønland (DK)
Guernsey (Kanalø) (UK)
Isle of Man (UK)
Jersey (Kanalø) (UK)
Jomfruøerne (UK)
Kanaløerne (Jersey, Guernsey og Alderney) (UK)
Mayotte, Saint Pierre, Miquelon (F)
Monaco
Montserrat (UK)
Nordsøen1 (UK)
Ny Caledonien (F)
Pitcairn (UK)
San Marino
Sandwich øerne (UK)
Schweiz
Skt. Helena (UK)
South Georgia (UK)
Turks & Caico Island (UK)
Vatikanet
Wallis & Futuna øerne (F)

Kontakt os på telefon 32177777 for mere information.
Scroll to Top