Nyt om love, domme og selskabsstiftelser m.v.

Nyheder indenfor iværksætteri, domme, stiftelser, skatteprocenter, offshore selskaber m.v.

investeringsscreeningsloven GENNEMGANG OG NYHEDER

Hensigten med investeringsscreeningsloven er at beskytte Danmarks nationale sikkerhed og offentlige orden ved at regulere udenlandske investeringer, der kan have betydelig indflydelse på kritiske sektorer. Loven skal sikre, at udenlandske investeringer ikke truer landets sikkerhedsinteresser eller forstyrrer den offentlige orden, især i sektorer som energi, transport, kommunikation, og teknologi. Nye ansøgningsskemaer til screening af udenlandske […]

investeringsscreeningsloven GENNEMGANG OG NYHEDER Se mere...

Datacenter

Hvem skal betale for datanedbrud?

En fejl i en opdatering fra it-sikkerhedsselskabet CrowdStrike forårsagede et globalt it-nedbrud og rejste spørgsmål om, hvem der skal betale for de omfattende skader, der løber op i milliarder af kroner. Det stiller dermed skarpt på kontrakter mellem Cloud udbydere, Sikkerhedsudbydere og f.eks. ERP udbydere. alle udenlandske tjenester BØR ERSTATTES AF DANSKE MED HØJERE OPPETIDSGARANTI

Hvem skal betale for datanedbrud? Se mere...

gaMle kræftfremkaldende tage fra 1920-1986 renoveres nu inden ny lovgivnng træder i kraft til nytår

Byggebranchen oplever en stigende efterspørgsel på udskiftning af asbesttage som følge af nye regler, der gør asbestarbejde dyrere fra nytår. Videnscentret Bolius anslår, at der findes omkring en million asbesttage på private boliger i Danmark, og mange boligejere er nu ivrige efter at få fjernet de sundhedsskadelige materialer. Den nye lov, der træder i kraft

gaMle kræftfremkaldende tage fra 1920-1986 renoveres nu inden ny lovgivnng træder i kraft til nytår Se mere...

Danmark er verdens 6. rigeste og Verdens rigdom vokser igen med 4,2% og opvejer nedgangen i 2022

Ifølge UBS Global Wealth Report 2024 er den globale formue vokset med 4,2% i 2023 og har dermed mere end opvejet den tidligere nedgang på 3% i 2022. Denne positive udvikling blev primært drevet af Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) med en stigning på 4,8%, efterfulgt af Asien og Stillehavsområdet (APAC) med 4,4%. Nedgangen i

Danmark er verdens 6. rigeste og Verdens rigdom vokser igen med 4,2% og opvejer nedgangen i 2022 Se mere...

NYE INVESTERINGSMETODER præget af transformatiVE BØLGER

I BlackRocks Midyear Outlook for 2024, “Waves of transformation,” males et billede af et investeringslandskab i konstant forandring. Rapporten identificerer fem megatrends, der vil definere de kommende år og kræver en ny tilgang til investering. Disse trends spænder fra den hastige udvikling inden for kunstig intelligens til de geopolitiske spændinger, der præger verdensordenen. De fem

NYE INVESTERINGSMETODER præget af transformatiVE BØLGER Se mere...

GPFG FONDEN ER steget til 18.000 milliarder

Den norske oliefond har nået en ny rekord ved at krydse 18.000 milliarder norske kroner, hvilket svarer til knap 12.000 milliarder danske kroner. Denne stigning skyldes primært et opsving i aktiemarkedet, betydelige olieindtægter fra staten og en svækket norsk krone. Fonden ejer i alt ca. 1,5% af alle børsnoterede virksomheder i verden. Fonde ejer også

GPFG FONDEN ER steget til 18.000 milliarder Se mere...

Vejledning om fortrolighed ifm. parts aktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse

Vejledningen beskriver typiske spørgsmål om fortrolighed, som opstår i relation til partsaktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse i sager efter konkurrenceloven. Denne vedlagte juridiske vejledning kan benyttes af virksomheder, der er part i en sag efter konkurrenceloven, og af deres rådgivere. Spørgsmål om fortrolighed kan fx opstå, når det skal vurderes, om der er oplysninger, som der

Vejledning om fortrolighed ifm. parts aktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse Se mere...

NIS2 CYBERSIKKERHEDSKRAV træder i kraft i Danmark DEN 01/03/25, flere måneder FORSINKET

NIS2 gælder alene for NIS2-direktivet gælder for en bred vifte af virksomheder og organisationer inden for kritiske sektorer i EU, som har betydning for samfundets funktion. Dette omfatter blandt andet energi, transport, bankvæsen, finansmarkeder, sundhedssektoren, drikkevandsforsyning, og digitale infrastrukturer. Kravet her er 50 eller flere ansatte og en årlig omsætning eller årlig balance på 10

NIS2 CYBERSIKKERHEDSKRAV træder i kraft i Danmark DEN 01/03/25, flere måneder FORSINKET Se mere...

Nordea tiltalt for skattesvig og hvidvask, førte hemmelige forhandlinger med Skat

Nordea er blevet tiltalt for at være involveret i en omfattende hvidvasksag, der omfatter 26 milliarder kroner. Anklageskriftet beskylder Nordea for hvidvask for milliarder. Der forventes stort aktiefald i dag. Dette følger en række tidligere sager, hvor danske banker har været impliceret i lignende skandaler, herunder Danske Banks hvidvasksag i Estland, der involverede 29 milliarder

Nordea tiltalt for skattesvig og hvidvask, førte hemmelige forhandlinger med Skat Se mere...

Scroll to Top