Panama Offshore selskaber Taxfree skattefrit, anonymt og med udenlandsk ledelse

Offshore Selskaber er fuldt ud lovlige at købe og eje og ca. 80% af alle største danske virksomheder har offshore selskaber eller er relateret til disse. Det er tillige lovligt at leje en ledelse til sit selskab, og helt normalt i de fleste Offshore selskaber.

Danmark udbyder selv skattefrie selskaber således du kan flytte penge skattefrit til Danmark.

I dagens TOP500 liste over danske virksomheder findes der kun 71 danske selskaber uden Offshore selskaber eller offshore relationer som koncern. Det er derfor normalt for danske virksomheder at opererer med offshoreselskaber. Dertil kommer de IKKE koncernforbundne selskaber som fakturerer hinanden. Det er derfor almindelig praksis for danske virksomheder, at benytte Offshore Selskaber og også enkeltmandsvirksomheder kan have store fordele, fordi de tjener sig ind på få ugers indtjening.

Danmarks største virksomheder har 46,3 Offshore Selskaber i gennemsnit hver og det er i Panama som er det foretrukne, dernæst Delaware, Luxembourg, Dubai og Hong Kong og Nevada (Også 100% skattefri stat).

Nul korruption og verdens højeste vækst

Panama offshore selskaber er lovlige i Danmark og resten af verden og har siden 1927 været skattefrie og er benyttet af flere hundrede tusinde af selskaber over hele verden. Det er typisk indenfor offshore og skibsindustrien, at Panama har den store udbredelse, men også selskaber som ønsker anonymitet og skattefrihed har vist stor interesse for Panama på lige fod med Dubai, Delaware og Nevada som landet kan sammenlignes med, fordi der også her er 100% skattefrihed. Panama er det mest populære fordi Panama ikke har korruption ligesom i Dubai og fordi Panama har verdens mindste statsgæld og tillige har et af verdens højeste bruttonationalprodukt tilvækst hvert år. Dette år faktisk verdens højeste med 12,1%. Dette sammen med verdens sikreste banker og ja naturligvis Nul Skat er attraktivt for de fleste.

Offshore selskaber kan benyttes til:

 • Holding-selskab
 • Drifts-selskab
 • Ejendoms-selskab
 • Investerings-selskab
 • Udviklings-selskab
 • Salg af IP rettigheder såsom patenter, varemærker og designbeskyttelse
 • Skattefri handel med aktier, værdipapirer, bitcoins, commodities, guld, olie m.v. valuta, anparter, og investeringsobjekter
 • Online handel inden for spilindustrien
 • Mange kendte E-Payment betalingsgateways ligger i Panama
 • Offshore-selskaber er generelt udbredt i forhold til ARV og investering af arv, forskudsarv og arveplanlægning
 • Virksomhedsoverdragelse og Generationsskifte er meget udbredt i USA/Panama selskaber
 • Offshore-selskaber bruges til at undgå, til at udligne eller til at minimere dobbeltbeskatning

Stærk branding værdi med et Corporation selskab med adresse i f.eks. USA og andre lande som Offshore selskab

De fleste af vore kunder anvender en løsning der hedder DITNAVN CORPORATION som er registreret i Panama, men som har adresse i New York f.eks. Dermed kan du ha en fin adresse i USA og have efternavnet Corporation som modsvarer A/S i Danmark eller Corporation i USA. På samme vis kan du have virksomhedsadresse i flere andre lande og dermed markedsføre dig som en multinational koncern med adresser over hele verden og dermed opnå større indtjening. Denne brandingværdi og denne metode til at sælge i flere lande samtidigt er den løsning de fleste af vore kunder benytter.

100% anonymitet med Panama Taxfree offshore selskaber

Vi benytter det største advokatkontor i Panama hvilket sikrer at alt sker korrekt. Her tilbyder vi at du kan benytte vor standard for skattefrie offshore selskaber med Blue Sea Jura. Der garanteres 100% anonymitet for stiftere, ejere og direktører. Fordelen ved at benytte advokater er jo kendte, men især i Panama er der store problemer med selskabets stiftere der beholder ihændehaveraktier og sender falske papirer til stiftere overalt i verden. Dette er naturligvis ulovligt, men der er ingen mulighed for retsforfølgelse, da de opererer med meget stort antal selskaber selv, fordi der ikke er et krav om indbetaling af selskabskapitalen.

Lovkrav til Taxfree Offshore selskaber i Panama

Der skal altid være mindst 3 parter i et offshore selskab i Panama. Metropol tilbyder via vor partner siden 1992 at vi kan indsætte 3 nominee direktører eller såkaldte stedfortrædende direktører. Disse benyttes til at give anonymitet for det selskab eller de personer som ejer selskabet eller optræder som en hyret ledelse hvorved selskabet er skattefrit i forhold til Danmark.. Via Panamas selskabsadministration er disse navne og adresser offentlige. Hvis man kun er 1 direktør her i Danmark som ønsker at være en af de 3 direktører, så kan der leveres 2 nominee direktører.  Normalt udstedes der (power of attorney) fuldmagt til den ejende part, eftersom nominee direktører kun er direktører for advokatselskabet der stifter selskabet. En Nominee Director er en leder som er advokat og som indtræder som Direktør/leder i en virksomheden, hvormed ledelses beskatning i Danmark undgås. Vi har Højesteretsadvokater som er specialiseret i de fleste brancher.

Et af de store krav for alle Panama Selskaber er at der skal være 3 titler involveret i ledelsen af et Offshore Selskab i Panama. Det er en PRÆSIDENT, EN BOGHOLDER/REVISOR og en SEKRETÆR. Personerne kan komme fra hele verden, der er således ikke krav om en direktør er født eller beboende i Panama. Vort lokale advokatkontor (Panama’s største) stiller disse til rådighed for en lille årlig omkostning.

Regler for generalforsamlinger for Taxfree Offshoreselskab i Panama

I Panama stilles der ikke de store krav til møder for aktionærer og direktører eftersom disse kan afholdes via telefon, Messenger eller Skype. Møder og Generalforsamling kan afholdes hvorsomhelst i verden. Generalforsamling kan afholdes efter ønsker fordi der ikke er et lovkrav om at dette afholdes hvert år. For vore klienter afholdes generalforsamlinger telefonisk med vort advokatkontor i Panama. En online Generalforsamling med den lokale advokat på 1 times varighed koster 200 $. Referater er ikke omfattet af offentliggørelse.

Fordele ved et offshore Panama Taxfree selskab

 • SKATTEFRIHED: Alle Offshore selskaber som er indregistreret i Panama har automatisk ved oprettelsen 100% skattefrihed. Dette gælder alene for indtægter uden for Panamas grænser.
 • KAPITAL: Panama selskaber har ikke krav til indbetalt kapital på stiftelsestidspunktet og der ikke lovkrav om noget tidspunkt for hvornår denne skal indbetales. Man kan således stifte et Panama selskab uden kapital. Aktiekapitalen i et Offshore Panama selskab er 10.000 US$
 • NEM VALUTA HÅNDTERING: Den offentlige penge fod er i Panama US Dollars. Alle banker kan bogføre en hvilken som helst anden valuta f.eks. EURO, PUND, YEN m.v.
 • REGNSKABSPLIGT: Der er ikke regnskabspligt i Panama. Der er ikke krav til ledelse protokol. Alle Panama Selskaber som har indtjening uden for Panama har 100% skattefrihed. Hvis der laves regnskaber behøver disse ikke forefindes i Panama.
 • BANK: Der er ingen restriktioner eller indrapportering af pengetransaktioner. Valuta og lokal samt international pengestrøm og veksling kan ske uden offentlig indberetning. Banker i Panama og Dubai har verdens højeste niveau af bankhemmelighed.
 • SIKKERHED FOR BANKINDESTÅENDE: Metropol opererer kun med Panamas største bank, som er din sikkerhed for ethvert indestående. Panama har ikke de kriser som vi i Europa oplever og der er derfor større sikkerhed for dine penge, end i en tilsvarende europæisk bank.
 • LAVE ÅRLIGE OMKOSTNINGER: Der betales årligt 250 US$ for at opretholde selskabsregistreringer
 • AKTIONÆRKRAV: Det er et lovkrav at offshore selskaber producerer en aktionærfortegnelse og denne kan opbevares hvor det ønskes og denne er IKKE offentlig.
 • AKTIER OG BESTYRELSESREFERATER: Aktier kan være ihændehaveraktier og er ikke omfattet af offentliggørelse. Bestyrelses referater skal på samme måde som aktionærfortegnelsen opbevares lokal og er ikke omfattet af offentliggørelse.
 • UDBYTTE: Der er ingen skat på betaling af udbytte
 • KREDITKORT: Normalt opretter vor advokat både Mastercard og Visacard i forbindelse med kontooprettelse i Panamas største bank. Såfremt der indbetales selskabskapital 10.000 $ i kredit i en måned rentefrit på kreditkort pr. virksomhed

Offshore selskaber i Panama giver den bedste værdi og sikkerhed i verden

Et Offshore selskab i Panama har en lovmæssig skattefrihed, anonymitet og har ingen reelle krav om kapital og regnskaber og er derfor reelt uden hæftelse. Aktionærfortegnelser og ledelsesprotokoller bibeholdes i virksomheden. Ulemper kan være den store distance, men Panama er et af de eneste lande med absolut bankhemmelighed og skattefrihed.

Ligeledes er landet kendetegnet med nul korruption og 5-10% bruttonationalprodukt tilvækst årligt og dermed har verdens højeste kreditrating og er tillige uden betydelig gæld.

Beskrivelse af Panama og Panama City

Panama er de mest industrialiserede land i Mellemamerika, den 3. største økonomi og Panama er nr. 1 som den hurtigst voksende økonomi. Panama er et helt igennem kristent land. Panama har verdens største forekomst af rederier og selskaber inden for skibsindustrien. De er billigt at bo og leve i Panama og det kan nærmest sammenlignes med Florida med hvide strande og krystalklart vand. Det er meget lav kriminalitet. Ejendomspriser er billige og der er en god gevinst ved at købe ejendomme og udleje disse. Det samme gælder jord, huse og ejerlejligheder. Der er et helt fantastisk natur og kultur som tilsammen med det internationale klima indebærer nogle af de laveste omkostninger i verden både forretningsmæssigt og privat. Panama City er en af de bedste byer i verden at drive forretning i jf. mange årsrapporter. Til højre ses Panama By våbenskjold.

Panama blev i 2010 nr. 1 med hensyn til konkurrencedygtighed i hele Latin Amerika jf. Global Competitiveness Index fra World Economic Forum (WEF) Link: http://gcr.weforum.org/gcr2010/

Fakta om Panama

 • Hovedstad: Panama
 • Areal: 78.200 km2 heraf 5.637 kilometer kystlinje, og mere end 1.518 øer
 • Sprog: Spansk og Engelsk
 • Officel Møntfod: U.S. Dollars og Bilboa
 • Indbyggertal: 4.960.000 (anslået 2010)
 • Styreform: Parlamentarisk demokrati
 • Religion: Romersk-katolske: 85 %, protestanter: 15 %
 • Så meget koster en flybillet i tilbud (retur på billigste afgangstidspunkter) 2.595 DKR.
 • PANAMA ER SIKKER PÅ ALLE MÅDER MED NUL KORRUPTION OG NATURKATASTROFER. Panama er det sikreste land i Amerika for både turister og forretningsmænd. På internationale lister rangerer Panama lavest både inden for kriminalitet, korruption og risikoer som helhed. Panama er nr. 1 af verdens offshore lande med mindst korruption, vold, kidnapning og kriminalitet og er derfor det naturlige valg for fonde, offshore selskaber og offshore holdingselskaber. Dette gælder både for turister og for erhvervsfolk. Panama er tillige sikkert indenfor både orkaner, jordskælv og vulkaner, idet næsten samtlige tyfoner/orkaner går nordpå mod USA/Miami og Cuba.
 • THE NEW YORK TIMES: “PANAMA CITY: THE #1 PLACE IN THE WORLD TO VISIT IN 2012.” “Panama City kan man finde i den billedskønne Panama Bugt. Panama City er sjov og en cosmopolitisk by med moderne infrastruktur, føresteklasses hoteller, restauranter, verdensklasse shopping og et imponerende natteliv.”
 • FRADRAG FOR UDGIFTER I USA OG MANGE ANDRE LANDE. Panama er et af de eneste lande hvor USA virksomheder opnår fradrag for mødeaktiviteter og transportomkostninger m.v. hvis man holder møder, seminarer, kurser, uddannelser, konventioner, firma komsammen m.v. som om de var afholdt internt i USA samt 56 andre lande.
 • PANAMA ER TÆT PÅ Som en del af Amerika. Der er mere end 120 direkte flyforbindelser til Panama og næsten alle største USA byer har direkte fly til Panama City herunder bl.a. New York, Los Angeles, Chicago, Orlando, Washington D.C., Atlanta, Miami, Houston, Dallas, Las Vegas, New Orleans, San Francisco og Fort Lauderdale.
 • PANAMA ER BILLIGST SOM DEN FEMTE BILLIGSTE NATION OG U.S. DOLLAR ER DEN OFFICIELLE KURS. Selvom næsten alle banker har multi valuta bank konto’er f.eks. også i danske kroner, så er Panama faktisk verden femte mindst dyre land i verden. Panama har 2 valutaer, nemlig Balboa og United States dollar som officiel valuta. Derfor er der ikke gebyrer eller vekselkurs på disse. Balboa er navnet på Panama’s valuta efter den Spanske opdagelsesrejsende Vasco Núñez de Balboa. Balboa har samme værdi som U.S. Dollar 😉 Der er derfor ikke behov for at veksle, at foretage beregninger eller betale dyre gebyrer og vekselkurser til bankerne. Begge valutaer er ligestillet overalt.
 • PANAMA CITY HAR NOGLE AF VERDENS FØRENDE ATTRAKTIONER. Vi kan anbefale at man besøger 3 byer blandt andet ruinerne af det originale 16. tals bydel, 17, taks bydel (World heritage site by UNESCO) og så den nye bydel som Panama nok er mest kendt for. Vi kan anbefale restauranter, Goldbanen med udsigt til den tropiske skov, hesteridning, speedbåde, fiskeri både i 2 verdenshave, besøg på de mange øer, eco-ture eller et besøg hos den indfødte befolkning i junglen.
 • PANAMA CITY ER VERDENS FØRENDE FORRETNINGS CENTRUM FOR HELE NORDAMERIKA OG SYDAMERIKA. Panama City er siden 60’erne er dynamisk forretning centrum for hele Amerika. Panama er tillige center for forvaltning af både ekspanderende økonomier over hele verden. Gennem sine mange offshore selskaber og et perfekt miljø for iværksættere, sikre dig og din virksomhed en af verdens største erfarenheder som et verdens førende finanscentrum. Men også skønheden fra Latinamerika er til stede, hvis du får behov for at besøge landet.
 • NATIONAL GEOGRAPHIC siger: “THE TRIP OF A LIFETIME” ved at besøge Panama kanalen, som er verdens 5 bedste oplevelse ud af “100 Trips Throughout Life” – Det er kun 20 minutter fra Panama City.


View larger map

View larger map

Metropol anbefaler