Panama Offshore selskaber Taxfree skattefrie med outsourcing af ledelse

En lang række skattely lande der ligger i Europa der er defineret som skattefrie lande eller populært sagt skattelylande er f.eks. Danmark, Holland, England, Cypern, Andorra, Guernsey, Jersey, Malta, Isle of Man m.fl. Disse lande som tilbyder at man kan slippe for skat som f.eks. Danmark eller har en meget lav skat, er ikke på nogle EU lister over lande der ikke samarbejder skattemæssigt. USA, Singapore, Cayman Islands, Panama, Marshall Islands, Barbados, Belize og ca. 55 andre lande med nul skat eller meget lidt skat (fra 1-5%) står heller ikke på EU’s offentlige skattely liste over ikke samarbejdende stater.

Med 5,7% vækst i 2023 fortsætter Panama som et af verdens bedste lande.

Panama tilbyder en række skattefordele for både enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at etablere sig på øen. Nogle af de mest populære skattefordele i Panama inkluderer:

 1. Territorial beskatning: Panama opererer med territorial beskatning, hvilket betyder, at kun indkomst, der genereres i Panama, er skattepligtig i Panama. Dette gør det muligt for virksomheder at reducere deres skattebyrde, hvis de opererer uden for Panama.
 2. Skattefrihed for udenlandsk indkomst: Panama tilbyder også skattefrihed for indkomst, der genereres uden for landet. Dette gør det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at reducere deres skattebyrde, hvis de genererer indkomst uden for Panama.
 3. Lave selskabsskatter: Panama har en lav selskabsskat på 25% for indenlandske selskaber og 5,5% for eksportvirksomheder. Derudover er der ingen skat på gevinster opnået fra salg af aktiver, der er ejet af et selskab.
 4. Ingen arveafgift: Panama har ingen arveafgift, hvilket betyder, at arvinger kan modtage ejendom og aktiver uden at betale skat.
 5. Ingen formueskat: Panama har heller ingen formueskat, hvilket gør det til et attraktivt sted for personer og virksomheder, der ønsker at reducere deres skattebyrde.
SkattefordeleBeskrivelse
Territorial beskatningKun indkomst, der genereres i Panama, er skattepligtig i Panama.
Skattefrihed for udenlandsk indkomst0% skat, altså skattefrihed for indkomst, der genereres uden for Panama.
SelskabsskatterLav selskabsskat på 25% for indenlandske selskaber og 5,5% for eksportvirksomheder. Der er ingen skat på gevinster opnået fra salg af aktiver.
ArveafgiftPanama har ingen arveafgift. Arvinger kan modtage ejendom og aktiver uden at betale skat.
FormueskatPanama har ingen formueskat.
AktieskatPanama har ikke skat på fortjeneste i udlandet
Kryptovaluta skatPanama har ikke skat på Kryptovaluta
Flatrate SkatI Panama betaler alle skat på $300 pr. år.

Panama Leaks VAR EN RANSOMWARE HACKER

Advokat og Revisor Samvirket har aldrig haft klienter fra nogle Leaks nogensinde. Vi selv stifter selskaber direkte via vort netværk af 2.500 advokater i hele verden. Det omtalte leak er alene fra et lille advokatselskab, der alene er blevet anvendt af mellemhandlere. 95% af vore kunder i Danmark er advokathuse og revisionsselskaber. Ingen af dem eller deres klienter er ramt.

Mossack Fonseca var (lukkede i 2018) et meget lille advokatfirma i Panama. De blev hacket af en ransomware hacker da denne havde en ubeskyttet webmail server med mere end 10 års indhold. Eftersom Fonseca nægtede at betale blev indholdet dumpet på Darknet som det er sædvane for Ransomware hackere. Dernæst blev filerne slettet og delt mellem nogle aviser der angiveligt også betalte og som ikke tilskriver original kilde til sine publikationer.

Disse data blev solgt af ransomware hackeren til flere landes skattestyrelser. Danmark betalte 6 millioner kroner til ransomware hackeren. I Tyskland betalte man noget mere nemlig 37 millioner kroner.

Vi har en kopi af filerne hvis du har spørgsmål til hvad der står i dette leak.

Vi benytter alene Morgan & Morgan som er et TOP500 advokatfirma på Legal500 og Chambers. De startede i 1923 og er 370 advokater i Panama indenfor erhvervsret, skattelovgivning, immaterialret, ejendomsret. De ejer også Morgan Bank og MMG Tower, en af de højeste bygninger i Panama. Morgan & Morgan har også samarbejdspartnere og associerede virksomheder i flere andre lande, såsom Danmark (os), Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru og Portugal. Yderligere har Morgan & Morgan kontorer i:

 • BVI (De Britiske Jomfruøer)
 • Kina (Hong Kong)
 • Costa Rica
 • Cypern
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexico
 • Spanien
 • Schweiz
 • USA (Miami, New York og Washington D.C.)
 • Uruguay

Offshore selskaber og udenlandske OFFSHORE banker ER BÅDE lovlige OG KAN TILBYDE LANGT MERE END DANSKE BANKER F.EKS. VEKSLING AF KRYPTOVALUTA

Offshore Selskaber og Outsourcing er jf. Dansk EU lov samt med tilhørende domme fuldt ud lovlige. Det er lovligt at sælge, købe og eje og administrere Offshore selskaber. Det samme gælder oprettelsen af udenlandske bankkonti.

100% af alle største danske virksomheder (TOP20) har offshore selskaber eller selskaber uden for dansk territorium der er relateret til handel på tværs af grænserne. Desuden betaler mange danske selskaber skat i andre lande eller betaler helt eller delvist ikke skat i såkaldte skattefrie lande, såsom USA, Singapore, Luxembourg, England, Panama, Malta, Dubai og en lang række lande som ikke står på de danske skattely lister.

Det er tillige lovligt at leje en ledelse til sit selskab, og helt normalt i de fleste Offshore selskabers hjemlande. Der er ingen hetz mod offshore selskaber som danske selskaber benytter i stort omfang. Hele Danmarks økonomi og vækst bygger på at kunne konkurrere. Mange vælger at leje en ledelse for så kan man ikke se hvem der ejer og hvor selskabet skal beskattes. Der er måske nogen der snyder med dette, men vi har ikke set sigtelser eller domme efter Fonseca og Paradise leaks. (Fonseca Leaks og Paradise leaks var 2 advokatselskaber som ikke havde kryptering på bl.a. hjemmeside og email server og derfor blev hacket). De havde heller ingen procedure til overholdelse af GDPR Persondataforordningen som skulle overholdes fra MAJ 2018.

Det danske erhvervsliv benytter i høj grad offshore selskaber fordi vi er en stor søfartsnation. Hovedparten af vore erhvervs-skatteindtægter kommer fra netop Offshore selskaber som Shell, Chevron, Novo og mange andre, der har mange offshore selskaber.

Der er ingen journalister der angriber TOP 500 fordi de sikrer Danmark i en EU elite med hensyn til vækst og fordi de skaber mange arbejdspladser og dermed private skatteindbetalinger.

Eftersom det er billigere, at have offshore selskaber (ca. 5.000,- pr. år. i omkostninger) vil der i stigende grad fortsat blive udført outsourcing og registreret offshore selskaber til gavn for danske arbejdspladser. Skat er jo et andet emne… konkurrencen sikrer virksomheder på TOP500 internationalt minimale betalinger, men de er også verdens største arbejdsgivere som også kommer Danmark til gode i skatteindbetalinger i et hidtil overset rigt omfang.

Danmark dyrker dobbeltmorale og udnytter alle andre EU lande

Danmark er selv er et SKATTELY og har selv skattefrie holdingselskaber der optager udbytte fra de 27 andre medlemsstater i EU. Derfor står Danmark på mange SKATTELY lister. Hvorfor går Danmark ikke forrest og afskaffer dette?. Det er kun i alles interesse, at danske selskaber er konkurrencedygtige og har samme muligheder som udenlandske virksomheder, som i mange tilfælde har langt flere offshore selskaber.

Fordi Danske virksomheder er gode til at benytte Outsourcing og eksportere til mange lande, har danske virksomheder outsourcing og offshore selskaber i mange lande. Brugen af offshore selskaber eller outsourcing er stærkt stigende fordi man allerede fra Internettets begyndelse er begyndt at handle mere over grænserne.

Mange offshore selskaber benyttes tillige til at opnå lavere priser på løn, IP rettigheder, administration, direktions- og bestyrelselses leje, bogholderi, revision og advokater. Dermed opnås samme fordele som resten af verdens virksomheder hvor konkurrencen kan betyde at Danmarks største selskaber må lukke, fordi der ikke er ligestilling.

Hvilke omkostninger og relationer har Outsourcing og Offshore selskaber så til dansk lov og skatteret:

Danmark er skattely og en af verdens største brugere af Offshore Selskaber

Danmark udbyder selv skattefrie selskaber således, at du kan flytte penge skattefrit til Danmark. Derfor står Danmark også på skattely lister rundt omkring. Dermed unddrager Danmark de 27 andre EU lande for skat.

Danmarks største virksomheder har 46,3 Offshore Selskaber i gennemsnit hver og det er som regel i Panama, Delaware, Nevada, British Virgin Islands, Hollandske BV, Luxembourg, Malta, Guernsey, Jersey, Gibraltar, Irland, Dubai, Tyskland, Singapore, Kina og Hong Kong.

I dagens TOP500 liste over danske virksomheder findes der tilsyneladende kun 71 danske selskaber uden Outsourcing eller Offshore relationer. Det er derfor normalt at drive offshoreselskaber. Dette tal er dog faldende efter flere og flere leaks bliver tilgængelige.

Offshore Selskaber tjener sig ofte ind på få uger på grund af lavere omkostninger for ip og it drift, salg, service, advokater og revision. Tillige sker moms og skattesnyd mere mellem IKKE koncernforbundne selskaber.

Spar omkostninger

Danske og verdens virksomheder har altid brugt og vil fremover altid bruge outsourcing og offshore repræsentationer (et advokatselskab) fordi man ikke behøver at ansætte en direktion, bestyrelse, revisor, advokat, sekretær, it drift, ip drift, bogholderi m.v.

Det er lovligt og tillige langt billigere at outsource selskabsdrift, Advokater, Revision, IP rettigheder, Server Hosting, IT Drift, Salg, Support og Service. Samtlige politikere anerkender at det er lovligt.

At virksomheder flytter ud eller nyetablerer sig uden for Danmark er ikke alene en EU ret vedr. fri etableringsret, men også en grundlovssikret ret. Det er ikke noget der nogensinde vil blive ændret.

Panama har nul korruption og BNP vækst blandt verdens bedste i næsten 41 år i træk

Panama er sikkert placeret og klassificeret i bedste kategori af ​​investeringskvalitet af de 3 største kreditvurderingsselskaber Standard and Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings. Det er bl.a. fordi Panamas økonomi er den mest stabile i Amerika og resten af verden til sammenligning. Det er fordi BNP har haft en vedvarende vækst i mere end 30 år i træk som kun 3 lande nogensinde har opnået tilsammen med en BNP fordobling af fra 2003 til 2009. Dette drives af høje udenlandske og indenlandske investeringer, kombineret med offshore, turisme og logistik industrien.

Ifølge WorldBank, IMF og FN har Panama den højeste indkomst pr. indbygger. De vigtigste økonomiske aktiviteter er økonomi, turisme og logistik, som repræsenterer 75% af BNP (bruttonationalprodukt). Panama er også den største eksportør og importør på regionalt plan, ifølge ECLAC.

Skatten for Offshore Selskaber og Offshore indtægter er 0 procent i skat og for private indtægter hvis du bor der, er på 7% hvilket gør, at mange danskere foretrækker Panama som nr.1, af de spansktalende lande og det er endda billigere at leve i Panama end i Spanien. Der er også 7% skat på kurser, konferencer, kultur, sport, arrangementer m.v. Industrierne Hotel, Smykker, Våben og Alkohol- og Tobaksindustrien betaler 10% ITBMS. Kabel-tv, mikrobølgeovn, satellit og mobiltelefoner m.v. er kun 5% skat.

Kilde: World Economic Forum der viser Bruttonationalprodukt baseret på købekraftparitet (PPP) pr. Indbygger BNP.

OffSHore selskaber og lovlighed

Panama (og andre) offshore selskaber er 100% lovlige i Danmark og har siden 1927 været skattefrie og er benyttet af flere hundrede tusinde af selskaber over hele verden. Det er typisk indenfor offshore og skibsindustrien, at Panama har den store udbredelse, men også selskaber som ønsker anonymitet og skattefrihed har vist stor interesse for Panama på lige fod med Franske, Spanske, Hollandske og Engelske øer, Dubai, Delaware og Nevada som landet kan sammenlignes med, fordi der også her er 100% skattefrihed. Panama er det mest populære fordi Panama ikke har korruption og fordi Panama har verdens mindste statsgæld og tillige har et af verdens højeste bruttonationalprodukt tilvækst hvert år.

Dette år var Panamas bruttonationalprodukt tilvækst faktisk verdens højeste med 12,1%. Dette sammen med verdens sikreste banker og ja naturligvis Nul Skat kan virke attraktivt for de fleste.

Verdens næststørste skattefrie frihandelszone

Foruden at være det bedste land at drive virksomhed fra er Panama, efter Hong Kong, verdens største frihandelszone. Det er årsagen til at verdens største banker er til stede i Panama. En frihandelszone kender via Østerbro i København hvor Frihavnen tilbyder et skattefrit varelager.

Pension og Panama

Panama regnes som verdens bedste land at pensionere sig i jf. FORBES.COM, U.S.NEWS, Exclusive Living og flere andre magasiner. Man kan få udbetalt sine pensioner i Panama skattefrit.

Her findes også nogle af verdens rigeste EXPATS og med en befolkning på 4 millioner mennesker er det et land som er attraktivt for de fleste fordi der er nul kriminalitet og tillige skattefritagelser for en række områder. Også for investeringer i f.eks. Turisme med 20 års skattefritagelse. Af samme årsag ligger mange turistvirksomheder og rejsebureauer i Panama

Offshore selskaber kan benyttes til:

 • Holding-selskab
 • Drifts-selskab
 • Ejendoms-selskab
 • Investerings-selskab
 • Udviklings-selskab
 • Fonde som er enten familie orienterede og/eller erhvervsdrivende
 • Foreninger
 • Sammenslutninger og organisationer
 • Salg af IP rettigheder såsom patenter, varemærker og designbeskyttelse
 • Skattefri handel med aktier, værdipapirer, bitcoins, commodities, guld, olie m.v. valuta, anparter, og investeringsobjekter
 • Online handel inden for spilindustrien
 • Mange kendte E-Payment betalingsgateways ligger i Panama
 • Offshore-selskaber er generelt udbredt i forhold til ARV og investering af arv, forskudsarv og arveplanlægning
 • Virksomhedsoverdragelse og Generationsskifte er meget udbredt i USA/Panama selskaber
 • Offshore-selskaber bruges til at undgå, til at udligne eller til at minimere dobbeltbeskatning

Stærk branding værdi med et Corporation selskab med adresse i f.eks. USA og andre lande som Offshore selskab

De fleste af vore kunder anvender en løsning der hedder DITNAVN CORPORATION som er registreret i Panama, men som har adresse i New York f.eks. Dermed kan du ha en fin adresse i USA og have efternavnet Corporation som modsvarer A/S i Danmark eller Corporation i USA. Det har betydning for kundetillid m.v. at du har en filial i de lande du ønsker og du kan flytte dit hovedkontor fra Panama til f.eks. New York eller et hvilket som helst andet land, uden at gå på kompromis med de fordele som Panama tilbyder. På samme vis kan du have virksomhedsadresse i flere andre lande og dermed markedsføre dig som en multinational koncern med adresser over hele verden og dermed opnå større indtjening. Denne brandingværdi og denne metode til at sælge i flere lande samtidigt er den løsning de fleste af vore kunder benytter. Forestil dig din virksomhed med adresser i alle nordiske lande eller f.eks. i London, New York, Paris, Dubai e.t.c. Det koster kun fra 1.995,- pr. adresse pr. år.

100% anonymitet med Panama Taxfree offshore selskaber

Det er lovligt at benytte Nominees, stedfortrædere og bruge outsourcing. Det er både en dansk ret, EU ret og der er fri etableringsret og måde for alle nuværende danske virksomheder og alle iværksættere. Vi benytter det største advokatkontor i Panama hvilket sikrer at alt sker korrekt. Her tilbyder vi at du kan benytte vor standard for skattefrie offshore selskaber med Blue Sea Jura. Der garanteres 100% anonymitet for stiftere, ejere og direktører. Fordelen ved at benytte advokater er jo kendte, men især i Panama er der store problemer med selskabets stiftere der beholder ihændehaveraktier og sender falske papirer til stiftere overalt i verden. Dette er naturligvis ulovligt, men der er ingen mulighed for retsforfølgelse, da de opererer med meget stort antal selskaber selv, fordi der ikke er et krav om indbetaling af selskabskapitalen.

Lovkrav til Taxfree Offshore selskaber i Panama

Der skal altid være mindst 3 parter i et offshore selskab i Panama. Metropol tilbyder via vor partner siden 1992 at vi kan indsætte 3 nominee direktører eller såkaldte stedfortrædende direktører. Disse benyttes til at give anonymitet for det selskab eller de personer som ejer selskabet eller optræder som en hyret ledelse hvorved selskabet er skattefrit i forhold til Danmark.. Via Panamas selskabsadministration er disse navne og adresser offentlige. Hvis man kun er 1 direktør her i Danmark som ønsker at være en af de 3 direktører, så kan der leveres 2 nominee direktører.  Normalt udstedes der (power of attorney) fuldmagt til den ejende part, eftersom nominee direktører kun er direktører for advokatselskabet der stifter selskabet. En Nominee Director er en leder som er advokat og som indtræder som Direktør/leder i en virksomheden, hvormed ledelses beskatning i Danmark undgås. Vi har Højesteretsadvokater som er specialiseret i de fleste brancher.

Et af de store krav for alle Panama Selskaber er at der skal være 3 titler involveret i ledelsen af et Offshore Selskab i Panama. Det er en PRÆSIDENT, EN BOGHOLDER/REVISOR og en SEKRETÆR. Personerne kan komme fra hele verden, der er således ikke krav om en direktør er født eller beboende i Panama. Vort lokale advokatkontor (Panama’s største) stiller disse til rådighed for en lille årlig omkostning.

Regler for generalforsamlinger for Taxfree Offshoreselskab i Panama

I Panama stilles der ikke de store krav til møder for aktionærer og direktører eftersom disse kan afholdes via telefon, Messenger eller Skype. Møder og Generalforsamling kan afholdes hvorsomhelst i verden. Generalforsamling kan afholdes efter ønske fordi der ikke er et lovkrav om at dette afholdes hvert år. For vore klienter afholdes generalforsamlinger telefonisk med vort advokatkontor i Panama. En online Generalforsamling med os eller den lokale advokat på 1 times varighed koster 200$. Referater er ikke omfattet af offentliggørelse.

Fordele ved et offshore Panama Taxfree selskab

 • SKATTEFRIHED: Alle Offshore selskaber som er indregistreret i Panama har automatisk ved oprettelsen 100% skattefrihed. Dette gælder alene for indtægter uden for Panamas grænser.
 • KAPITAL: Panama selskaber har ikke krav til indbetalt kapital på stiftelsestidspunktet og der ikke lovkrav om noget tidspunkt for hvornår denne skal indbetales. Man kan således stifte et Panama selskab uden kapital. Aktiekapitalen i et Offshore Panama selskab er 10.000 US$
 • NEM VALUTA HÅNDTERING: Den offentlige penge fod er i Panama US Dollars. Alle banker kan bogføre en hvilken som helst anden valuta f.eks. EURO, PUND, YEN m.v.
 • REGNSKABSPLIGT: Der er ikke regnskabspligt i Panama. Der er ikke krav til ledelse protokol. Alle Panama Selskaber som har indtjening uden for Panama har 100% skattefrihed. Hvis der laves regnskaber behøver disse ikke forefindes i Panama.
 • BANK: Der er ingen restriktioner eller indrapportering af pengetransaktioner. Valuta og lokal samt international pengestrøm og veksling kan ske uden offentlig indberetning. Banker i Panama og Dubai har verdens højeste niveau af bankhemmelighed.
 • SIKKERHED FOR BANKINDESTÅENDE: Metropol opererer kun med Panamas største bank, som er din sikkerhed for ethvert indestående. Panama har ikke de kriser som vi i Europa oplever og der er derfor større sikkerhed for dine penge, end i en tilsvarende europæisk bank.
 • LAVE ÅRLIGE OMKOSTNINGER: Der betales årligt 250 US$ for at opretholde selskabsregistreringer
 • AKTIONÆRKRAV: Det er et lovkrav at offshore selskaber producerer en aktionærfortegnelse og denne kan opbevares hvor det ønskes og denne er IKKE offentlig.
 • AKTIER OG BESTYRELSESREFERATER: Aktier kan være ihændehaveraktier og er ikke omfattet af offentliggørelse. Bestyrelses referater skal på samme måde som aktionærfortegnelsen opbevares lokal og er ikke omfattet af offentliggørelse.
 • UDBYTTE: Der er ingen skat på betaling af udbytte
 • KREDITKORT: Normalt opretter vor advokat både Mastercard og Visacard i forbindelse med kontooprettelse i Panamas største bank. Såfremt der indbetales selskabskapital 10.000 $ i kredit i en måned rentefrit på kreditkort pr. virksomhed

Offshore selskaber i Panama giver den bedste værdi og sikkerhed i verden

Et Offshore selskab i Panama har en lovmæssig skattefrihed, anonymitet og har ingen reelle krav om kapital og regnskaber og er derfor reelt uden hæftelse. Aktionærfortegnelser og ledelsesprotokoller bibeholdes i virksomheden. Ulemper kan være den store distance, men Panama er faktisk eneste lande med absolut bankhemmelighed uden rapportering af kapitalstrømme.

Ligeledes er landet kendetegnet med nul korruption og 5-10% bruttonationalprodukt tilvækst årligt og dermed har verdens højeste internationale kreditrating og er tillige uden betydelig gæld.

Beskrivelse af Panama og Panama City

Panama er de mest industrialiserede land i Mellemamerika, den 3. største økonomi og Panama er tillige nr. 1-5 hvert år som den hurtigst voksende økonomi. Panama er et helt igennem kristent land. Panama har verdens største forekomst af rederier og selskaber inden for skibsindustrien. De er billigt at bo og leve i Panama og det kan nærmest sammenlignes med Florida med hvide strande og krystalklart vand. Det er meget lav kriminalitet og næsten ingen korption, kun overgået af Singapore. Ejendomspriser er billige og der er en god gevinst ved at købe ejendomme og udleje disse. Det samme gælder jord, huse og ejerlejligheder. Der er et helt fantastisk natur og kultur som tilsammen med det internationale klima indebærer nogle af de laveste omkostninger i verden både forretningsmæssigt og privat. Panama City er en af de bedste byer i verden at drive forretning i jf. mange årsrapporter. Til højre ses Panama By våbenskjold med klare referencer til tempelridderne.

Panama blev i 2010 nr. 1 med hensyn til konkurrencedygtighed i hele Latin Amerika jf. Global Competitiveness Index fra World Economic Forum (WEF) Link: http://gcr.weforum.org/gcr2010/

Alternativer til Panama Offshore Selskaber og vi leverer flest services til offshore selskaber, fonde og investeringsforeninger

 • Telephone Number (Free Call to all Skyper numbers)
 • Answering Services (Skype)
 • Mail drop
 • Virtual Offshore Admin
 • Virtual Secretary
 • Telephone Answering
 • Video Conferencing
 • Audio Conferencing
 • Internet Conferencing (E-Learning)
 • Offshore/Onshore Virtual Offices
 • Offshore/Onshore Business Addresses
 • Virtual Office Space
 • Virtual Office Staff
 • Fax services
 • Telephone and IP Services
 • Virtual Business Services
 • Virtual Addresses

Fakta om Panama

  • Hovedstad: Panama City

  • Areal: 78.200 km2 heraf 5.637 kilometer kystlinje, og mere end 1.518 øer

  • Sprog: Spansk og Engelsk

  • Officiel Møntfod: U.S. Dollars og Bilboa der har samme kurs

  • Indbyggertal: 4.960.000 (anslået 2010)

  • Styreform: Parlamentarisk demokrati

  • Religion: Romersk-katolske: 85 %, protestanter: 15 %

  • Temperatur: Behageligt hele året 23-29 grader, max 35 grader, Ved kysterne max 31 grader. I bjergene 18-25 grader.

  • Så meget koster en flybillet i tilbud (returpris på billigste afgangstidspunkter): 1.995 DKR.

  • INDREJSE: Dit pas skal være gyldigt i min 6 måneder. Du rejser uden VISA i 6 måneder fra USA, Canada, Det Australske kontinent og hele EU.

  • PANAMA ER SIKKER PÅ ALLE MÅDER MED NUL KORRUPTION OG NATURKATASTROFER. Panama er det sikreste land i Amerika for både turister og forretningsmænd. På internationale lister rangerer Panama lavest både inden for kriminalitet, korruption og risikoer som helhed. Panama er nr. 1 af verdens offshore lande med mindst korruption, vold, kidnapning og kriminalitet og er derfor det naturlige valg for fonde, offshore selskaber og offshore holdingselskaber. Dette gælder både for turister og for erhvervsfolk. Panama er tillige sikkert indenfor både orkaner, jordskælv og vulkaner, idet næsten samtlige tyfoner/orkaner går nordpå mod USA/Miami og Cuba.

  • THE NEW YORK TIMES: “PANAMA CITY: THE #1 PLACE IN THE WORLD TO VISIT IN 2012.” “Panama City kan man finde i den billedskønne Panama Bugt. Panama City er sjov og en cosmopolitisk by med moderne infrastruktur, føresteklasses hoteller, restauranter, verdensklasse shopping og et imponerende natteliv.”

  • FRADRAG FOR UDGIFTER I USA OG MANGE ANDRE LANDE. Panama er et af de eneste lande hvor USA virksomheder opnår fradrag for mødeaktiviteter og transportomkostninger m.v. hvis man holder møder, seminarer, kurser, uddannelser, konventioner, firma komsammen m.v. som om de var afholdt internt i USA samt 56 andre lande.

  • PANAMA ER TÆT PÅ Som en del af Amerika. Der er mere end 120 direkte flyforbindelser til Panama og næsten alle største USA byer har direkte fly til Panama City herunder bl.a. New York, Los Angeles, Chicago, Orlando, Washington D.C., Atlanta, Miami, Houston, Dallas, Las Vegas, New Orleans, San Francisco og Fort Lauderdale.

  • PANAMA ER BILLIGST SOM DEN FEMTE BILLIGSTE NATION OG U.S. DOLLAR ER DEN OFFICIELLE KURS. Selvom næsten alle banker har multi valuta bank konto’er f.eks. også i danske kroner, så er Panama faktisk verden femte mindst dyre land i verden. Panama har 2 valutaer, nemlig Balboa og United States dollar som officiel valuta. Derfor er der ikke gebyrer eller vekselkurs på disse. Balboa er navnet på Panama’s valuta efter den Spanske opdagelsesrejsende Vasco Núñez de Balboa. Balboa har samme værdi som U.S. Dollar 😉 Der er derfor ikke behov for at veksle, at foretage beregninger eller betale dyre gebyrer og vekselkurser til bankerne. Begge valutaer er ligestillet overalt.

  • PANAMA CITY HAR NOGLE AF VERDENS FØRENDE ATTRAKTIONER. Vi kan anbefale at man besøger 3 byer blandt andet ruinerne af det originale 16. tals bydel, 17, tals bydelen (World heritage site by UNESCO) og så den nye bydel som Panama nok er mest kendt for. Vi kan anbefale restauranter, Golfbanen med udsigt til den tropiske skov, hesteridning, speedbåde, verdensklasse fiskeri fra eventyr strand eller i både i 2 verdenshave, besøg på de mange øer, eco-ture eller et besøg hos den indfødte befolkning i junglen.

  • PANAMA CITY ER VERDENS FØRENDE FORRETNINGS CENTRUM FOR HELE NORDAMERIKA OG SYDAMERIKA. Panama City er siden 60’erne er dynamisk forretning centrum for hele Amerika. Panama er tillige center for forvaltning af både ekspanderende økonomier over hele verden. Gennem sine mange offshore selskaber og et perfekt miljø for iværksættere, sikre dig og din virksomhed en af verdens største erfarenheder som et verdens førende finanscentrum. Men også skønheden fra Latinamerika er til stede, hvis du får behov for at besøge landet.

  • NATIONAL GEOGRAPHIC siger: “THE TRIP OF A LIFETIME” ved at besøge Panama kanalen, som er verdens 5 bedste oplevelse ud af “100 Trips Throughout Life” – Det er kun 20 minutter fra Panama City.

  • Vi er naturligvis behjælpelige med din sag, og vi kan kontaktes på 32177777.

I Panama stilles der ikke de store krav til møder for aktionærer og direktører eftersom disse kan afholdes via telefon, Messenger eller Skype. Møder og Generalforsamling kan afholdes hvor som helst i verden. Generalforsamling kan afholdes efter ønske fordi der ikke er et lovkrav om at dette afholdes hvert år. For vore klienter afholdes generalforsamlinger telefonisk med vort advokatkontor i Panama. En online Generalforsamling med os eller den lokale advokat på 1 times varighed koster 1.500$. Referater er ikke omfattet af offentliggørelse.

Yderligere information vedr. selskabsstiftelse og bank oprettelse også for banker i udlandet

Du kan have selskabsadresse på vore kontorer pt. i Herlev, Østerbro, Hellerup og Aarhus. Ring +45 32177777 lokal 240.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, Morgan & Morgan samt Panama’s turist forening.
Fotokredit: stock.adobe.com

Se mere om Panama fra turistforeningen:

Se mere om Panama fra Panama’s turist forening:

Scroll to Top