FN’s verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Metropol samvirket har involveret i vor CSR med tilbud om, at enhver forretning der udøves i Offshore Selskaber giver tilbage til lokalsamfund m.v. via lokale komiteer der opnår tilskud til f.eks. skoler, undervisning, hospitaler og bygning af f.eks. huse, forsamlingshuse og støtte til lokalt landbrug m.v. Foreløbig har vi været involveret i 16 projekter og der er stor interesse for mange af de virksomheder som er kunder hos os.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål  for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015. 2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

De ny verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

GREEN BONDS – DEN GRØNNE LØSNING DER GAVNER DANMARK OG VERDEN

Vores ambition er at skabe grønne og bæredygtige løsninger der i sidste ende giver en samfundsmæssig positiv effekt. Overgangen til kulstof frie løsninger kræver både indsigt i jura, politik og finansieringsmuligheder. Green Bonds er løsningen.

Hos Metropol Green Bonds fokuserer vi på at hjælpe den offentlige og private sektor med at håndtere klimaændringer gennem aktive investeringer og innovativ finansiering og ved at tage fat på lovgivningsmæssige og politiske hindringer for grøn vækst. Vi laver løsninger til private og offentlige virksomheder der tiltrækker investorer fra hele verden. Foruden Projektfinansiering hvor du f.eks. kan få finansieret opførsel af ejedomme, sol, vind og hav varmepumpe parker kan vi udstede GREEN BONDS. Siden 2010 var vi med da de første Green Bonds blev solgt og vi har løbende tilpasset vort produkt til forskellige markeder i EU, USA, Canada og Australien. Målet er en miljømæssigt bæredygtig økonomi vi omsætter i vore løsninger for Green Bond netværket. Vi kan identificere, udvælge og rapportere om støtteberettigede lån og investeringer. Vi følger principperne i ”Green Bond Principles”, der er udgivet af International Capital Market Association og støtter således flere af FN’s verdensmål.

UNIVERSELLE MÅL

De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk arbejde, som fik startskud ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie. Udover den mellemstatslige Åbne Arbejdsgruppe, FN Generalsekretærens Høj-niveau Panel af Eminente Personer, bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN systemet, er der gennemført over hundrede nationale og elleve globale tematiske konsultationer, samt en direkte online survey MyWorld, hvor mere end ti millioner mennesker verden over har givet deres mening til kende.

Den omfattende konsultationsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når den nye dagsorden skal omsættes til handling over de kommende 15 år.

Kontakt os hvis du ønsker en grøn profil og/eller gerne vil vide mere om obligationer.

Scroll to Top