Taxfree Offshore skattefrie selskaber i skattely giver verdens bedste bankhemmelighed uden offentlighed og uden regnskabspligt

Siden 2003 har Metropol tilbudt selskaber som er skattefrie. Det ligger i såkaldte skattefrie regioner og lande såsom USA, England, Panama, Hong Kong og Dubai. Metropols medarbejdere har siden 1983 stiftet selskaber og har således 33 års erfaring.

Dermed er det muligt at etablere selskaber som har skattefrihed som kan eje ejendomme, aktier og som kan investere i selskaber overalt på jorden. Der er ikke skat på udbytter, avancer, licensrettigheder, royalties og meget mere. Der er 100% skattefrihed for enhver indkomst som ikke er indenfor landets grænser f.eks. Delaware, Panama eller Hong Kong.

Man kan opnå 100% anonymitet med hensyn til direktører, aktieejere hvorfor disse lande ofte omtales som SKATTELY. Men jeg mener at de fleste andre lande kan kaldes for SKATTELY fordi de har væsentligt lavere eller ingen skat i forhold til Danmark.

Selv Danmark har med vore skattefrie Holdingselskaber skabt bedre miljø og tiltrækker derfor mange internationale koncerner hvilket skaber mange tusinde arbejdspladser om året.

Bedre konkurrencevilkår og bedre indtjening ved at sælge i flere lande samtidigt med et Metropol TAXFREE skattefrit offshore selskab

Vi må i 2011 se i øjnene at verden er blevet en Global arbejdsplads hvor alle kan sælge hvor som helst og alle kan købe skattely selskaber og dermed undgå beskatning og moms i mange tilfælde.

Der kan endvidere være megen uretfærdighed i at din virksomhed skal kæmpe med en anden virksomhed som ikke betaler skat eller moms hvormed denne kan sælge varerne 30% billigere end dig samtidigt med at han tjener mere. De fleste multinationale virksomheder benytter samme principper og det er da også grunden til indførslen af TRANSFER PRICING principper og lovgivning.

Ser man på den juridiske del får man offshore den samme opbygning og offentlige registrering som et dansk aktie- eller anpartsselskab. Men der skal ofte ikke indbetales nogen selskabsskat hvorimod ApS koster 80.000 og A/S 500.000 – dette er uden omkostninger ved at stifte selskab i de såkaldte skattely.

Endvidere kan man i flere lande have en forskel på den tegnede kapital og den rent faktisk indbetalte kapital og man kan derfor indbetale sin kapital løbende efter behov og i flere tilfælde helt undlade betaling og alligevel have en juridisk ikke bindende fordel overfor aktionærer og direktører jf. den selskabsretslige jura.

Langt de fleste offshore selskaber driver virksomheder i flere lande og for firmaer som vil globalisere er det derfor en god idé at overveje en delvis eller fuld skattefrihed samtidigt med at man f.eks. er et selskab der har adresse indenfor USA’s grænser. Der er jo også lidt mere prestige i at være en virksomhed fra USA end f.eks. Seychellerne. Man kan have bogføring og adresser i alle andre lande selvom selskabet har adresse i det land man nu vælger.

Metropol’s samarbejdende Advokatselskaber udfører det praktiske arbejde

De fleste selskaber stifter vi via advokater som vi samarbejder med i de pågældende lande. De udfører naturligvis mod betaling ca. 500,- – 6.000,- årligt alt arbejde lige fra at være direktører, sekretærer og udfærdigelse af regnskaber m.v. Af hensynet til din sikkerhed registrere vi selv din virksomhed i banken og skaffer dig en kredit på 10.000$ såfremt du har indbetalt en selskabskapital på mindst det samme beløb.

Denne kredit kan du benytte direkte på dit VISA eller MASTERCARD. Hvis nu advokaten både laver bankopgaverne og selskabsopgaverne kunne der være en risiko, der selvom om der er tale om anerkendte advokater, ikke er værd at løbe. En anden fordel vore kunder opnår er en 100% adskillelse af selskabets kapitalstrømme og drift og selskabets juridiske hjemadresse.

Nominee Director og Nominee Shareholder

Når en ejer ønsker at være anonym benyttes  der en NOMINEE DIRECTOR. Denne er et CPR nummer i det lokale samfundsliv og er ofte en som advokatselskabet arbejder sammen med. På den måde kan du være anonym, idet det er denne navn der står som direktør i det offentlige virksomhedsregister.

Det samme er tilfælde med aktier. I visse tilfælde tilbyder vore konkurrenter såkaldte NOMINEE SHAREHOLDERS, hvilket vi mener er en risikobetonet affære fordi denne kan gøre krav på selskabet ved at afholde ekstraordinære generalforsamlinger og dermed sætte dig ud af spillet.

Ved at gøre det via Metropol Perfect Offices så fjerne du effektivt denne risiko. Derudover er der slet ingen grund til at have NOMINEE DIRECTOR fordi de fleste aktier i sådanne lande er såkaldte ihændehaver aktier. Disse må opbevares hvor som helst og er ikke undergivet krav om offentliggørelse. Man skal derfor være meget påpasselig med de virksomheder som udbyder POWER OF ATTORNEY – altså en general fuldmagt til en eller flere personer som de i realiteten aldrig har mødt og som ikke har nogen garanti i tilfælde af dennes lukning og hvis denne begår kriminalitet og hæver dine penge. Derfor skal man altid adskille økonomi og den papirmæssige drift skal man overlade til den lokale advokat som er vores mangeårige samarbejdspartner.

Hurtig kapitalakkumulering ved skattefrie udbytter, rentefrihed og afkast på investeringer

Næsten alle virksomheder har enten import eller eksport. Hvis man er et offshore selskab har man jo altid eksport som er er skattefrit. Kapital akkumuleringen opnås langt hurtigere fordi der er nul skat. Derudover kan der være tale om ingen eller nedsat moms i forhold til momsen på 25% i Danmark. Dette kan ske ved at selskabet fakturere fra udlandet eller ved at selskabet benytter sig af skattefrie (momsfrie) brancher i andre lande. De indtæger som er akkumulerende kan anvendes til investeringer overalt i verden og udbytter herfra er ligeledes skattefrit for offshore selskabet.

Skattefri udbytte på obligationer, aktier, ejendomme og valutahandel

I realiteten benytter mange bankkonti i lande med verdens højeste bankhemmelighed (Panama, Hong Kong, Dubai m.fl.) til at opnå skattefrihed ved handel med fast ejendom, obligationer, aktier og ved valutahandel. Disse handler kan akkumulerende stige dagligt uden at du nogensinde kommer til at betale skat til noget land. Det samme gælder naturligvis køb og salg af ejendomme m.v. og du er ikke underlagt lokale restriktioner m.v. Til dokumentationer overfor køber og bankgarantier kan du udstede bankgarantier og revisorerklæringer fra verdens mest anerkendte revisions selskaber (ned til 1/8 af prisen i forhold til Danmark). Dermed kan din virksomhed opererer overalt i verden hvor der er gode penge at hente, hvor der er store valutakursforskelle og hvor der er billige aktier at købe, Men altså helt uden at din fortjeneste opgøres, eller at du skal betale skat heraf.

Offshore Bankkonti med Visacard, Mastercard med eller uden online banking

Har man ikke behov for et selskab kan man nøjes med at oprette en bankkonto. Disse konti er i de fleste offshore lande offentlige med hensyn til registrering af disse landes myndigheder. Vi anbefaler IKKE at man anvender BANK ACCOUNT NOMINEE som mange annoncerer livligt med, idet denne jo så har adgang til din konto.

Men ellers er fordelen at du med eller uden et selskab har adgang online til et system der svarer til NORDEA og DANSKE BANK og hvor du kan investere online i aktier, obligationer og valuta og opsætte regler m.v. for køb/salg af disse. I mange tilfælde kan dette være godt nok, men i de fleste tilfælde vil en 3. part være at foretrække f.eks. REUTERS og andre der er baseret på nyheder, råvarepriser, politik og lovforslag m.v. som kan have betydning for kursen på det man investere i.

Offshore Holdingselskaber og Offshore Fonde

Normalt når man stifter Trustee eller fonde er det fordi man vil opnå at disse er skattefrie. Dette behøver man imidlertid ikke ved at selskaber i forvejen er skattefrie. I realiteten behøver du jo ikke at have penge op af lommen for at stifte et selskab og det er derfor en god idé at overveje om en fond ikke kan flyttes til, eller oprettes som selskab. Til dette skal du kontakte din revisor eller advokat.

Mange selskabsstiftere oplyser ikke om lovgivning, dobbeltbeskatning, ledelses adresser

Mange andre som  sælger selskaber (ingen nævnt, ingen glemt 🙂 sælger selskaber men glemmer at oplyse at der er en hel række forudsætninger for følgende scenarier: For at man kan vælge den korrekte selskabs form, registreringsland og evt. nominee funktioner skal man vurdere helheden og de besparelser man kan opnå i relation til:

 • Ret til dansk filial og sikkerhedsstillelse, virksomhedspant, opløsningsregler (der gælder kun den udenlandske  -d.v.s. det kan ikke tvangsopløses) Dette skrives fordi man kun behøver et selskab og kan herefter have drift og filialer i andre lande.
 • Reel dansk hovedsæde
 • Flytning af adresse, aktiver og ledelse fra et dansk selskab til et udenlandsk selskab
 • Etablering uden dobbeltbeskatningsaftale
 • Etablering med dobbeltbeskatningsaftale
 • Etablering med fritagelse for dobbeltbeskatning
 • Stiftelse af danske og udenlandske datterselskaber med skattefri tilførsel af kapital
 • Virksomhedens adresse, ledelses-funktion og aktionærers adresser
 1. dansk lovgivning anses et udenlandsk selskab skatte pligtigt efter gældende dansk lov såfremt at ledelses er på dansk jord, at varerne produceres eller omsættes i Danmark m.v. og i hvert tilfælde skal du få rådgivning af din revisor eller advokat. Man bør tillige have indsigt i danske regler, EU regler og her kan kort nævnes:

Der bør henses til en lang række lovgivninger, retspraksis og klassiske domme der omhandler lov om dobbeltbeskatning, at selskaber må det samme som personer, udøvelse af frit valg af ledelsesmedlemmer, frie kapitalbevægelser og arbejdskraftens frie bevægelighed m.v. Dette kan f.eks. være indenfor:

Lovgivning om EU etableringsrettens første aspekt der omhandler ligestilling imellem selskaber og personer. Hvad personer må (art. 43), må selskaber også (art. 48) Bemærk at der her er undtagelser f.eks. NON-PROFIT organisationer m.v.

Lovgivning om EU etableringsrettens andet aspekt der omhandler at indenlandsk virksomhed kan drives gennem udenlandsk selskab også i form af en etableringskæde: A – B – A. Der skal tages behørigt hensyn til koncernes samlede strategi, ledelse og hjemstedsarbitrage m.v. herunder er skole eksemplet det hollandske holdingselskab som mange multinationale selskaber vælger ved salg i Europa som har samme virkning for virksomheden som et USA Delware selskab

Lovgivning om EU etableringsrettens tredje aspekt der omhandler et fit valg af form for ret via enten et repræsentationskontor, en filial, et datterselskab eller en ABC, ABA struktur. Under EU ret er det hensigten at det udenlandske selskab ikke kan tvinges til etablering eller koncerndannelse. Man behøver ikke et selskab i hvert land men man kan nøjes med en adresse. D.v.s. ingen pligt, derimod en ret.

Lovgivning om EU etableringsrettens fjerde aspekt omhandler diskrimination d.v.s. at en udenlandsk filial har præcis samme rettigheder som et nationalt indregistreret selskab.

Kontakt derfor en rådgiver som er enten advokat eller revisor og som igennem sine klienter rådgiver og dermed HAR PRAKTISK ERFARING og indsigt i lovgivning omkring offshore selskaber og selskabdrift i udlandet og/eller selskaber som aktiviteter i flere lande og/eller investerer i f.eks. obligationer, aktier, valuta, firmaer eller ejendomme.

Følgende danske lovgivninger kan have særlig betydning for danske og/eller udenlandske selskaber.

 1. AL = Afskrivningsloven
 2. AAL = Arveafgiftsloven
 3. ABL = Aktieavancebeskatningsloven
 4. APSL = Anpartsselskabsloven
 5. ASL = Aktieselskabsloven
 6. EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven
 7. EFL = Erhvervsfondsloven
 8. FBL = Fondsbeskatningsloven
 9. FL = Fondsloven
 10. FUL = Fusionsskatteloven
 11. IFL = Investeringsfondsloven
 12. KSL = Kildeskatteloven
 13. KKSL = Konkursskatteloven
 14. KGL = Kursgevinstloven
 15. LOSI = Særlig indkomstskattelov
 16. LL = Ligningsloven
 17. PAL = Pensionsafkastsbeskatningsloven
 18. PBL = Pensionsbeskatningsloven
 19. PSL = Personskatteloven
 20. RAL = Realrenteafgiftsloven
 21. RFL = Renteforsikringsloven
 22. VLL = Varelagerloven
 23. VOL = Virksomhedsomdannelsesloven
 24. VSL = Virksomhedsskatteloven

Metropol anbefaler:

 • Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2005-1
Dato for udgivelse 15. januar 2005
Overordnede emner Skat
ISBN nr. (for internet-udgave) 87-7552-637-9

rekrutteringsfirma

Kontakt os på 32177777

og hør mere også om muligheden for udenlandsk bopæl, cpr nummer og ejendomsinvesteringer f.eks. i Tyskland hvor vi også har eget kontor med dansktalende personale.

Scroll to Top