Copyright LOVEN / OPHAVSRETSLOVEN

Copyright betyder på dansk ophavsret. Ophavsret betyder at du har ophavsretten til et værk der kan defineres som tekst, bøger, foto, billede, arkitektur, lyd, film, videosekvens, video, software, programmering, design m.v. Ophavsretten gælder i hele din levetid (kunstnerisk eller litterært) samt 70 år efter din død. F.eks. må denne artikel ikke kopieres uden samtykke og jeg forventer at leve 40 år mere, derfor gælder mine rettigheder i 110 år.

Dette gælder for de økonomiske rettigheder, der dækker over retten til at sælge, kopiere eller fremstille værkerne offentligt. Men det er sådan at dine rettigheder er uendelige, fordi ideelle rettigheder varer for evigt. Her må andre ikke ændre i dit værk. Du skal tillige altid krediteres eller citeres hvis dit værk eller dele af dit værk omtales eller vises helt eller delvist. Laver man et teaterstykke om 2.000 år om denne tekst skal jeg have kredit for dette med navns nævnelse og gerne den dato værket blev produceret.

Copyright er en juridisk beskyttelse af intellektuel ejendomsret, som omfatter kreative værker som litteratur, musik, film, software, og andre originalværker. Det giver ophavsmanden eller rettighedshaveren retten til at kontrollere og udnytte deres værker og beskytte dem mod uautoriseret brug af andre.

I Danmark behøver du ikke anvende (C) tegnet fordi du har rettighederne (ophavsretten) uanset om du skriver Copyright eller ej. Du er beskyttet mod misbrug da ophavspersonen altid har rettigheder til distribution, kopiering produktion og reproduktion. Du kan lave en licens på din rettighed så andre kan sælge dele af eller hele dit værk f.eks. pladeselskaber, fotobureauer, bands og kode m.v.

Copyright kan registreres i et til flere registre, og her opfordrer vi til registrering i offentlige registre. Ring gerne for råd herom.

HVAD KOSTER COPYRIGHT?

Copyright er altid gratis, medmindre du f.eks. laver et kunstværk i guld eller marmor. Hvis det er en original har du ophavsretten automatisk, laver du en kopi af en kendt nulvende kunstners maleri eller musik, må du ikke sælge denne musik. Og er det f.eks. en kopi af f.eks. Mona Lisa f.eks. som en hip hoper med læderjakke, skal du skrive “Inspireret af Leonardo Da Vinci’s maleri Mona Lisa 1503-1506.” også selvom du har besøgt Louvre museet i Paris, og selv taget fotoet eller videon.

KAN MAN BESKYTTE SIG MOD KRÆNKERE?

Der er forskellige retsinstanser, hvor copyright-sager kan anlægges. Dette inkluderer lokale og føderale domstole, afhængigt af størrelsen og omfanget af sagen. Det kan være en dyr og tidskrævende proces at anlægge en retssag, men det kan være nødvendigt for at beskytte ens intellektuelle ejendomsret. Man må gerne citere under reglerne for citater.

Copyright og ophavsret i forbindelse med privat brug

Når værker anvendes til privat brug, KAN der gælde følgende:

  • Ophavsret og copyright er ikke aktiv, når der er tale om privat benyttelse f.eks. hvis du har fået eller låner en CD af din nabo
  • Hvis du sælger den CD som du har lånt eller fået af din nabo (Værker anskaffet på lovlig vis)

Her er retten til at videresælge tilstede. Dette gælder ikke ved f.eks. softwarelicenser m.v. men du må selvfølgelig ikke publicere, udleje eller sælge værker og tage penge for det. Nogle straffesager drejer sig om massepublikations straf også selvom der ikke er kommet betaling herfor.

Copyright på VÆRKER (FOTOS, MALERIER, VÆRKER M.V.)

Hvis du tager et foto har du automatisk ophavsret, og ingen andre må benytte dit foto uden betaling eller skriftlig tilladelse og fotokredit.

Ophavsretten giver dig ideelle og økonomiske rettigheder til dit foto og andre må ikke uden tilladelse:

Kopiere dine værk

Distribuere, sælge, kopiere eller udlåne dine værker

Vise dit værk offentligt.

Copyrighten betyder at man ikke må kopiere værker der f.eks. findes på Internettet uden tilladelse. Der er dog andre regler, der gør sig gældende, hvis det er til privat brug eller har et undervisningsmæssigt formål og tillige under en citatret.

Værket skal være et originalt værk. Et foto af maleri af Dronningen er ikke et originalt valg uanset hvor meget du ændrer det i Photoshop. Dog kan man aftale med ejeren af værket (fotografen) og ikke dronningen, at du må benytte dennes ret.

For at beskytte videoer og tekster på websider, kan man implementere kopibeskyttelsesteknologier, såsom digital rettighedsadministration (DRM) eller en licensaftale, der regulerer brugen af værker. Det er også vigtigt at holde øje med mulig krænkelse af ens rettigheder og tage skridt til at stoppe dem, når de opdages.

min ophavsret bliver krænket, HVAD SKAL JEG GØRE?

Finder du at din ophavsret misbruges, kan krænkeren idømmes erstatningsansvar og/eller straf. Vi fører sager hvor vi anmelder til Politiet og/eller fører en civil sag. Her kan man kræve erstatning, hvis der er tale om et tab. Du kan både kræve udlevering, destruktion af kopier, tilbagekaldelse fra markedet, beslaglæggelse, vederlagsbetaling, erstatning og straf. Du skal blot sandsynliggøre en krænkelse hvorefter fogedretten og politiet i Danmark og andre lande vil handle.

Har du ikke beviser kan du lave en hemmelig bevissikringsundersøgelse på de steder eller hos den part som krænker dine rettigheder. Alle former for krænkelser kan medfører straf (ultimativt fængselsstraf) og/eller bøde

Fototekst og Fotokredit: Advokat og Revisor Samvirket har lavet Copyright beskyttelse og juridisk håndhævelse siden 1985. Fotokredit: stocks.adobe.com

Kopibeskyttelse AF TEKSTER, BILLEDER OG VIDEOER

Advokat og Revisor Samvirket kan tilbyde forskellige former for Copyright beskyttelse samt juridisk retsmæssig rådgivning herom.

Der sker hver dag mange overtrædelser i Danmark, og disse overtrædelser er nemme at finde med vor IP CopyTracker, der f.eks. kan se hvis dine tekster, billeder og videoer anvendes et andet sted end på din hjemmeside også i iFrames eller i udsnit eller dele heraf. For videoer, musik og billeder har vi vandmærker der gør disse medieformaer søgbart, ligesom tekst. Kort sagt alle former for input der er genereret af et menneske er under Copyright. Der gælder særregler for musik, billeder, videoer og tekster som er genereret af AI apps eller websites. Ring og høre mere.

Her er DEN nugældende Ophavsretslov

Som en effektiv juridisk beskyttelse kan man næsten altid opgradere sine copyright / ophavsret rettigheder

til egentlig offentlig noteret IP ret. Det sker via en advokat og/eller via offentlige registre. Det kan f.eks. være ved at lave et varemærke, der beskytter både dit firmanavn og dit logo på samme tid. Se mere her om vore afdelinger:

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: advokatselskabet.dk og adobe.com

Scroll to Top