Forældelse Gæld

Omkring 20.000 gældssager KAN genoptageS grundet bankernes fejl

Bevidst eller af uvidenhed har banker lavet mange fejl i håndtering af forældelsesregler. I omkring 20.000 gældssager, herunder konkurser og dødsboer, har danske banker nemlig fejlinformeret domstolene med forkerte gældsoplysninger. Disse sager kan muligvis kræve en genoptagelse i byretterne, hvilket bekymrer Domstolsstyrelsen på grund af den potentielle arbejdsbyrde. Baggrund og aktuelle sager Ifølge en korrespondance […]

GENERATIV AI, EN GRUPPE SMILENDE ARBEJDERE

Nu forsvinder pengene FRA AKTIEMARKEDET

Det er et kendt fænomen at der kommer transaktioner med salg på aktiemarkedet i forbindelse med rentestigninger og især uventede rentestigninger. Problemet forårsager aktiefald og uro på aktiemarkederne. Renteforhøjelserne skabes af centralbankerne og den likviditet ud gør at milliarder fra finansmarkederne og økonomien generelt flyttes. I 2020 var centralbankerne med til at styrke inflationen, som

Forbedret basisindtjening hos kreditinstitutter i 2022

De danske kreditinstitutter fik samlet set et lavere overskud i 2022 end året før, men højere renter har forbedret den grundlæggende indtjening. Det er især kursreguleringer og Danske Banks hvidvaskbøde, der holder indtjeningen i 2022 nede. Kreditinstitutterne fik i 2022 et samlet overskud før skat på 25,7 mia. kr. Det er lavere end i 2021,

I årevis har nogle af Danmarks største banker opkrævet gæld stik imod reglerne

Antallet af kunder, der har fået inddrevet gæld fejlagtigt, kan være op imod flere hundredtusinder. Danske Bank har ikke været en enlig svale, når det kommer til at inddrive gæld fejlagtigt. For nu viser det sig, at nogle af Danmarks største banker i årevis har inddrevet gæld i strid med reglerne fra nogle af deres mest sårbare kunder. Det

Med virkning fra 8. maj 2023 forhøjer Nationalbanken RENTERNE

Det skriver Nationalbanken. Der er tale om en forhøjelse af foliorenten, renten på indskudsbeviser, renten på udlån og diskontoen med 0,25 procentpoint. Det er syvende gang siden sommer, at Nationalbanken hæver sin rente. I juli 2022 lå Nationalbankens rente på indskud på -0,6 procent. Siden er den blevet hævet med sammenlagt 3,45 procentpoint. Det er

Hver bankdag sendes i gennemsnit 724 mia.kr. gennem den danske OVERVÅGEDE betalingsinfrastruktur, svarende til lidt over en fjerdedel af BNP.

Nationalbanken udgav i dag sin årlige rapport vedr. overvågning af betalinger og sikringen af den infrastruktur der skal sikre fortsat operation i tilfælde af sabotage, krig og andre forudsigelige hændelser. En af samfundets vigtigste opgaver er at have et altid tilgængeligt betalingssystem, som ikke kan påvirkes af russere eller andre og som i øvrigt ikke

NY BANKSKANDALE: EUROPÆISKE STORBANKER SIGTET FOR UDBREDT CUM-CUM SKATTEFINTE EFTER RANSAGNINGER AF POLITIET

Det handler om cum-cum, udbyttevask eller udbyttearbitrage fra storbanker som siden år 2000 har anvendt bl.a. Offshore Selskaber og Delaware som platform for at snyde Skattestyrelser i EU.

danish currency, danish crones, danish coins

1087 milliarder, SÅ MEGET HAR DANSKERE SPARET OP

Beskæftigelsen er fortsat med at stige. Det medvirker til, at danskernes bankindlån vokser, siger økonom. Selv om buldrende inflation har gjort et betydeligt indhug i danskernes økonomiske råderum, fortsætter deres opsparinger med at vokse. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken mandag morgen. I februar steg det samlede indlån i landets banker med 9,6 milliarder kroner.

NERVØSE INVESTORER TRÆKKER Deutsche Bank OG bankaktier GENERELT NED

Deutsche Bank AG er en af verdens største banker. Den har sit sæde i Frankfurt am Main. Banken har knap 100.000 medarbejdere i over 70 lande, og blev i 2009 målt til at være verdens største valuta-handler med en markedsandel på 21 %. Deutsche Bank har afdelinger i verdens største finansielle centre, deriblandt London, New York City, Singapore, Hong Kong, Tokyo,

Scroll to Top