Offshore Selskaber i EU – Selskabstyper, Fonde og Foreninger

EU Offshore Selskaber – om Europæiske virksomhedsformer

De særlige europæiske virksomhedsformer er baseret på forordninger, således at disse Offshore-selskaber (Selskaber udenfor Danmark) sikrer, at virksomhedsformerne er identiske eller sammenlignelige i de forskellige EU-lande.

Dog er der forskelle i både sammensætningen af ledelsen, beskatning og eksport af udbytteskat.

EU Offshore selskab med Skattefrihed kontra andre fordele

Når man vælger sin virksomhedsform, skal man skelne til både de juridiske og de formelle krav. Tillige skal man se på hvordan lovgivningen er med hensyn til flytning af overskud til moderselskab (HoldingSelskab) idet dette kan betyde, at du må afgive skattefriheden i forhold til de danske Holdingselskaber som jf. dansk lov er skattefrie ved optagelse af udbytte fra datterselskaber i Europa. Kontakt os gerne for en bedre beslutningsstøtte på +45 32177777.

Disse 5 forskellige EU grænseoverskridende offshore virksomhedsformer er:

 • EU – Offshoreselskaber skattefrie som er beliggende i Europa med nul procent i skat eller en skat på max. 5%
 • EU – Europæiske Selskaber (SE)
 • EU – Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
 • EU – Europæiske Andelsselskaber (SCE)
 • EU – Europæiske Fonde og Foreninger f.eks. koncern tilknyttede Fonde og fradragsberettigede Foreninger eller Erhvervsdrivende Fonde og Foreninger eller brancheforeninger

Når man driver EU virksomheder bør man udtage et Registreret Varemærke. Dette giver både kundetillid, mersalg og en stærk juridisk beskyttelse for dine produkter og/eller firmanavn m.v.

Alle EU Offshore selskaber er betinget af specielle forhold både skattemæssigt og juridisk som adskiller sig fra de danske regler og betingelser. Kontakt os for mere information.

Som det er nu kan vi anbefale at EU Offshore selskab, forening eller fond i:

 • Malta
 • Sverige
 • Littauen
 • Letland
 • Estland
 • Tyskland
 • Luxembourg
 • Gibraltar
 • Østrig
 • Bulgarien
 • Spanien
 • Storbritannien

Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)

Reglerne følger af Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper. Forordningen muliggør samarbejde af I/S- eller joint venture-lignende art tværs over medlemsstaternes grænser, og tilsigter at regulere det interne forhold mellem deltagerne samt eksterne forhold især i forhold til kreditorerne.

Europæiske Andelsselskaber (SCE)

Rådets forordning nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) skaber rammer for etablering af andelsselskaber på et fællesretligt grundlag. SCE-forordningen og det tilhørende medarbejderdirektiv (2003/72/EF) om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab skal ses som en helhed.


Spørg os – så får du råd… Ring 32177777 lokal 240 for møde.


Vi leverer flest services til offshore selskaber, fonde og investeringsforeninger

 • Telephone Number (Free Call to all Skyper numbers)
 • Answering Services (Skype)
 • Mail drop
 • Virtual Offshore Admin
 • Virtual Secretary
 • Telephone Answering
 • Video Conferencing
 • Audio Conferencing
 • Internet Conferencing (E-Learning)
 • Offshore/Onshore Virtual Offices
 • Offshore/Onshore Business Addresses
 • Virtual Office Space
 • Virtual Office Staff
 • Fax services
 • Telephone and IP Services
 • Virtual Business Services
 • Virtual Addresses

Vi er naturligvis behjælpelige med din sag, og vi kan kontaktes på 32177777.

Yderligere information vedr. selskabsstiftelse og bank oprettelse også for banker i udlandet

Du kan have selskabsadresse på vore kontorer pt. i Herlev, Østerbro, Hellerup og Aarhus. Ring +45 32177777 lokal 240.

Scroll to Top