Brugsmodel Registrering

Brugsmodeller er en juridisk eneret og beskyttelse på lige fod med et patent og derfor omtales Brugsmodeller ofte som innovations-patenter eller mini patenter og disse har 10 års gyldighed mod patentet på 20 år.

I Danmark blev registreringen åbnet i 1992 jf. bekendtgørelser og lov om brugsmodeller. Her havde man groft sagt kopieret den tyske lovgivning omkring brugsmodeller.

Ofte kan patenter som afvises registreres som brugsmodeller, idet man har et princip om, at fremgangsmåder ikke kan registreres.

Hvad kan gives eneret og beskyttelse i 10 år?

Brugsmodelregistreringer giver adgang til en attraktiv hurtig og meget billig eneret og beskyttelse af generelle opfindelser af stort set enhver art. Brugsmodeller kan anvendes for f.eks. lægemidler, smagsstoffer, cremer, vitaminer og kosttilskud, kemiske stoffer og reaktioner, helsekost, drikkevarer, emballage, pulver til vandbehandling, vandbehandling, erstatnings fødevarer, økologiske fødevarer og fødevarer generelt.

Man kan IKKE brugsmodel beskytte: Processer, produktionsmåder eller metoder generelt.

Ønsker du dette kan du udtage patent såfremt, at opfindelsen er ny og unik.

Eneret og beskyttelse blot ved registrering

Det helt unikke er at ENERETTEN ikke opnås ved prøvning, men blot registrering. Man skal altså ikke igennem samme krav som for patenter. Brugsmodeller skal blot registreres, uden at der er et NYHEDSKRITERIUM tilknyttet.

Hvor Patenter giver en eneret i 20 år er Brugsmodeller kun beskyttet i 10 år ad gangen. Juridisk ligger der dog en mulighed for at kræve Brugsmodellen prøvet.

Alle kan kræve en prøvelse, og dermed også en selv men hvis den prøves, er kravet nyhedsværdi men der er mindre krav end man normalt stiller til et patent.

Det unikke og nye er der mindre krav til end et til et patent, hvor netop patent alene kan registreres såfremt at der er tale om noget unikt og nyt.

Hemmeligholdelse er en mulighed

Prøvninger kan holdes hemmelige i op til 15 måneder eller prøvningen kan offentliggøres få dage efter prøvningsresultatet er kendt.

International rækkevidde for brugsmodeller og patenter

Desværre er det ikke alle lande som anerkender en Brugsmodel, men netop muligheden for at VIDEREFØRE som Patent eller Brugsmodel i andre lande er nemt og helt enkelt afgørende i nogle tilfælde for at sikre juridisk beskyttelse. Flere lande har også andre løbetider end de 10 år.

En af de oplagte fordele er også, at patent myndighederne i de fleste lande IKKE

  1. automatisk undersøger om brugsmodelbeskyttelsen (registreringen) opfylder kravene
  2. automatisk undersøger om selve registreringen (Brugsmodellen) opfylder kravene til nyhed.

Med disse 2 fordele, kan du sikrer din opfindelse hurtigere end et patent der kan tage 1-2 år. Brugsmodeller er dermed både betydeligt billigere at registrere og opretholde end tilsvarende patenter under patentlovgivningen

Konvertering af Brugsmodeller til Patenter

Brugsmodelansøgninger kan konverteres til patentansøgninger eller omvendt hvis et patent ikke vurderes at gå igennem så registrere man det som en brugsmodel og viderefører enten til andre lande eller senere som patent, hvis der kommer mere innovation ind i opfindelsen.

Der kan dog være fordele og ulemper ved begge, og det skal derfor nøje overvejes hvilken strategi der skal anvendes.


Ring 32177777 lokal 240 for mere info og priser på Brugsmodeller og Patenter


Scroll to Top