Konkurskarantæne

KONKURSHJÆLP, KONKURSRÅDGIVNING & KONKURSKArANTÆNE-REGISTERET

KONKURSKARANTÆNE REGISTERET OG KONKURSRÅDGIVNINGEN

I stedet for en konkurs findes der flere alternativer. Alternativerne er her på denne side. Og siden her fortæller dig alt om hvordan du kommer videre efter en konkurs hvor f.eks. Skattestyrelsen har ophævet din momsregistrering og du har mistet din bank fordi du er registreret i RKI / Experian.

Konkursrådgivning er en vigtig service for virksomheder, der oplever økonomiske problemer og overvejer at indgive konkursbegæring. At søge rådgivning tidligt kan gøre en stor forskel for virksomhedens muligheder for at komme på ret kurs igen. Det handler også om at du kan redde din virksomhed.

Hvordan er vor process for Konkursrådgivning?

Processen for konkursrådgivning starter typisk med en indledende konsultation, hvor rådgiveren vurderer virksomhedens økonomiske situation og identificerer potentielle løsninger. Rådgiveren vil arbejde sammen med virksomhedsejeren for at udvikle en handlingsplan og hjælpe med at forhandle med kreditorer, skaffe finansiering og implementere nødvendige ændringer i virksomheden. Hvis konkurs er uundgåelig, vil rådgiveren vejlede virksomhedsejeren gennem konkursprocessen og samarbejde med konkursforvalteren for at sikre en ordentlig afvikling af virksomhedens gæld og aktiver.

Hvem anmelder dig til konkurskanatæne og hvordan?

Hvis du går konkurs med et firma kan en rekonstruktør eller kurator bede Skifteretten om, at du oprettes i Konkurskarantæneregisteret under Erhvervsstyrelsen. Det er Kurator er Rekontruktør der anmoder skifteretten om at pålægge dig konkurskarantæne. Denne skrivelse indeholder en beskrivelse om hvorfor han mener dette og er typisk på 3-5 sider og har henvisninger til lignende afgørelser.

Man kan alene blive pålagt konkurskarantæne, på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse. Det betyder at man er uegnet til at deltage i ledelsen. Skifteretten kan pålægge konkurskarantæne i op til 3 år, og karantænen bliver registreret i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæneregister. Reglerne om konkurskarantæne følger af konkurslovens afsnit III.

Er du ikke enig i det, som kurator skriver, kan vi indgive svarskrift i sagen for dig med bilag og dokumentation. Vi forlanger typisk at der afholdes møde i Skifteretten for ellers afgøres sagen online. Fristen for, hvornår skifteretten skal modtage svarskriftet, er 14 dage efter, at du har kvitteret for at have modtaget skifterettens velkomstbrev eller fra det tidspunkt, hvor processkriftet er blevet forkyndt for dig. Skifteretten kan bestemme, at parterne skal indlevere yderligere processkrifter. Vi vil i så fald modtage besked herom på minretsag.dk. Hører skifteretten ikke fra dig, inden fristen udløber, kan det medføre, at skifteretten lægger kurators oplysninger om de faktiske forhold til grund, når skifteretten afgør sagen. Vi kan indkalde vidner og indkalde syn og skøn på forskellige områder.

Advokat og Revisor Samvirket kan således forsvare dig og også indhente vurderinger fra en uvildig vurderingsmand. Kan du ikke komme i kontak med vidnerne finder vi dem sammen med Skifteretten, der så indkalder dem. Under mødet fremlægges sagen fra begge sider. Du kan få beskikket en advokat, hvis du ønsker det.

Bliver du pålagt konkurskarantæne, betyder det, at du ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Dette betyder bl.a., at du ikke må deltage i ledelsen af selskaber. Overtræder du en pålagt konkurskarantæne, kan det betyde, at skifteretten i forbindelse med en ny sag om konkurskarantæne bestemmer, at du heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser, f.eks. en personlig drevet virksomhed eller et interessentskab (konkurskarantæne med skærpede vilkår).

Hvis du i strid med en pålagt konkurskarantæne aligevel deltager i ledelsen af en virksomhed, som bliver erklæret konkurs, kan retten beslutte, at du skal hæfte for den gæld, som ikke dækkes af konkursboet. Overtræder du en pålagt konkurskarantæne, vil du også kunne straffes efter straffelovens regler om at drive virksomhed uden at være berettiget dertil. Bliver du pålagt konkurskarantæne, bliver du registreret i Erhvervsstyrelsens register over personer, der er pålagt konkurskarantæne.

I registret står, hvornår konkurskarantænen har virkning fra, og hvornår den udløber. Oplysningerne i konkurskarantæneregistret kan blive udleveret til skifteretten, politiet og anklagemyndigheden. Bliver du pålagt en konkurskarantæne med skærpede vilkår, dvs. hvor du heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksom hed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser, f.eks. en personlig drevet virksomhed eller et interessentskab, bliver de indberettede oplysninger videregivet til Skattestyrelsen. Der er dog politisk velvilje til at åbne registeret, således at flere kan se informationerne. Vi mener dermed at man kan komme til at se kurators argumention.

KONKURSRÅDGIVER GENNEMGÅR HVILKEN ADFÆRD DER VAR GROFT UFORSVARLIGT OG FØRTE TIL KONKURSKARANTÆNE

Man kan dømmes til konkurskarantæne hvis man har drevet en virksomhed groft uforsvarligt eller uansvarligt. Det kan f.eks. være ved at lave kriminelle handlinger, snyde kreditorer, flytte midler til andre f.eks. direktøren selv, familie eller venner. Det kan også være ved at undlade betaling af moms og A-skatter m.v. for udbetalte lønninger. Det kan også være at undlade at lave regnskaber eller ved at bilag bliver smidt væk.

I dag er omtrent 4.800 personer oprettet i konkurskarantæne registeret.

Ovenstående inkl. hæftelse personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, følger af konkurslovens § 159.

Her er 20 råd til konkursrådgivning

 1. Søg professionel hjælp tidligt: Jo før du søger rådgivning, desto større er chancen for at finde løsninger og undgå konkurs.
 2. Vær ærlig: Giv rådgiveren korrekte og fuldstændige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation.
 3. Forstå årsagen til problemerne: Analyser, hvad der gik galt, og identificer de nødvendige ændringer for at rette op på situationen.
 4. Lav en forretningsplan: En solid forretningsplan er forudsætningen for en succesfuld virksomhed og kan hjælpe dig med at finde en vej ud af økonomiske problemer.
 5. Fokus på cash flow: Overvåg og forbedr virksomhedens cash flow for at opretholde likviditet.
 6. Tal med kreditorer: Kommunikér åbent med kreditorer om din situation, og forhandl om alternative betalingsbetingelser.
 7. Skær ned på omkostninger: Identificer og reducér unødvendige udgifter for at forbedre virksomhedens økonomi.
 8. Revurder din forretningsmodel: Overvej, om virksomhedens forretningsmodel er bæredygtig og konkurrencedygtig.
 9. Udarbejd en handlingsplan: Lav en detaljeret plan for, hvordan virksomheden vil arbejde sig ud af økonomiske problemer og genoprette rentabilitet.
 10. Skaf ekstra finansiering: Undersøg mulighederne for at skaffe ekstra kapital, f.eks. gennem lån, investorer eller salg af aktiver.
 11. Overvej restrukturering: Vurdér muligheden for at restrukturere virksomheden for at forbedre dens økonomiske position.
 12. Undersøg alternativer til konkurs: Før du indgiver konkursbegæring, skal du undersøge andre muligheder, såsom gældssanering eller frivillig likvidation.
 13. Kend dine rettigheder og pligter: Forstå dine rettigheder og pligter som virksomhedsejer i en konkursproces.
 14. Vær opmærksom på skattemæssige konsekvenser: Undersøg de potentielle skattemæssige konsekvenser af en konkurs.
 15. Bevar dokumentation: Sørg for at holde styr på alle relevante dokumenter og kommunikation under hele processen.
 16. Samarbejd med kurator eller likvidator: Hvis konkurs er uundgåeligt, skal du arbejde tæt sammen med konkursforvalteren for at sikre en smidig og effektiv proces.
 17. Sørg for at følge lovgivningen: Overhold alle juridiske krav og regler under konkursprocessen for at undgå yderligere problemer.
 18. Beskyt din personlige økonomi: Forstå hvordan konkursen kan påvirke din personlige økonomi, og træf nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig selv og din familie.
 19. Lær af erfaringen: Brug denne situation som en mulighed for at lære og forbedre dine forretningsfærdigheder, så du kan undgå lignende problemer i fremtiden.
 20. Søg støtte: Konkurs kan være følelsesmæssigt udfordrende, så sørg for at have et supportnetværk af venner, familie og professionelle rådgivere for at hjælpe dig gennem processen.

Læs mere om Konkurskarantæne:

OM FREMTIDEN FOR konkursryttere, KONKURSKARANTÆNE OG KONKURSKARANTÆNE REGISTERET

Udfyld formularen og skriv dit telefonnummer så ringer vi hurtigst muligt?

Ring til os på 32177777 i åbningstiden 9-16:30 mandag til onsdag og til kl. 14:00 om fredagen.

Ellers kun du udfylde formularen herunder og vedhæfte evt. papirer:

  Navn: (krævet)

  Telefon: (krævet)

  Firmanavn:

  Din Email: (krævet)

  Emne:

  Besked:

  Jeg vedhæfter følgende dokumenter: (Max. 4) Til selskabsstiftelser skal du bruge formularen under selskabsstiftelser.
  Kilde: Advokat og Revisor Samvirket

  Fotokredit: Erhvervsstyrelsen, Konkurskarantæneregisteret

  Scroll to Top