Betaling af udbytte ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling

Udbytte er en vigtig mekanisme inden for finansverdenen. Udbytter er særligt motiverende for aktionærer, ejerledere og delejere. Når en virksomhed har overskud, kan den vælge at udbetale udbytte til sine aktionærer eller ejere. Udbytte er det beløb, der udbetales til aktionærerne, ofte i form af kontanter eller ekstra aktier. Det er en måde for virksomheden […]

grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser.

Folketinget vedtog den 2. marts 2023 lovforslag L 20, der ændrer selskabslovens regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser/hjemstedsflytninger. Lovændringen, der træder i kraft i dag, implementerer EU’s mobilitetsdirektiv og indeholder flere væsentlige ændringer. Nye krav og lettelser i selskabslovens regler Med vedtagelsen af lovforslag L 20 skal kapitalselskaber, der foretager grænseoverskridende transaktioner, være opmærksomme

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love

Ændringerne der træder i kraft 01.07. allerede var ventede og omhandler kønsfordeling, nominees og udenlandske aktieejerers muligheder for at eje danske virksomheder samt udenlandske virksomheders muligheder for at have en filial i Danmark. Selskabsloven og årsregnskabsloven ændres allerede 01/07 der handler om bl.a. afskaffelse af gensidighedskravet, Måltal og nominees Folketinget har i dag vedtaget ændringer

Kapitalkrav til Fusioner og Spaltninger

Fusioner og spaltninger er to skattemæssige juridiske processer, der involverer omstrukturering af selskaber. Vi udfører både spaltninger og fusioner og tillige grænseoverskridende fusioner og spaltninger til dels. Her er en oversigt over disse processer samt relevante kapitalkrav i Danmark: Fusioner: Fusioner sker, når to eller flere selskaber kombineres til ét selskab. Der er forskellige typer

Som alternativ til FlexLeasing Splitleasing kan 150% registreringsafgift undgås

Med verdens højeste registreringsafgift på 150% er det jo naturligt, at mange kigger sig om efter andre løsninger på bil problemer. Det gælder både erhverv, private og udlandsdanskere. Under SKAT’s betingelser kan du opnå afgiftsfritagelse. Dette sker i erkendelse af, at virksomheder og private arbejder over grænserne. Der er mange der kan drage fordel af

Erfaringsudveksling, sportsstøtte og reklame i en klub er fradragsberettiget siger Landsskatteretten

Landsskatteretten har netop afgjort, at beskatning ikke skulle finde sted for deltagelse i golfklub der havde etableret en erhvervsklub til støtte for andre medlemmer i klubben Det åbner muligheder for firmaer, foreninger og organisationer der har medlemskab af enhver art. Selv støtte af sportsudøvere er muligt, hvis det ikke kan afvises, at der kan opnås

Selskabslovens ændringer 2018

Oprindeligt sendte Regeringen lovforslag til ændringer i Selskabsloven i december 2017. Dette kan man læse om på Høring Portalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61353 Lovforslagets frist for høring er 17.01.2018. Det behandles herefter til beslutning i Folketinget hvor det forventes at træde i kraft den 01.07.2018. I resumeet er der ikke store ændringer, men nogle af ændringer har karakter af,

Ingen fradragsret for lønomkostninger, der ikke er rettet mod ordinær drift, siger Højesteret og giver kaos og nye ændringer til bogholderi software

Højesteret giver SKAT medhold: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede når der er tale om udvidelser eller anlægsudgifter for at sikre et indkomstgrundlag Vi har tidligere beskrevet hvordan SKAT ville forhindre fradrag for almindelige lønomkostninger. Og netop her har SKAT fået medhold fra Højesteret der netop fastslår, at man ikke kan fradrage løn til medarbejdere, der

Du kan fremover miste gunstig beskatning under virksomhedsordningen hvis du har skattetransparente selskaber: P/S K/S I/S

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en helt ny kvalificering af hvad der er selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette gælder for deltagere i skattemæssige transparente selskaber såsom partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.   Disse nye regler rammer i særlig grad partnerdrevne selskaber i mange forskellige typer af virksomheder såsom konsulenter rådgivningsvirksomheder ingeniører arkitekter advokater skatterådgivere revisorer investeringsselskaber anlægsselskaber holdingselskaber

Scroll to Top