VERIO® Patentadvokater

Se mere her om vores IP-kompetencer indenfor Patentbeskyttelse, Brugsmodeller, Designbeskyttelse, Varemærker og Copyright. Vi kan derudover lave sikring af webindhold således man ikke kan kopiere tekst, billeder, grafik, PDF Filer og videoer m.v. Derudover er vi behjælpelige med sikring og håndhævelse af dine rettigheder 124 lande. Det betyder vi kan lave politimæssige sager fra Danmark i 123 andre lande. Det kan f.eks. være anmeldelser, fogedforbud og hemmelig bevissikring.

Udover dette kører vi sager i alle domstole, voldgiftssager, arbitragedomstole, landsretter og højesteret samt i klagenævn og IP domstole m.v. Dette kan ske i 124 lande og er billigere end hvis man selv skal køre sager i andre lande fordi vi er medlem i organisationer der har ekspertisen med mange års erfaring.

Vi kører også sager om domænetvister og kan finde alle de informationer du ønsker herunder hvor mange domæner en registrant har lavet, hvor mange domænesager denne har været involveret i og hvordan den tekniske og indholdsmæssige sider af indholdet på domænet har været siden start.

Her er hvad vi kan tilbyde:

 • Patenter giver juridisk beskyttelse af opfindelser der er unikke og nye måder og som markant kan ændre f.eks. funktioner. Vi laver også patent licenskontrakter over hele verden.
 • Brugsmodeller giver en juridisk beskyttelse af tekniske opfindelser, hvor man uden prøvning med fordel kan præregistrere og sikrer sig og tillige udvide til patent senere.
 • Varemærkerettigheder beskytter kendetegn såsom firmanavn, produktnavne og logoer, slogans og mønstre
 • Designrettigheder og Industrielle Designs beskytter et produkts design/udseende/form/farve/konturer og funktions rækkevidde
 • Copyright – (C) Vi er eksperter i Copyright og Copyright beskyttelse for indhold såsom video, grafik, fotos og tekster på websider m.v. Vi udbyder en effektiv kopibeskyttelse til dette så man ikke kan kopiere tekst, grafik, fotos og videoer m.v. og har også en stepvis videoafspiller for autorisation, eksamen eller certificering.
 • Sikring og fogedforbud af rettigheder i flere lande – her giver vi dig myndighedsbeskyttelse og f.eks. udkørende fogedforretning og hemmelig bevissikring
 • Læs om Ophavsretsreformen: https://metropolinternational.com/copyright-direktiv-ophavsretreformen/
 • Jeres virksomhed er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger på telefon 32177777 lokal 251.
 • Vi laver også patent, OEM- og licensaftaler på forskellige distributionskanaler og agentaftaler og forskellige sprog og vi er Danmarks førende ekspert i IP-hovedstaden Delaware.
 • Via vores netværk af 2.500 jurister kan du få IP beskyttelse, kontrakter og f.eks. politiet ud til krænkelser i det meste af verden.

650.000 rettigheder gælder i Danmark. Krænker du andres rettigheder?

Er du sikker på at du ikke krænker et eller flere af de 650.000 rettigheder man er pligtig til at undersøge i Danmark? Har du produktnavne, firmanavne, designs eller domæner kan vi med det samme undersøge det for dig.

Ring gerne til vores eksperter indenfor IP rettigheder på +45 32177777.

VERIO® Patent Team giver sikkerhed for nul fejl og en agil tilgangsmåde til den billigste pris.

Når man vil lave patenter uden fejl og skal have styr på dokumentationen, så er VERIO® svaret. VERIO® er en outsourcing mulighed for jeres IP Management eller hele jeres IP afdeling. Vi kan også sende hele teams til at arbejde i din virksomhed. Det hedder Insourcing. Vi henviser til de bedste patentadvokater.

VERIO® tilbyder et koncept for databeskyttelse ved udarbejdelse af patenter, brugsmodelbeskyttelse og design-patenter for softwareindustrien, elektronikbranchen samt Food, Beverage- og Life Science industrien.

Undgå dyre forsinkelser med VERIO®. Omkring 100.000 ingeniører er beskæftiget i Danmark, men bruges de effektivt?

Find løsningen på jeres ingeniørmangel og få bedre dokumentation.

Mange innovative bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder bruger deres værdifulde forsknings- og udviklingsressourcer til at løse dokumentations efterslæb.

At optage nyttige og nyskabende medarbejderes ressourcer til dokumentation er en kortsigtede strategi, der forsinker vigtige projekter og reducere mulighederne i den globale konkurrence.

At spare omkostninger kan blive til bedre regnskabsresultater foruden at time-to-market tiden reduceres

Det koster også millioner af kroner årligt i danske virksomheder og tilsammen anslået 3,5 milliarder dollars årligt for producenter af lægemidler og lægemiddel udstyr. 

Dertil kommer at de fleste af vores kunder er bagefter med dokumentationen, har udfordringer med at følge procedurer eller er belastet af nye produkter eller presserende ændringer.

Hvis Time-to-Market skal overholdes og ske problemfrit kan det løses med vort patent team.

Arbejdet med dokumentation dræner ofte energien fra de ansatte som troede de var ansat til forskning og udvikling. Ofte anvendes højt uddannet personale forkert. Dertil kommer de enorme milliard-omkostninger som virksomhederne har til dokumentation.

VERIO® Patent Dokumentation er et registreret ord varemærke for vores Patent Dokumentationsafdeling, der er udviklet i Danmark til mange industrier. Vores overvågnings- og beskyttelsessystemer indenfor IP- rettigheder er anerkendt i 124 lande og overtrædelser straffes af disse landes retsligt samt told eller politi myndigheder.

VERIO® Patent Dokumentation

VERIO® Patent Dokumentation er til lejlighedsvis eller permanent brug i patentafdelinger.

Det er meget krævende at dokumentere patenter. Sproget skal være i orden og myndighedskrav til sammen med en præcis entydig formuleringsevne er krævet. Patent Myndighederne i forskellige lande kræver ubestridelige beviser og dokumentation der er affattet i det såkaldte patent sprog.

Er der blot få fejl, modtages retursvar fra patentmyndighederne. Hvert enkelt patent er som en eksamen, der SKAL bestås og vi lægger en ære i at alt er korrekt, til tiden eller helst før og med en kvalitet som ingen andre kan sætte fingeren på.

Hele behandlingen sker OFFLINE for at sikrer dine opfindelser imod spionage og medarbejdere viser løbende hvert kvartal ren straffeattest og alle medarbejdere “overvåges af os” på de computere de benytter for at sikrer, at der ikke er en medarbejder som kan være inhabil. Også for at sikre at en medarbejder ikke benytter USB stik eller andre lagringsmetoder eller f.eks. er det blokeret at man kan sende information via FTP, Mail, Web eller på anden måde.

Vi bruger kun topsikrede iMac computere. At enhver iMac ikke er tilsluttet til Internettet giver sikkerhed for korrekte registreringer uden datalæk. Tillige er VERIO® Patent Team Dokumentation omfatter af INFORMATION CARE, der er en sikkerhedsmæssig procedure for behandlinger af patent, forsknings- og datamaterialer fra vores klienter.

VERIO® er et registreret ord varemærke der er opfundet af Msc. Lars Thougaard og Direktør/Bestyrelsesformand Michael Rasmussen.

I samarbejde med INNOVATION SUPPORT A/S som er et Rådgivende Ingeniørfirma, udbydes VERIO® eksklusivt til den farmaceutiske industri med referencer som Novo Nordisk, NNE Pharmaplan, Leo Pharma, Novartis, Pfizer, Bayer m.fl. Se mere her: https://rekrutteringsfirmaet.dk/en/who

VERIO® Agil Farmaceutisk Team Dokumentation

Der er dog altid en løsning på et problem – og i relation til dokumentationsudfordringerne er løsningen; VERIO® service løsninger. VERIO® tilbyder dokumentations teams som arbejder tæt sammen med virksomhedens interne medarbejdere. Tillige kan du få individer og teams ud i din virksomhed når behovet er der, og spare pengene resten af året.

Dette er med henblik på at overvinde dokumentationsbyrden samt løbende holde fokus på den kontinuerlige forbedring, der er nødvendig for overholdelsen af interne procedurer og eksterne lovkrav.

 • Få et effektivt dokumentationsteam med VERIO® med speciale i regulatoriske krav såsom ISO/FDA/EMA/EDQM/TGA etc.
 • Opnå en win-win situation ved en forbedret ‘business agility’ i jeres dokumentations teams
 • Opnå ‘compliance’ uden forsinkelse af projekter
 • Frigør ingeniører og farmaceuter til projektarbejde og få arbejdsgangen med dokumentation organiseret
 • Få ensartethed, højere kvalitet og bedre system i dokumentationen
 • Få en fleksibel arbejdsstyrke der kan overvinde spidsbelastninger uden at overbelaste interne medarbejdere
 • Betal kun for brugte antal timer – du betaler ikke når din dokumentation af din portefølje ikke opdateres
 • Spar tid og penge

Det er muligt at tilbyde denne dokumentations service af høj kvalitet til attraktive priser grundet vore softwareløsninger, en blanding af QA-ressourcer, ingeniører samt tekniske skribenter i dokumentationsteamet.

VERIO® Juridisk beskyttelse

Med VERIO kan du opnå juridisk beskyttelse overfor dine IP-rettigheder.

Det kan ske ved told og politimyndigheder samt fogedretten i forskellige lande.

Det er nemt og effektivt at beskytte sine rettigheder og den tabende part dømmes ofte til at betale alle omkostninger.

Du kan læse mere om de juridiske muskler vi ellers har her:

Reducer omkostninger og optimer arbejdsstyrken

 • Der er mange penge bundet i at bruge højt betalte ingeniører og farmaceuter til dokumentationsarbejde fx kan en virksomhed let bruge 50% deres ingeniørers arbejdstid til dokumentation
 • Dette kan reduceres til 10% af ingeniørernes arbejdstid ved at bruge et dedikeret VERIO® team
 • Har virksomheden således 10 ingeniører bruges der det der svarer til 5 fuldtidsansatte til dokumentation hvilket kan reduceres til det der svare til 1 fuldtidsansat ingeniør
 • Således frigørelse der optil det der svarende til 4 fuldtidsansatte ingeniører per 10 ingeniør
 • De frigjorte ingeniører kan bruges til drive projekter hurtigere og bedre eller flere projekter kan sættes i gang
 • Ny ansættelser af ingeniør kan undgås for en periode
 • Et dedikerede fleksibelt VERIO® team kan hurtigere indhente et efterslæbet på dokumentationsbyrden og holde dokumentation i fortsatte ‘compliance’
 • Kvalitet og ensartethed i dokumentationen kan forbedres betydeligt
 • Ekstra omkostninger til VERIO® teamet er kun en brøkdel af prisen for nye fuldtidsansatte ingeniører
 • Ingeniører er mere tilfredse med deres arbejde, fordi de nu kan fokusere mere på projekterne
 • Ingeniørerne skal ikke i samme grad trænes til at udføre dokumentation.

Opnå dine mål med VERIO® Farmaceutisk Dokumentation

VERIO® består af 22 konsulenter og medarbejdere som har speciale i de dokumentationskrav og de fleste anerkendte softwareløsninger som anvendes i dag til farmaceutisk dokumentation.

Følgende fordele kan opnås:

 • VERIO® er Agil. Spar op til 50% på pris og tid fordi VERIO® teamet er mere dedikeret end ingeniører eller farmaceuter der traditionelt er blevet ansat til en bred vifte af opgaver
 • Det er nemt at beregne besparelsen ved VERIO® teamet ud fra en simpel ressourceanalyse
 • VERIO® teamet kan bestå af 1 deltidsperson eller helt op til 20 medarbejdere på fuld tid som alle har erfaring fra de førende danske og nordiske farmaceutiske virksomheder
 • VERIO® giver bedre organisering af din produktportefølje i forhold til ændringer og opdaterede regulatoriske krav
 • VERIO® giver flere muligheder i dit budget til ‘compliance’ af dokumentation, fjerner forsinkelser og bidrager til at dit produkter forbliver i ‘compliance’
 • VERIO® Dokumentation Team har en optimal ressourcefordeling mellem QA, tekniske assistenter, ingeniører og regulatoriske eksperter
 • VERIO® frigør jeres værdifulde interne ressourcer til projektarbejde og andre vigtige opgaver
 • VERIO® Sikkerhed vedrører FCC/EU/EEA direktiver og konformitets deklarationer herunder auditering, mærkning, klassificering, validering og certificering af bl.a. direktiver og arbejdsmiljøregler f.eks. CE Mærkning, EMC, Atex, DER, EHS, APV, DNV GL, ISO/IEC/EN godkendelser.

Alle bør overveje besparelserne ved VERIO® service
– kun de få har råd til andet.

Læs om Immaterielle rettigheder såsom patenter, brugsmodeller, varemærker og f.eks. 3D Designbeskyttelse

Som en effektiv juridisk beskyttelse kan man næsten altid opgradere sine copyright / ophavsrettigheder til egentlig offentlig noteret IP ret. Det sker via en advokat og/eller via offentlige registre. Det kan f.eks. være ved at lave et varemærke, der beskytter både dit firmanavn og dit logo på samme tid.

Se mere her om vores IP Service:

Jeres virksomhed er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger på telefon 32177777 lokal 251.

© Copyright 1989-2024 by AORS.DK & Innovation Support A/S.
Talent Finder® is a registered trademark by Talent Finder®.
VERIO® is a registered trademark by VERIO®
AORS.DK bruger begge varemærker i markedsføring af Advokater og PatentAdvokater m.v.

Scroll to Top