Firmaprofil

Metropol International er et samvirke der henviser til national og international revisor- og advokatbistand, regnskabsservice, administration og selskabsdrift. Samvirket tæller i dag 25 ansatte og henvisningspartnere. Alle revisorer og advokater har sit eget CVR nummer.

Vi er etableret henholdsvis i København i kontorfællesskabet 1983 på adressen Nørrebrogade 88 og i 1992 på Fruebjergvej 3 og fusionerede i foråret 2003 på adressen Frederiksgade 9 ved Marmorkirken og Amalienborg i København. Samtidigt blev kontoret i Aarhus etableret. Vi flyttede i 2017 til Hellerup og har nu kontorer på Østerbro, Hellerup samt Aarhus.

Vore partnere og samarbejdspartnere, som vi henviser til, er alle seniorer (mindst 45 år) med min. 10 års erfaring indenfor Jura, Revision, Virksomhedsrådgivning og Skatterådgivning.

Metropol International – med internationale relationer

I de juridiske netværk indgår vi naturligt i henvisning til en partner i det land som er bedst til at løse dine opgaver. Internationale sager kan derfor oprettes fra vore kontorer i Danmark. Selv ved arbitrage domstolen i London, Den Internationale Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EU-Domstolen.

Derudover anlægger vi sager ved specifikke ankenævn, klageråd og domstole for f.eks. varemærker, patenter og domæner.

Det kan også være skattesager på tværs af mange lande, ejendomsinvestering, placeringer af gevinster og afkast, advokat inkasso, arvesager, spaltninger, fusioner eller international repræsentation af virksomheder og IP rettigheder i indtil 92 lande.

Metropol kan tilbyde henvisning til førende service indenfor:

 • juridisk og revisions rådgivning via vore mange partnere i 92 lande foruden Danmark, hvor vi alene henviser til de bedste for din opgave.
 • mediation og forligsmægling
 • inkasso og retssager i andre lande i samarbejde med advokater der har Experian/RKI inkasso håndtering
 • skatterådgivning på tværs af grænserne
 • årsregnskaber, selvangivelser, likviditets-rådgivning og konkurs-rådgivning
 • offshoreselskaber og selskabsstiftelser med kontorer i hele verden
 • stiftelse og rekonstruktion af selskaber
 • tilbagetagning til erhvervsstyrelsen for selskaber der er oversendt til tvangsopløsning i skifteretten eller Sø- og Handelsretten
 • schengen visa service og international visa service
 • finansiering samt køb og salg af selskaber, vi køber skuffeselskaber og selskaber generelt uden drift
 • køb og salg samt belåning af pantebreve
 • køb og salg af større hoteller, ejendomme og udlejningsejendomme

Metropol International henviser til revisor- og advokat-bistand i mange lande over hele verden, regnskabsservice, administration og selskabsdrift.

Metropol har hovedkontor i København med afdelinger i København og Århus. Tillige har vi danske medarbejdere og familiemedlemmer som arbejder fra kontorer i bl.a. Malmø, Stockholm, Oslo. Helsinki, Baltikum, Berlin, Hannover, Frankfurt, Paris, London, Marbella, Valetta, Rom, Los Angeles, Warsawa, Wilmington, Prag, Budapest og Limassol. Vi er tillige repræsenteret via samvirket TalentFinder® samt VERIO® med partnere i 75 lande. Spørg os – så får du råd.

Kontakt os venligst på telefon +45 32177777 lokal 280 for yderligere information.


Hvidvask

Metropol er en henvisningsportal og kontorfællesskab af individuelle CVR numre i formen Partnerselskaber, ApS og A/S som individuelt har ansvar for samt rutiner og indberetningspligt indenfor de Love, Regler, Bekendtgørelser, Direktiver og Forordninger samt guides som vi her viser. Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Lov

De tidligere bekendtgørelser

Gældende vejledning

Ved oprettelse af f.eks. selskaber beder vi derfor om kopi af pas, sygesikring, el-regning eller lign samt til revisorbrug evt. fuldmagter til repræsentation overfor erhvervsstyrelsen, skat og evt. andre.

Vi er pålagt at kontrollere i forhold til ovenstående regler indenfor Hvidvask og se om du er optaget i Finanstilsynets PEP liste )Politisk Eksponerede Personer).

Sagt med andre ord skal vi vide hvem vi snakker med når vi holder møder, men disse informationer videregives IKKE til andre, ej heller i samvirket, men benyttes alene til konflikttjek og Due Dilligence