Advokater og Revisorer samt Skatterådgivere

Metropol International er et Advokat og Revisor Samvirke der virker som henvisning- og kontor samvirke af advokater og revisorer. Vi startede i en lille butik på Nørrebrogade 88 (Ved Mejlshede) i København i 1983. Her arbejdede vi 4 personer sammen i en del år der gav ideen til samvirket, og vi var vel nok Danmark mindste kontorhotel.

I 1992 (regnes som den egentlige startdato) landede vi på Østerbro og dernæst flyttede vi sammen i foråret 2002 på adressen Frederiksgade 9 ved Marmorkirken i København. Og i 2017 flyttede vi til større lokaler i Hellerup og i Herlev samt Aarhus afdelingen blev dannet. Endelig har vi siden 1993 haft kontor i Hannover i Tyskland som ejendomsmægler, ejendomsinvestor og rådgivning indenfor formuepleje. Fra dette firma har vi også opnået en stor indsigt i Tyskland som marked, og lavet eksportstøtte, virksomhedsetableringer og virksomhedsfremme ordninger. Vi er derfor en af de førende Tysklands eksperter med 45 år samlet erfaring i landet for eksportrådgivning m.v.

Vi henviser til vore advokater og revisorer hvis du ønsker rådgivning eller services. Det er f.eks. juridisk rådgivning, regnskaber, moms, arv, generationsskifte, fusioner, spaltninger, emigration, visa, skattesager, skatterådgivning samt iværksætterrådgivning.

Vi har alle dage stiftet virksomheder i Danmark og udlandet. Det er stiftelser af selskaber såsom Enkeltmandsvirksomhed, I/S, K/S, a.m.b.a., s.m.b.a., f.m.b.a. (samlet kaldet VMBA selskaber), ApS, A/S, Holdingselskaber, P/S, Erhvervsdrivende Fonde, Foreninger, Selvejende Institutioner, Investeringsforeninger, Filialer, Europæiske selskaber og Offshore Selskaber.

Vi tilbyder momsregistrering, bankoprettelse og globalisering og service i mere end 92 lande via vore samarbejdspartnere. Vi bestræber os på, at levere de bedste eksperter til opgaven. Internationalt er vi individuelt medlemmer af 8 globale netværk herunder Telfa, ABA, IBA, FSR, AIJA, Lexwork, Revisionsnet, IAPP, TalentFinder og VERIO. Disse foreninger består af advokater og/eller revisorer.

Vore partnere og samarbejdspartnere, som vi henviser til, er alle seniorer (mindst 45 år) med min. 10 års erfaring indenfor Jura, Revision, Virksomhedsrådgivning og Skatterådgivning.

Metropol International – med internationale relationer

I de juridiske netværk indgår vi naturligt i henvisning til en partner i det land som er bedst til at løse dine opgaver. Internationale sager kan derfor oprettes fra vore kontorer i Danmark. Selv ved arbitrage domstolen i London, Den Internationale Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen.

Derudover laver vi klager, kære og anlægger sager ved specifikke retskredse, ankenævn, klageråd og domstole for f.eks. varemærker, patenter og domæner. Vi har samlet møderet for civilretten, Sø- og Handelsretten, Skifteretten, Voldgiftsretten, Øster Landsret, Vestre Landsret, Højesteret, EU Domstollen og forskellige domstole i resten af verden herunder for IP rettigheder, EU og i LCIA og Mediation.

Det kan også være skattesager og skatteklager på tværs af mange lande, ejendomsinvestering, placeringer af gevinster og afkast, advokat inkasso, arvesager, spaltninger, fusioner eller international repræsentation af virksomheder og IP rettigheder i indtil 92 lande.

Metropol kan tilbyde henvisning til førende service indenfor:

 • juridisk og revisions rådgivning via vore mange partnere i 92 lande foruden Danmark, hvor vi alene henviser til de bedste for din opgave.
 • mediation og forligsmægling også i internationale domstole
 • inkasso og retssager i andre lande i samarbejde med advokater der har Experian/RKI inkasso autorisation
 • skatterådgivning på tværs af grænserne
 • årsregnskaber, selvangivelser, likviditets-rådgivning og konkurs-rådgivning
 • offshoreselskaber og selskabsstiftelser med kontorer i hele verden
 • stiftelse og rekonstruktion af selskaber
 • tilbagetagning til erhvervsstyrelsen for selskaber der er oversendt til tvangsopløsning i skifteretten eller Sø- og Handelsretten
 • schengen visa service og international visa service
 • finansiering samt køb og salg af selskaber, vi køber skuffeselskaber og selskaber generelt uden drift
 • køb og salg samt belåning af pantebreve
 • køb og salg af større hoteller, ejendomme, erhvervsejendomme og udlejningsejendomme

Metropol International henviser til revisor- og advokat-bistand i mange lande over hele verden for juridisk rådgivning, regnskabsservice, administration og selskabsdrift.

Metropol har hovedkontor i København med afdelinger i København og Århus. Tillige har vi danske medarbejdere og familiemedlemmer som arbejder fra kontorer i bl.a. Malmø, Stockholm, Oslo. Helsinki, Baltikum, Berlin, Hannover, Frankfurt, Paris, London, Marbella, Valetta, Rom, Los Angeles, Warsawa, Wilmington, Prag, Budapest og Limassol. Vi er tillige repræsenteret via samvirket TalentFinder® samt VERIO® med partnere i 75 lande. Spørg os – så får du råd.

Kontakt os venligst på telefon +45 32177777 lokal 280 for yderligere information.


Hvidvask

Metropol er en henvisningsportal og kontorfællesskab af individuelle CVR numre i formen Partnerselskaber, ApS og A/S som individuelt har ansvar for samt rutiner og indberetningspligt indenfor de Love, Regler, Bekendtgørelser, Direktiver og Forordninger samt guides som vi her viser. Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Lov

De tidligere bekendtgørelser

Gældende vejledning

Ved oprettelse af f.eks. selskaber beder vi derfor om kopi af pas, sygesikring, el-regning eller lign samt til revisorbrug evt. fuldmagter til repræsentation overfor erhvervsstyrelsen, skat og evt. andre.

Vi er pålagt at kontrollere i forhold til ovenstående regler indenfor Hvidvask og se om du er optaget i Finanstilsynets PEP liste (Politisk Eksponerede Personer).

Sagt med andre ord skal vi vide hvem vi snakker med når vi holder møder, men disse informationer videregives IKKE til andre, ej heller i samvirket, men benyttes alene til konflikttjek og Due Dilligence.

Fatca – Foreign Account Tax Compliance Act

Advokat og Revisor Samvirket kan håndterer alle amerikanske borgere. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) er amerikansk lovgivning, der blev underskrevet i amerikansk lov den 18. marts 2010 som en del af den amerikanske lov om ansættelsesincitamenter til at genoprette beskæftigelsen (HIRE). Det grundlæggende mål med FATCA er at identificere de amerikanske personer, der kan unddrage sig skat ved brug af offshore investeringsselskaber og at sikre, at Internal Revenue Service (“IRS”) kan identificere og opkræve det passende beløb af skat fra alle amerikanske statsborgere. Selvom det primære formål er forebyggelse og påvisning af skatteunddragelse af en amerikansk person, har FATCA en betydelig indflydelse på tværs af de finansielle markeder og vil påvirke ikke-amerikanske. virksomheder og enkeltpersoner. FATCA kræver, at alle udenlandske finansielle institutioner (“FFI’er”) registrerer sig hos IRS, udfører due diligence for at identificere amerikanske konti og rapportere klientdata direkte til IRS eller til deres lokale regering gennem en mellemstatslig aftale (“IGA”). FFI’er, der ikke overholder reglerne, vil blive pålagt en kildeskat på 30 % på alle amerikanske indtægter eller betalinger, der overføres til dem af amerikanske betalende agenter eller andre FFI’er.


Scroll to Top