500 års samlet erfaring med Skatterådgivning, Konkursrådgivning, Offshore Selskaber og Selskabsstiftelse

selskabsstiftelseSkatte Rådgivning & Konkurs Rådgivning.

Spørg os – så får du råd. Vi er 23 partnere i samvirket, med samlet mere end 500 års erfaring. Vi tilbyder skatterådgivning, rekonstruktion af selskaber, konkurs-rådgivning og vi stifter entrepriseaftaler, skattefrie og afdragsfrie udlånsaftaler, selskaber, fonde, foreninger, skattefrie Taxfree offshore selskaber og danske skattefrie holdingselskaber som IVS, APS og A/S. Blue Sea Jura betyder, at vi følger SKAT’s styresignaler & bindende svar for sikring af både dig, din familie og din virksomhed. Vi er leverandør til advokater, revisorer, virksomheder og private.

Selskabsstiftelse og Offshore selskaber og VISA Service siden 1983

Vi har stiftet selskaber siden 1983 og er tilsammen 2.500 advokater og skatterådgivere i det internationale samvirke med dansktalende repræsentanter i Sverige, Norge, Finland, Letland, England, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Thailand, Luxembourg, Filippinerne, Delaware og Panama. Vi har altid tilbud på: Offshore selskaber, Adresse Service, Bankoprettelse, juridisk repræsentation, privatadresse og kontoradresse i 92 lande via os selv og vore danske advokat partnere. Pris f.eks. 995,- for IVS, ApS eller A/S. Vi rådgiver endvidere om placering og investering af arv, gevinster, ejendomsporteføljer, samt handel med f.eks. guld, aktier, valuta og ejendomme via Offshore Selskaber.

Vi kan sørge for arbejds- og opholdstilladelse med vort Internationale VISA samvirke for bl.a. Schengen VISA Service samt hvordan konsulent- og rekrutteringsfirmaer og disses kunder kan optimeres med arbejdsudleje, konsulenter, insourcing, nearsourcing og outsourcing.

IP Management: Varemærkeregistrering, Brugsmodel beskyttelse og Patentregistrering

På IP området (med 2.048 bit kryptering) tilbydes beskyttelse med Patenter, Brugsmodeller, Design og Varemærke Registrering hvilket giver mersalg, juridisk beskyttelse, eneret og kundetillid. For iværksætteren, advokater eller de største virksomheder tilbydes konsulenter, rådgivning og professionelle erhvervsadvokater for kompetent advokatbistand.

Factoring, Leasing, Flex Leasing, SplitLeasing og Flåde Leasing

Siden 2005 har vi tilbudt Factoring (Fakturabelåning) Projektfinansiering, Bilflåde finansiering med Flex Leasing, Split Leasing samt “Buy and Lease Back” af f.eks. erhvervsbygninger. Flex- og Splitleasing er tyske biler på hvide plader med 100% landsdækkende service via producenter. Vi hjælper dig på vej med projektbistand, globalisering, investering, rådgivning og finansiering med bl.a. Leasing af driftsmidler indtil 25 millioner kroner pr. maskine.

Kontakt os på 32177777 lokal 240

Spørg os – så får du råd! Vi har tilsammen mere end 500 års erfaring og startede i 1983 og vi er alle seniorer med lang erhvervserfaring og førende referencer.


Begrænset fradragsret for lønomkostninger siger Højesteret og gir mange virksomheder kaos og ændringer i software

Højesteret giver SKAT medhold: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede når der er tale om udvidelser eller anlægsudgifter for at sikre et indkomstgrundlag Vi har tidligere beskrevet hvordan SKAT ville forhindre fradrag for almindelige lønomkostninger. Og netop her har SKAT fået medhold fra Højesteret der netop fastslår, at man ikke kan fradrage løn til medarbejdere, der […]

Rentefri personalelån som personalegode med fordele for virksomheder og medarbejdere

Rentefri Personalelån kan være en fordel for både virksomheder og medarbejdere. Dette er fordi, at denne type personalelån er skattefri og tilsammen at referencerenten som skal anvendes er på NUL PROCENT udgør dette derfor en lånemulighed og personalegode mulighed som er overset af de fleste virksomheder. Her taler vi om et omkostningsfrit personalegode, der giver maksimal værdi […]

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering […]