Skatterådgivning, Revision, Konkursrådgivning, Selskabsstiftelser, Offshore Selskaber & Bankoprettelse

Siden 1983 har vi ydet virksomheds-rådgivning til virksomheder, advokater og revisions-selskaber. Emner er skattelov, regnskaber, moms, stiftelser, bankoprettelse, selskabsstiftelse, rekonstruktion, fusioner, konkurser, kontrakter, IP ret, GDPR, Arbejdstilladelser og VISA.

Advokat rådgivning, Revisor rådgivning og Skatte rådgivning

Vi er leverandør til advokater og revisorer. Spørg os – så får du råd. Vi er 25 partnere der indbyrdes henviser og samarbejder i Advokat og Revisor Samvirket som tilsammen har over 600 års erfaring. Blue Sea Jura betyder, at vi følger SKAT’s bindende svar, styresignaler, love og retsafgørelser for sikring af både dig, din familie og din virksomhed.

Varemærkeregistrering, Brugsmodelbeskyttelse og Patent Registrering

På IP området (med 2.048 bit kryptering lokalt i dansk Tier3 Hosting, ikke cloud) tilbydes siden 1995 juridisk beskyttelse med Patenter, Brugsmodeller, Designbeskyttelse og Varemærke Registrering hvilket giver mersalg, juridisk beskyttelse, eneret og kundetillid. Vi tilbyder konsulenter, rådgivning og erhvervsadvokater for kompetent advokatbistand og undervisning.

Selskabsstiftelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service

Vi er tilsammen 2.500 jurister, revisorer og skatterådgivere i 75 lande via vore internationale samvirke organisationer med dansktalende samarbejdspartnere i 9 EU lande, NY, LA, Delaware, Colorado, Panama, Dubai, Singapore, Kina, Hong Kong, Thailand og Filippinerne. Vi tilbyder juridisk rådgivning, skatterådgivning, stiftelse af selskaber, fonde, foreninger, offshore selskaber og danske skattefrie holdingselskaber: IVS, APS og A/S. Få rådgivning om fusioner, spaltninger, likvidator, kurator, tvangsopløsning og konkursbegæring. Vi tilbyder: Offshore selskaber, Bankoprettelse, juridisk repræsentation, privatadresse og kontoradresse i 92 lande. Vi indfører også danske virksomheder succesfuldt på udenlandske markeder med vor Virksomhedsrådgivning på f.eks. tysk marked. Vi kan tilbyde arbejdsudleje og andre kontrakter for udenlandsk arbejdskraft samt arbejds- og opholdstilladelse med online Schengen VISA Service.

Sale and Lease Back, Factoring, FlexLeasing, SplitLeasing og Flåde Leasing

Vi hjælper dig på vej med projektbistand, globalisering, investering, rådgivning og finansiering. Siden 2003 har vi tilbudt “Sale and Lease Back“, BankoprettelseFactoring (Fakturabelåning). Derudover tilbydes Flex Leasing og Split Leasing med landsdækkende service.


Få kompetent exportrådgivning og virksomhedsrådgivning


Overholder du Markedsføringsloven der trådte i kraft den 17/01/2020?

Det nye lovforslag der vedrører markedsføringsloven er trådt i kraft. Det kan i sidste ende blive en dyr fornøjelse at overtræde loven og der er mange eksempler på dette. Generelt set skal man fra nu af indhente samtykke. Ændringer betyder ...
Læs Mere

Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring

En ubetalt faktura forældes som hovedregel efter 3 år hvorimod en gældsaftale der omhandler et lån i et pengeinstitut forældes efter 10 år. Får man ikke tilgodehavende indkrævet retsligt inden for 3 og 10 års fristen, efter forfaldsdato kan man ...
Læs Mere

Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder

Historie: Socialdemokratiet fremsatte onsdag den 20/11/2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder som blev vedtaget den 20/12/2019 med en ikrafttrædelsesdato på 01/01/2020. Kilde: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l76/20191_l76_som_vedtaget.pdf Traditionen tro sendes skatteforslag i høring, men i dette lovforslag skete det ...
Læs Mere
Tryk Ctrl+D for gem eller send/del: