Skatterådgivning, Revision, Konkursrådgivning, Selskabsstiftelser, Offshore Selskaber & Bankoprettelse

Advokat rådgivning, Revisor rådgivning og Skatte rådgivning

Vi er 25 partnere der samarbejder i Advokat og Revisor Samvirket som siden 1983 tilsammen har over 600 års erfaring. Blue Sea Jura betyder, at vi følger SKAT’s bindende svar, styresignaler, love og retsafgørelser for sikring af dig, din familie og din virksomhed. Du kan få virksomheds-rådgivning om bl.a. regnskaber, skattelov, moms, bankoprettelse, selskabsstiftelse, rekonstruktion, fusioner, konkursbegæringer, kontrakter, IP ret, ISO, GDPR, Arbejdstilladelser og VISA. Vi er leverandør til mange advokater og revisorer. Vi er tillige repræsenteret via samvirket TalentFinder® samt VERIO® med partnere i 75 lande. Spørg os – så får du råd.

Varemærkeregistrering, Brugsmodelbeskyttelse og Patent Registrering

På IP området (med 2.048 bit kryptering lokalt i dansk Tier3 Hosting, ikke cloud) tilbydes siden 1995 juridisk beskyttelse med Patenter, Brugsmodeller, Designbeskyttelse (3D Design) og Varemærke Registrering hvilket giver mersalg, juridisk beskyttelse, eneret og kundetillid. Vi tilbyder konsulenter, rådgivning og erhvervsadvokater for kompetent advokatbistand og undervisning.

Selskabsstiftelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service

Vi er tilsammen 2.500 jurister, revisorer og skatterådgivere i 75 lande via vore internationale samvirke organisationer med dansktalende samarbejdspartnere i 9 EU lande, NY, LA, Delaware, Colorado, Panama, Dubai, Singapore, Kina, Hong Kong, Thailand og Filippinerne. Vi tilbyder juridisk rådgivning, skatterådgivning, stiftelse af selskaber, fonde, foreninger, offshore selskaber og danske skattefrie holdingselskaber: IVS, APS og A/S. Få rådgivning om fusioner, spaltninger, likvidator, kurator, tvangsopløsning og konkursbegæring. Vi tilbyder: Offshore selskaber, Bankoprettelse, juridisk repræsentation, privatadresse og kontoradresse i 92 lande. Vi indfører også danske virksomheder succesfuldt på udenlandske markeder med vor Virksomhedsrådgivning på f.eks. tysk marked. Vi kan tilbyde arbejdsudleje og andre kontrakter for udenlandsk arbejdskraft samt arbejds- og opholdstilladelse med online Schengen VISA Service.

Sale and Lease Back, Bankoprettelse, Factoring og Finansiering

Vi hjælper dig på vej med international projektbistand, globalisering, investering, rådgivning og finansiering. Siden 2003 har vi tilbudt “Sale and Lease Back“, BankoprettelseFactoring (Fakturabelåning).


Få kompetent exportrådgivning og virksomhedsrådgivning eller konkursrådgivning