500 års samlet erfaring med Skatterådgivning, Konkursrådgivning, Offshore Selskaber og Selskabsstiftelse

selskabsstiftelseSkatte Rådgivning & Konkurs Rådgivning.

Spørg os – så får du råd. Vi er 23 partnere i samvirket, med samlet mere end 500 års erfaring. Vi er leverandør til advokater, revisorer, virksomheder og private. Vi tilbyder skatterådgivning, rekonstruktion af selskaber, konkurs-rådgivning og vi stifter entrepriseaftaler, skattefrie og afdragsfrie udlånsaftaler, selskaber, fonde, foreninger, skattefrie Taxfree offshore selskaber og danske skattefrie holdingselskaber som IVS, APS og A/S. Blue Sea Jura betyder, at vi følger SKAT’s styresignaler & bindende svar for sikring af både dig, din familie og din virksomhed.

Selskabsstiftelse og Offshore selskaber og Schengen VISA Service

Vi har stiftet selskaber siden 1983 og er tilsammen 2.500 advokater og skatterådgivere i det internationale samvirke med dansktalende repræsentanter i Sverige, Norge, Finland, Letland, England, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Thailand, Luxembourg, Filippinerne, Delaware og Panama. Vi har altid tilbud på: Offshore selskaber, Adresse Service, Bankoprettelse, juridisk repræsentation, privatadresse og kontoradresse i 92 lande via os selv og vore danske advokat partnere. Pris f.eks. 995,- for IVS, ApS eller A/S. Vi rådgiver endvidere om placering og investering af aktieafkast, arv, gevinster, ejendomsporteføljer, samt handel med f.eks. Blockchain, Bitcoin, Bonds, guld, aktier, valuta og ejendomme via vore danske skatterådgivere og Offshore Selskaber. Vi kan sørge for arbejds- og opholdstilladelse med vort Internationale VISA samvirke for bl.a. Schengen VISA Service samt hvordan konsulent- og rekrutteringsfirmaer og disses kunder kan optimeres med offshore arbejdsudleje, konsulenter, insourcing, nearsourcing og outsourcing.

IP Management: Varemærkeregistrering, Brugsmodel beskyttelse og Patentregistrering

På IP området (med 2.048 bit kryptering) tilbydes beskyttelse med Patenter, Brugsmodeller, Design og Varemærke Registrering hvilket giver mersalg, juridisk beskyttelse, eneret og kundetillid. For iværksætteren, advokater eller de største virksomheder tilbydes konsulenter, rådgivning og professionelle erhvervsadvokater for kompetent advokatbistand.

Factoring, Leasing, Flex Leasing, SplitLeasing og Flåde Leasing

Siden 2005 har vi tilbudt Factoring (Fakturabelåning) Projektfinansiering, Bilflåde finansiering med Flex Leasing, Split Leasing samt “Buy and Lease Back” af f.eks. erhvervsbygninger. Flex- og Splitleasing er tyske biler på hvide plader med 100% landsdækkende service via producenter. Vi hjælper dig på vej med projektbistand, globalisering, investering, rådgivning og finansiering med bl.a. Leasing af driftsmidler indtil 25 millioner kroner pr. maskine.


Kontakt os på 32177777 lokal 240

Spørg os – så får du råd! Vi har tilsammen mere end 500 års erfaring og startede i 1983 og vi er alle seniorer med lang erhvervserfaring og førende referencer. Vi modtager betaling pr. faktura med Visa, Master, Maestro, Bitcoins, PayPal, PaySafe og Guld f.eks. Kruger Rand.


Ingen fradragsret for lønomkostninger, der ikke er rettet mod ordinær drift, siger Højesteret og giver kaos og nye ændringer til bogholderi software

Højesteret giver SKAT medhold: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede når der er tale om udvidelser eller anlægsudgifter for at sikre et indkomstgrundlag Vi har tidligere beskrevet hvordan SKAT ville forhindre fradrag for almindelige lønomkostninger. Og netop her har SKAT fået medhold fra Højesteret der netop fastslår, at man ikke kan fradrage løn til medarbejdere, der […]

Du kan fremover miste beskatning under virksomhedsordningen hvis du har skattetransparente selskaber: P/S K/S I/S

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en helt ny kvalificering af hvad der er selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette gælder for deltagere i skattemæssige transparente selskaber såsom partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber. Disse nye regler rammer i særlig grad partnerdrevne selskaber i mange forskellige typer af virksomheder såsom konsulenter rådgivningsvirksomheder ingeniører arkitekter advokater skatterådgivere revisorer investeringsselskaber anlægsselskaber holdingselskaber Selskabernes […]

VISA ordning for Udlandsdanskere (midlertidig indtil indtil 1. juli 2018.)

Om overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring for at kunne opnå dansk Schengen VISA – VISUM. Den 25. maj 2017 træder de nye regler i kraft for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere. Ordningen er midlertidig og ophæves d. 1. juli 2018. I den forbindelse kan en særlig overgangsordning være relevant […]