Revisorbistand og Skatte Rådgivning

Metropol tilbyder inhouse kvalificeret Skatterådgivning, administration og godkendte revisorer herunder Statsautoriseret Revisor og Godkendte Revisorer for indgivelse af årsrapporter til SKAT og til VIRK.DK for virksomhed og koncerner, både for danske selskaber og for Offshore selskaber.

Vi tilbyder at lave skatterådgivning, årsregnskaber, momsregnskab og medtager ofte din private selvangivelse, for at sikre minimal revision fra SKAT.

Fordelen ved at have adgang til dygtige revisorer i vort samvirke er, at beslutningerne kan tages på samme møde eller under en telefonsamtale.

Metropol kan endvidere ændre offentligt registrerede informationer bl.a. hos told og skat, erhvervs- og selskabsstyrelsen, folkeregistreret m.v.

Vi tilbyder at lave udarbejdelser og rådgivning for:

 • Skatterådgivning baseret på Blue Sea Jura der overholder Skats bindende svar, styresignaler og lovgivningen i det land som selskaber eller du henhører under
 • Årsregnskaber, momsregnskaber for danske og Offshore selskaber
 • Koncernregnskaber for holdingselskaber og Offshore selskaber
 • Selvangivelser for virksomheder og private
 • Foreningsregnskaber
 • Momsregnskab, skat og administrative betalinger
 • Regnskaber for udlandsdanskere der ejer danske ejendomme
 • Udarbejdelse af helt eller delvise Business Building projekter
 • Oprettelse af bankkonto i Danmark eller Offshore
 • Oprettelse af Forretningsplaner for bankoprettelse
 • Oprettelse af driftsbudget, etableringsbudget, likviditetsbudget og delregnskaber
 • Konkurs Rådgivning og Finansieringsforslag samt omstrukturering
 • Kontakt til uvildige 3. parts vurderingsmænd for salg mellem selskaber og apportindskud
 • Rådgivning og støtte til bestyrelser og direktører

Ofte er der behov for tværfaglige løsninger hvor revisor og advokat samtidigt støtter en kunde til det ønskede resultatet.

En rådgivningssamtale sparer ofte vore klienter for mange penge, fordi korrekt juridisk og revisionsmæssig rådgivning betyder at du i enhver pengesag kan sove roligt om natten.

 • Herudover råder vi over revisorer og advokathjælp hos kollegaer i de meste af verden.
 • Vi har partnere og egne filialer i Tyskland, Frankrig og Italien.
 • Vi er naturligvis behjælpelige med din sag, og vi kan kontaktes på 32177777
 • Læs også om vore advokater, HR, civiløkonomer og jurister og se oversigt over eksterne rådgivere og professionelle bestyrelsesmedlemmer som er tilknyttet Metropol samvirket.