Revisorbistand, Skatte Rådgivning, Regnskaber og Moms.

Metropol samvirket (Advokat og Revisor Samvirket) tilbyder kvalificeret Skatterådgivning, administration og godkendte revisorer herunder Statsautoriseret Revisor og Registrerede Revisorer for indgivelse af selvangivelser til SKAT og årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for virksomheder og koncerner, både for danske selskaber og for Offshore selskaber.

Vi har igennem årene indgående erfaring med konkurser og selskaber under tvangsopløsning som følge af for sent afleverede årsregnskab i Erhvervsstyrelsen og tilbagetagning af selskaber under likvidation eller konkurs.

Din Revisor tilbyder også Skatterådgivning og f.eks. rådgivning om Skat og Moms

Vi tilbyder at lave skatterådgivning, årsregnskaber, momsregnskab og medtager ofte din private selvangivelse, for at sikre minimal revision og skattekontrol fra SKAT. Hovedkontoret er placeret i København og vores revisionspartnere bor i Århus, Odense, Esbjerg, Herning, Randers og Ålborg. Fordelen ved at have adgang til dygtige revisorer i vort samvirke er, at beslutningerne kan tages på samme møde eller under en telefonsamtale.

Metropol kan endvidere ændre offentligt registrerede informationer hos told og skat, erhvervs- og selskabsstyrelsen, folkeregistreret m.v.

Vi tilbyder at lave revision af årsregnskaber og rådgivning indenfor:

 • Skatterådgivning baseret på Blue Sea Jura der overholder Skats bindende svar, styresignaler og lovgivningen i det land som selskaber eller du henhører under
 • Revisorerklæringer, der f.eks. sikre kapitalens tilstedeværelse med en revisionserklæring
 • Årsregnskaber og momsregnskaber for danske og Offshore selskaber
 • Koncernregnskaber for holdingselskaber og Offshore selskaber
 • Selvangivelser for virksomheder og private
 • Foreningsregnskaber for foreninger og fonde
 • Momsregnskab, skat og administrative betalinger
 • Regnskaber for udlandsdanskere der ejer danske ejendomme
 • Udarbejdelse af helt eller delvise Business Building projekter
 • Oprettelse af bankkonto i Danmark eller Offshore
 • Oprettelse af Forretningsplaner for bankoprettelse
 • Oprettelse af driftsbudget, etableringsbudget, likviditetsbudget og delregnskaber
 • Konkurs Rådgivning ved likvidator eller kurator mellemkomst og Finansieringsforslag samt omstrukturering som Rekonstruktør
 • Kontakt til uvildige 3. parts vurderingsmænd for salg mellem selskaber og apportindskud
 • Gældssanering og Gældsminimering samt generel rådgivning om Gæld og håndtering af breve fra skat eller f.eks.
 • Uvildige vurderinger af projekter, formuegoder, biler og IP rettigheder
 • Oprettelse af selskaber med Apportindskud (Indskydelse af  værdier til forskel for betaling med kontant indskud)
 • Rådgivning og støtte til bestyrelser og direktører

Ofte er der behov for tværfaglige løsninger hvor revisor og advokat samtidigt støtter en kunde til det ønskede resultatet.

En rådgivningssamtale sparer ofte vore klienter for mange penge, fordi korrekt juridisk og revisionsmæssig rådgivning betyder, at du opnår en kompetent rådgivning baseret på praksis.

 • Herudover råder vi over revisorer og advokathjælp hos 2.500 kollegaer indenfor Jura og Revision i de meste af verden.
 • Vi har partnere og egne filialer i Tyskland, Sverige, Baltikum, Italien, Kina, Thailand, Filippinerne.
 • Læs også om vore advokater, HR, civiløkonomer og jurister og se oversigt over eksterne rådgivere og professionelle bestyrelsesmedlemmer som er tilknyttet Metropol samvirket.

Revisorer og Skatterådgivere:

 • Salgsdirektør, Cand.Merc, M. René de Jong
 • Cand. Merc. Revisor Christian Nielsen
 • Cand. Merc. Auditor, Niels Petersen, Konsulent ved tvangsopløsning/konkurs/kurator
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • China Market Specialist, Cand. Merc, MSc. Management, BA. Marketing, Lina Nielsen
 • Civiløkonom, Senior Rådgiver, Niels Thygesen
 • BSc EBA, General Manager, Auditor, Jane Clausen
 • Registreret Revisor HD-R, Simon Hessellund
 • Revisor Cand.merc.aud. Morten Haaning
 • Head of Section, Partner, Skatte Revisor, Tax Manager, Skatterådgiver, Michael Rasmussen
 • Ejendomsmægler, B.Sc. Henning Rasmussen (Dansker der bor i Tyskland)

På skatte, moms og revisionsområdet samarbejder vi med bl.a. PWC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton , DBO og Sædding Revision.

Ingeniører og IT området:

 • Innovation & Ingeniørrådgivning, M. Sc. Ingeniør, Lars Thougaard
 • Erhvervsrådgiver M.Sc., Peter Ingemann
 • IT Chefrådgiver, B.Sc, IT Chef Michael Pedersen
 • Server Hosting og IT Outsourcing, B.Sc. Henrik Andreasen
 • Colocation / Offshore Workforce Consultant, M.Sc. Jan Pedersen
 • Financial Services (FS), Partner, Michael Rasmussen

Erhvervsrådgivning, Selskabsstiftelser, IP Management og Offshore selskaber

 • IPM, Senior Tax Manager, Michael Rasmussen, Partner
 • Patentrådgiver Henrik Petersen, Partner & CTO
 • Ejendomsmægler, B.Sc. Henning Rasmussen (Tyskland)
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • China Market Specialist, Cand. Merc, MSc. Management, BA. Marketing, Lina Nielsen
 • Innovation & Ingeniørrådgivning, M. Sc. Ingeniør, Lars Thougaard

Vi samarbejder tillige med Kromann Reumert, Plesner, Horten og EY/KPMG. I vore netværk indgår ca. 2.500 juridiske og revisionsmæssige partnere i 92 lande.

Advokatbistand & Cand. Jur området

Vi henviser til vore advokater og juridiske partnere og kan tilbyde henvisning til andre samarbejdspartnere og specialister i din sag eller problem. Bemærk at der er særlige fordelagtige vilkår ved skattesager der ankes, nemlig at hvis du opnår at blive frifundet eller sagen nedlægges er der henholdsvis 50% eller 100% uden omkostninger. Dertil kommer at du altid har en Forsvarsadvokat vedr. sigtelser fra Politiet helt uden omkostninger hvis sagen frafaldes eller vindes. Vi kan alene påtage os sager indenfor skatteområdet og har således ikke andre sager.

Vi henviser til advokater når det gælder juridisk rådgivning og sikkerhedsstillelse og forsikring vedr. klientkonto. I samvirket kan vi tilbyde førende advokater indenfor sine områder og vi samarbejder tillige med andre førende advokatfirmaer i Danmark og resten af verden, alt efter den ekspertise, som den enkelte advokat eller advokathus besidder.

Vore samarbejdspartnere i Danmark er bl.a.: Horten, Njord Law, Kromann & Reumert, Bech-Bruun, Plesner og Homann Law når der er behov for koordinerede opgaver, som bedst kan løses i et større advokathus.

 • Attorney-at-Law, Nitipol Rojchawanon, Thai/English speaking, Denmark & Bangkok
 • Attorney-at-Law, Maria-Mihaela Nicolae, English, Italian and Romanian speaking
 • Attorney-at-Law, Cand. Jur. Thomas Larsen (Norden) Contract area
 • Attorney-at-Law, Senior IP Manager Cand. Jur. Niklas Hansson, IP Management
 • Attorney-at-Law, Tax Lawyer, Cand. Jur. Hans Peter Sverdrup (Business Lawyer, Norden)
 • Attorney-at-Law, Clarissa Frøberg, commercial lawyer Nordic countries and Germany
 • Attorney-at-Law Nitipol Rojchawanon, a commercial lawyer for Thailand and Asian markets
 • Attorney-at-Law (H) Niels Anker Rasmussen, Denmark (Business Attorney)

Dertil kommer at der er 2.500 advokater i vort internationale netværk i de fleste lande (92 lande).

Artikler fra Advokatselskabet.dk i reference til ovenstående: