Revisorbistand, Skatte Rådgivning, Regnskaber og Moms.

Metropol samvirket (Advokat og Revisor Samvirket) tilbyder kvalificeret Skatterådgivning, administration og godkendte revisorer herunder Statsautoriseret Revisor og Registrerede Revisorer for indgivelse af selvangivelser til SKAT og årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for virksomheder og koncerner, både for danske selskaber og for Offshore selskaber.

Vi tilbyder at lave skatterådgivning, årsregnskaber, momsregnskab og medtager ofte din private selvangivelse, for at sikre minimal revision fra SKAT. Hovedkontoret er placeret i København og vores revisionspartnere bor i Århus, Esbjerg, Herning, Randers og Ålborg.

Fordelen ved at have adgang til dygtige revisorer i vort samvirke er, at beslutningerne kan tages på samme møde eller under en telefonsamtale.

Metropol kan endvidere ændre offentligt registrerede informationer hos told og skat, erhvervs- og selskabsstyrelsen, folkeregistreret m.v.

Vi tilbyder at lave regnskaber og rådgivning for:

 • Skatterådgivning baseret på Blue Sea Jura der overholder Skats bindende svar, styresignaler og lovgivningen i det land som selskaber eller du henhører under
 • Årsregnskaber, momsregnskaber for danske og Offshore selskaber
 • Koncernregnskaber for holdingselskaber og Offshore selskaber
 • Selvangivelser for virksomheder og private
 • Foreningsregnskaber
 • Momsregnskab, skat og administrative betalinger
 • Regnskaber for udlandsdanskere der ejer danske ejendomme
 • Udarbejdelse af helt eller delvise Business Building projekter
 • Oprettelse af bankkonto i Danmark eller Offshore
 • Oprettelse af Forretningsplaner for bankoprettelse
 • Oprettelse af driftsbudget, etableringsbudget, likviditetsbudget og delregnskaber
 • Konkurs Rådgivning og Finansieringsforslag samt omstrukturering
 • Kontakt til uvildige 3. parts vurderingsmænd for salg mellem selskaber og apportindskud
 • Rådgivning og støtte til bestyrelser og direktører

Ofte er der behov for tværfaglige løsninger hvor revisor og advokat samtidigt støtter en kunde til det ønskede resultatet.

En rådgivningssamtale sparer ofte vore klienter for mange penge, fordi korrekt juridisk og revisionsmæssig rådgivning betyder, at du opnår en kompetent rådgivning baseret på praksis.

 • Herudover råder vi over revisorer og advokathjælp hos 2.500 kollegaer indenfor Jura og Revision i de meste af verden.
 • Vi har partnere og egne filialer i Tyskland, Sverige, Baltikum, Italien, Kina, Thailand, Filippinerne.
 • Læs også om vore advokater, HR, civiløkonomer og jurister og se oversigt over eksterne rådgivere og professionelle bestyrelsesmedlemmer som er tilknyttet Metropol samvirket.

Revisorer og Skatterådgivere:

 • Salgsdirektør, Cand.Merc, M. René de Jong
 • Cand. Merc. Revisor Christian Nielsen
 • Cand. Merc. Niels Petersen
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • China Market Specialist, Cand. Merc, MSc. Management, BA. Marketing, Lina Nielsen
 • Civiløkonom, Senior Rådgiver, Niels Thygesen
 • BSc EBA, General Manager, Auditor, Jane Clausen
 • Registreret Revisor HD-R, Simon Hessellund
 • Revisor Cand.merc.aud. Morten Haaning
 • Skatterådgiver, Tax Manager Michael Rasmussen
 • Stud Jur. / Revisor, Tax & Virk.dk Manager Casper Halling

På skatte, moms og revisionsområdet samarbejder vi med bl.a. PWC, EY, KPMG, Grant Thornton og Sædding Revision.

Ingeniører og IT området:

 • Innovation & Ingeniørrådgivning, M. Sc. Ingeniør, Lars Thougaard
 • Erhvervsrådgiver M.Sc., Peter Ingemann
 • IT Chefrådgiver, B.Sc, IT Chef Michael Pedersen
 • Server Hosting og IT Outsourcing, B.Sc. Henrik Andreasen
 • Colocation / Offshore Workforce Consultant, M.Sc. Jan Pedersen
 • Financial Services (FS), Partner, Michael Rasmussen

Erhvervsrådgivning, Selskabsstiftelser, IP Management og Offshore selskaber

 • IPM, Senior Tax Manager, Michael Rasmussen, Partner
 • Patentrådgiver Henrik Petersen, Partner & CTO
 • Ejendomsmægler, B.Sc. Henning Rasmussen (Tyskland)
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • China Market Specialist, Cand. Merc, MSc. Management, BA. Marketing, Lina Nielsen
 • Innovation & Ingeniørrådgivning, M. Sc. Ingeniør, Lars Thougaard
 • Stud Jur. / Revisor, Tax & Virk.dk Manager Casper Halling

Vi samarbejder tillige med Kromann Reumert, Plesner, Horten og EY/KPMG. I vore netværk indgår ca. 2.500 juridiske og revisionsmæssige partnere i 92 lande.

Advokatbistand & Cand. Jur området

Vi henviser til juridiske partnere såsom Horten, Plesner, Bech-Brun, Gorissen Federspiel, Kroman og Reumert og kan tilbyde henvisning til andre samarbejdspartnere og specialister i din sag eller problem. Bemærk at der er særlige fordelagtige vilkår ved skattesager der ankes, nemlig at klare du frisag er der ingen omkostninger.


Tryk Ctrl+D for gem eller send/del: