Selskabsstiftelse af ApS, A/S, P/S, Holdingselskaber, K/S, fonde og foreninger

Metropol registrerer danske selskaber, foreninger og fonde online på få minutter. Det kan f.eks. være ApS, A/S, K/S og danske Holding selskaber som også er skattefrie og kan eje en eller flere andre selskaber i Danmark eller udlandet og skattefrit trække udbytte hjem til Danmark til moderselskabet.

Vi er eneste leverandør der kan levere samtlige selskanskontruktioner inden for ALLE selskabstyper. Herunder også i kombination med Offshoreselskaber som der er tradition for i Danmark, hvor de 500 største virksomheder legalt ejer og driver i snit 46 Offshore Virksomheder i f.eks. Panama, Jomfruøerne og Delaware. Danske selskabsstiftelser leveres med eller uden indbetalt kapital idet nogle selskabstyper ikke kræver kapital som f.eks. Enkeltmandsvirksomhed, IVS og I/S.

 1. Enkeltmandsvirksomhed under Virksomhedsordningen (22% Skat)
 2. Personlig mindre virksomhed (PMV)
 3. P/S Partnerselskab
 4. K/S Kommanditselskab
 5. ApS Anpartsselskaber (Også som skuffeselskaber)
 6. ApS Holdingselskab samt ApS Driftsselskab med samme kapitalkrav som 1 ApS
 7. A/S Aktieselskaber (Også som skuffeselskaber)
 8. A/S Holdingselskab med A/S Driftsselskab med samme kapitalkrav som 1 A/S
 9. Holding selskaber (skattefrie) (Også som skuffeselskaber)
 10. I/S Interessentselskab
 11. Omregistrering af selskabstyper f.eks. APS til A/S eller ApS til Holding m.v.
 12. Finansvirksomheder (Virksomhed som tillige er registreret under Finanstilsynet)
 13. Erhvervsdrivende fonde (En fond som enten ejer aktier (F.eks. Novo Nordisk) eller som driver handel
 14. Oprettelser af Filialselskaber af udenlandske selskaber og foreninger
 15. Oprettelse af skattefrie danske off-shore selskabskonstruktioner f.eks. Gibraltar, Paris, London, New York
 16. A.M.B.A Andelsselskab med begrænset ansvar
 17. F.M.B.A Forening med begrænset ansvar
 18. Frivillig Forening med/uden registreringspligt
 19. Almindelig Forening med/uden pligt
 20. Andelsboligforening med registreringspligt
 21. Andelsforening uden registreringspligt
 22. Indkøbsforening eller Brugsforening m/reg. pligt
 23. Legater og Stiftelser med registreringspligt
 24. Finansiel eller Investeringsforening offentligt registreret/godkendt
 25. Finansiel Virksomhed f.eks. FlexLeasing eller f.eks. Investering til godkendelse af Finanstilsynet
 26. Skuffeselskaber (Kun Offshoreselskaber, IVS, ApS og A/S) = allerede stiftede selskaber uden drift op til 5 år gamle
 27. Adresseservice, Stedfortrædende direktører, Kontorfællesskab, Postadresse og Revisorservice er nogle af vore andre produkter

Danmarks erhvervsliv er baseret på ApS og A/S Iværksætterselskaber.

Med en af verdens højeste skatteprocenter for selskaber og privatbeskatning, kan det ofte være svært, at forstå at en etablering i netop Danmark af alle lande kan tjene noget formål. Lovgivningen siger imidlertid, at såfremt ledelsen bor i Danmark så er et selskab, selvom det er stiftet i et andet land, skattepligtig til Danmark. Det er formentlig den høje skatteprocent der tvinger flere og flere til at være innovative og flytte virksomheder ud af Danmark til andre lande. Det er ikke kun skatteprocenten, men også mængden af pligter.

Men det er ikke nødvendigt at flytte. Metropol Advokat og Revisor Samvirket kan tilbyde løsninger som er baseret på Skat’s bindende svar og styresignaler samt  afsagte domme i Danmark og EU.

Med kapitalkrav ned til 0 kroner eller 1 kr. for de danske IVS Iværksætterselskaber, ja så er det nemt at komme i gang som Iværksætter.

Metropol tilbyder oprettelse af selskabstyper og juridiske virksomheder uden personligt ansvar. Såfremt din virksomhed går konkurs hæfter du således ikke personligt, men sådan er det også i de fleste andre lande i verden.

Der er for private personer overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning med mange lande herunder bl.a. Andorra, Canada, Cypern, De Britiske Jomfruøer, Estland, Filippinerne, Holland, Hong Kong, Georgien, Indien, Italien, Jamaica, Jugoslavien, Letlet, Luxembourg, Rusland, Tyskland, Uganda, Vietnam, Zambia og Østrig.

Skattefrie selskaber i Danmark – Ja det er sandt

Dog er der en undtagelse. En af de store fordele ved Danmark er skattefrie Holdingselskaber som Anders Fogh Rasmussen fik indført. Dermed er der banet vejen for at du kan hjemtage skattefri gevinst fra datterselskaber. Der findes ca. 1.000 selskaber, herunder multinationale selskaber, som har valgt at etablere sig i Danmark med Holdingselskaber på grund af skattefrihed primært.

Udover danske holdingselskaber hvor det er en ret, at etablere skattefrie datterselskaber som det mest attraktive er der også anonyme selskaber og skattefrie selskaber i Danmark. Disse kan etableres stort set omkostningsfrit og tillige uden store krav til bemanding, men med krav om en dansk hjemstedsadresse og en dansk repræsentant eller direktør.

Så der er mange muligheder for at lave selskaber i Danmark i kombination med offshore selskaber.

Fravalg af revisor og revision, hvis du selv vil lave årsregnskaber

Fra og med i år kan du fravælge revision på på både holdingselskab og driftsselskab. Der knytter sig dog en del betingelser hertil, hvor man skal opfylde 2 ud af 3 følgende krav:

 • Holdingselskabet og driftsselskabet har en balancesum mindre end 4 mio. kr.
 • Holdingselskabet og driftsselskabet har en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr.
 • Holdingselskabet og driftsselskabet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mindre end 12 i løbet af sidste 2 regnskabsår

Man kan således fravælge revision, hvis dette er overholdt i et gennemsnit på 2 år. Man skal stadig skal lave indberetning af årsregnskab til SKAT og årets selvangivelse, men man kan få egen bogholder, eller en regnskabskyndig til det, som ikke henhører under autoriserede og registrerede revisorer.


Kontakt os på 32177777 for yderligere information. Spørg os – så får du råd.


Advokat & Revisor nyheder:
Tryk Ctrl+D for gem eller send/del: