Green Bonds

Green Bonds er Klima Obligationer til attraktive investorer, projektfinansiering og løbende bankgarantier

Vores ambition er at skabe grønne og bæredygtige løsninger der i sidste ende giver en samfundsmæssig positiv effekt. Overgangen til kulstof frie løsninger kræver både indsigt i jura, politik og finansieringsmuligheder. Målet er en miljømæssigt bæredygtig økonomi vi omsætter i vore løsninger for Green Bond netværket. Vi kan identificere, udvælge og rapportere om støtteberettigede lån og investeringer.  Vi følger principperne i ”Green Bond Principles”, der er udgivet af International Capital Market Association.

Hos Metropol Finance fokuserer vi på at hjælpe den offentlige og private sektor med at håndtere klimaændringer gennem aktive investeringer og innovativ finansiering og ved at tage fat på lovgivningsmæssige og politiske hindringer for grøn vækst. Vi laver løsninger til private og offentlige virksomheder der tiltrækker investorer fra hele verden.

Foruden Projektfinansiering hvor du f.eks. kan få finansieret opførsel af ejedomme, sol, vind og hav varmepumpe parker kan vi udstede GREEN BONDS. Siden 2010 var vi med da de første Green Bonds blev solgt og vi har løbende tilpasset vort produkt til forskellige markeder i EU, USA, Canada og Australien. KlimaSmart projekterne har siden 2018 fundet genklang på det nordiske marked med en samlet finansieringssum på 18 milliarder kroner.

Klimaobligationer er en række af finansielle instrumenter der kan give en dokumenteret fast indkomst og Klimaobligationer har naturligvis præcise positive miljø- og klimafordele. Vi arbejder som rådgivere i hele fødekæden indenor de grønne obligationers principper til dokumentation af kapitalafkast, forrentning og endvidere arbejder vi og har en tværfaglig synergi og viden fra flere forskellige typer af projekter.

International Rådgivning med fokus på kerneforretningen

Vi er aktive rådgivere og vi samarbejder med nogle af de største banker og andre aktører på markedet herunder via vort eget selskab i Hannover, Tyskland, når løsningerne skal finansieres med EU midler eller der skal oprettes afdelinger for det tysktalende marked.

Især samarbejdspartnere MED investorer giver gevinst når et givent projekt skal startes. Vi kan stille op med bankgarantier, brofinansiering og krav om brug af forskellige finansielle instrumenter, hvilket vi kan leverer igennem vort brede kontaktnet.

Den samlede finansierings sum fra vore partnere udgør mere 75.000 milliarder € med mere end 200 obligationstyper i 40 forskellige valutaer. Vore partnere er endvidere medlemmer af de forskellige regulerende forvaltninger og foreninger samt Green Bond Principperne der er udgivet af International Capital Markets Association (ICMA).

Med vore løsninger kan man lave finansieringen af forskellige typer af projekter som samlet set giver dig mere end fuld finansiering af dit næste byggeprojekt.

Med hjælp fra Verdensbanken til den lokale bank har vi deltaget som rådgivere i projekter indenfor

  • Vindmølle og Sol industrien herunder opsamling og omdannelse af energiformer fra f.eks. sol og vind eller jordvarme anlæg. Endevidere Solar vandbehandling/vandfanger, Afsaltningsanlæg og Hydrogenetiske el og pumpesystemer samt varmepumpe industrien og hav varmepumper
  • Genanvendelse af affald
  • Life Science industrien
  • Agrikultur og Cannabis industrien
  • Fiskeopdræt og Østersanlæg

Samlet har vi tillige medvirket i mange patenter i mange industrier og vi er gode til at skaffe finansiering og at tiltrække de rigtige investorer.

Mere om finannsiering med Grønne Obligationer (GREEN BONDS)

Green Bonds er Grønne obligationsfinansierede projekter der omfatter investeringer fra en eller flere af Metropol’s partnere. Klimadefinitioner, virkninger og -målinger for klimarelaterede aktiviteter er derfor på dagsordenen, også selvom vi skaffer en ren privat investering. Verden er blevet grønnere og virksomhederne vil investere grønt. Samlet set dokumenterer vi markedet for grønne obligationer med en gennemsigtig og robust tilgang til klimapåvirkningerne og grønne obligationer.

Rammen omhandler virkninger på makroniveau, herunder potentialet for grænseoverskridende virkninger og livscyklusanalyser. Vi tillægger således betydning til den bæredygtighedsramme, som fastlægger gennemsigtige standarder for miljøpræstationer, herunder en overvejelse af hele forsyningskædens bæredygtighed.

I de sidste 30 år har vi udformet både juridiske kontrakter, et større kontaktnet og definitioner der er brede og omfatter alle partnere. Vi har således lavet en WIN-WIN løsning hvor vi som partner kan tilbyde projektledelse for at du således bliver berettiget til finansiering med Green Bonds Grønne Obligationer.

Tillige er vore værktøjer til afrapportering og præliminære godkendelser en vurdering af både effekt, return on investment, årsrapporter, CO2-emissioner og den miljømæssige belastning i hele livscyklussen. Dette kræves når de anmoder om denne form for finansiering. Om du er lysegrøn eller mærkegrøn gør ikke det store når blot vi kan dokumentere i vore investeringsplan, at løsningen henhører under den grønne fane. Vor Projektklassificering og projektledelse omfatter dog også projekter for fossile brændstoffer såsom energieffektivitetsforbedringer.

Vore løsninger med grønne obligationer er adgang til et etableret gennemsigtigt finansmarked for Green Bonds og Bankgarantier der kan stilles med de samme penge som Green Bonds indbringer. Du behøver således ikke flere investeringsrunder og eller flere finansielle partnere, hvorfor vi er en af markedets mest attraktive partnere indenfor grøn finansiering.

Spørg os så får du råd. For mere information ring gerne på 32177777 lokal 140.

Læs mere om Green Bonds

Vi støtter aktivt FN’s verdens mål med GreenBond finansiering (Læs mere)

Scroll to Top