Patent registrering

Krænker du andre designs?

640.000 designbeskyttelser gælder i Danmark. Er du sikker på, at du ikke krænker 1 af dem? Ring 32177777. Spørg os – så får du råd.

Tjen penge på din viden med et patent

Den eneste måde du kan beskytte dine opfindelser på, er ved et patent. Med et patent har du en beskyttelse af din opfindelse i indtil 20 år. I den tid kan du nå at sælge og opnå monopol på dit marked.

Et patent giver dig eneret eller monopol på din opfindelse. Dette monopol eller eneret udelukker andre fra at kunne udnytte din idé eller opfindelse i de områder hvor du har fået patentet.

Som tommelfingerregel skal der være 3 betingelser opfyldt, på ansøgningstidspunktet, for at kunne udstede et patent:

Et patent skal have nyhedspræg, være ny i metode og anvendelse og adskille sig væsentligt fra andre produkter.

 • Kravene er at dette skal være af både global karakter og unikt. Dette betyder imidlertid, at man ikke kan opnå en eneret, hvis en anden allerede har opfundet det samme. Dette gælder overalt i verden.

Opfindelsen skal være unik og adskille væsentligt fra andre produkter eller teknikker

 • Det unikke består i at din opfindelse, skal adskille sig fra de kendte teknikker og produkter som er på markedet på ansøgningstidspunktet.

Opfindelsen skal kunne produceres med nuværende teknikker på markedet og tillige er kravet at opfindelsen kan udnyttes kommercielt

 • Opfindelsen skal med andre ord kunne udnyttes kommercielt og kunne produceres ud fra dine beskrivelser af patentet.

Du kan læse mere om vort VERIO® Patent Team der sikrer compliance til tiden for alle patenter: Læs mere om Patent Team Dokumentation.

Michael Jackson’s 6 patenter med et bredt anvendelsesområde

Der findes tusindvis af spændende patenter men valget af King of Pop Michael Jackson (se illustration) viser en bredde inden for anvendelsesmulighederne og dermed markedet.

I eksemplet med Michael Jackson betyder dette patent at man kan optræde i 45 grader foroverlænet som ingen andre og dermed opnå væsentlige bedre konkurrencevilkår og eneret på salg i 20 år.

Michael Jackson’s patenter er indenfor:

 • Sko
 • Fly simulering
 • Forlystelser (til bl.a. Disney)
 • Tagging for lokalisering af et individ
 • Et kombineret spillested og vandforlystelse og
 • Et system til monitorering af containere med farligt indhold.

Procedure forløb for en typisk Patentansøgning

En patentansøgning indlevere vi altid til Patent- og Varemærkestyrelser i enten Danmark eller andre lande. Der kan være stor fordele ved at indlevere i andre lande end i Danmark – men for alle destinationer er det for dermed, at opnå et patent og/eller, at videreføre patentansøgning til internationale territorier (markeder).

Oftest videreføres en patentansøgning, fordi Danske patenter ofte har et ret begrænset marked med 5,4 millioner indbyggere.

Din eneret på din opfindelse beskyttes i det øjeblik ansøgningen er indleveret. Derfor kan du ofte se at der står pat.anm. på en række produkter, dette er som regel gengivet med det journalnummer som patentet har fået. Det kan være ret krævende at beskrive sine idéer, men det er eneste vej hvis du vil tjene penge på din viden.

Metropol benytter VERIO(R) som er et koncept som medicinal/pharma industrien benytter, hvor netop beskrivelser, eventuelle juridiske krænkelser indenfor brugsmodeller og patenter samt forundersøgelser laves. Så har du oven i købet vore egne M.Sc., PhD og Ingeniører uddannet ved DTU til at gennemgå konceptet.

Når vi indlevere en patentansøgning opnår du 12 måneders fri periode til at kunne videreføre din opfindelse til patent organisationer i andre lande. Din opfindelse er dermed beskyttet i et år på internationale markeder, men betænk, at der er mange der læse om dit produkt og overvejer at udnytte dine idé hvis du ikke selv gør det på disse markeder.

Derfor skal man overveje om man skal lave en Brugsmodelbekyttelse der IKKE kræver bevis for, at det virker.

Patentansøgninger gennemgås først af myndighederne for fejl og mangler. Der lægges ofte vægt på, at beskrivelser er tydelige nok til at kunne produceres efter og at der er anvendt et entydigt sprog.

En af de store fordele ved patentansøgninger er, at du løbende kan udvide, ændre, indskrænke indhold og beskrivelser, herfra dog undtaget at du ikke kan tilføje nye data eller fakta om opfindelsen, ej heller hvis du f.eks. har fået en ny idé eller vil beskrive hvordan selve opfindelsen nu er blevet ændret.

Når du beskriver din opfindelse handler det derfor om, at være præcis i sin formulering. Der vurderes endeligt om opfindelsen overholder det at være nyt og unikt, at den adskiller sig fra kendte teknikker og produkter og at selve opfindelsen kan produceres ud fra dine beskrivelser. Det er med andre ord fagspecialister der behandler din ansøgning. Dem som vurderer fin opfindelse er statsansatte i styrelser og ministerier i de forskellige lande.

Ca. et halvt år efter indleveringen fremkommer der en præliminær udmelding med oplysninger om din godkendelsesstatus. Det kan være at ansøgningen er godkendt eller ikke godkendt. hvis den ikke godkendes kan det være fordi at der allerede findes en sådan opfindelse. Selve ansøgningen skal overholde betingelserne og der må ikke være fejl, mangler eller uklarheder f.eks. ved flere tolkningsmåder. Det er ikke unormalt at der kommer krav om rettelser. Man skal så her, så hurtigt som muligt svare på de forhold som fremføres og det kan også være at du ønsker at modargumentere eller vedlægge opklarende information. Man har normalt maximalt indtil 36 måneder fra indleveringsdatoen til at få patentet godkendt eller afvist. Dog er normalen ca. 10-15 måneder.

Såfremt at du modtager en godkendelse af patentansøgningen, kan den offentliggøres, hvilket sker både online og i patentaviser. Dette sker for, at der evt. kan gøres indsigelse mod dit patent.

Omkostninger ved en patent-ansøgning kan opdeles i 3 faser:

 1. Betaling for patent rådgivning og for selve indgivelsen af patentet. Priserne kan her være fra 10-50.000,- afhængigt af hvilket timeforbrug der er på patentet.
 2. Betaling af oprettelses- og service gebyrer til nationale som internationale patentorganisationer
 3. Betaling for oversættelser og gennemgang af krav, klarificeringer og
 4. Betaling af årlige gebyrer for ansøgninger og opretholdelse af patenter til nationale som internationale patentorganisationer.

Hvorfor lave patentansøgninger via Metropol International?

Metropol henviser til den juridiske ekspertise for beskyttelse af dine idéer, designs og varemærker. Metropol tilbyder både vurderinger, forundersøgelser og kan samtidigt være behjælpelige med stiftelse af selskaber over hele verden samt frembringelse af kapital til f.eks. produktion og markedsføring. Metropol samarbejder med mange virksomheder over hele verden fra Japan til New York og kan også tilbyde lokale kontaktpersoner og distributører til dit produkt. Foruden den juridiske ekspertise er vore eksperter Materiale og Produktions Ingeniører, PhD’ere, Farmaceuter og IT Ingeniører via Det rådgivende Ingeniørselskab Innovation Support A/S og Talent Finder®.

Kontakt os på telefon 32177777 for specificeret tilbud på din idé, som du også kan få vurderet forinden oprettelsen af en patentansøgning.

2.048 bit beskyttelse, Blockchain teknologi og offline datalagring

Hos os benytter vi IKKE cloud løsninger fordi vi ikke ønsker en løsning der er billig. Vi har 2.048 bit dedikerede SAN løsninger som ikke har forbindelse til Internettet og en revisor verificeret sikkerhedsløsning for backup. Tillige har vi en DR+COOP certificering som sikrer 24 timers adgang i et TIER3 Datahosting center hvor vi har egne rackskabe for vores drift, som kun ligger i Danmark og ingen tilslutninger har til Internettet, bortset fra vores hjemmeside. Vores online systemer kan du kun benytte med en VPN forbindelse direkte. Man kan således IKKE udfylde patent formularer her på dette websted, også selvom vores sider her er krypteret med Comodo 2.048 bit certifikater.

Vi sikrer din adgang til vore servere med en 2.048 bit SSL IP til IP forbindelse – der er dermed er der ingen online formularer synlige på vort websted. Og dermed ingen risiko for at data kan hackes. Det sker nemlig via login på vor en del af vore servere hvor data alene lagres på vort lokale SAN der er krypteret.

Ring venligst 32177777 lokal 282 for adgang som er gratis. Vi giver dig et gratis varemærkeregistrering til en værdi af 4.550,- når du benytter vore patentløsninger.


(C) 2003-2021 COPYRIGHT BY METROPOL INTERNATIONAL.


Scroll to Top