skattesatsER 2024 og 2023

Skattestyrelsen i Danmark beskatter borgere og virksomheder baseret på en række forskellige forhold. Beskatningen omfatter indkomstskat, som er opdelt i forskellige trin og satser afhængigt af indkomstens størrelse. Derudover beskattes kapitalindkomst, såsom renteindtægter og udbytte, samt eventuelle gevinster fra salg af aktiver, f.eks. fast ejendom eller aktier.

For at mildne skattebyrden tilbyder Skattestyrelsen forskellige fradrag. Disse inkluderer personfradrag, der automatisk fratrækkes fra indkomsten, og arbejdsmarkedsbidrag, som er et fradrag på lønindkomst. Andre fradrag omfatter renteudgifter til boliglån, bidrag til pensionsspareordninger og udgifter til fagforeningskontingenter.

Desuden findes der særlige fradrag for bestemte erhvervsgrupper, såsom håndværkere, der kan trække visse værktøjs- og beklædningsudgifter fra. Der er også mulighed for fradrag for transportudgifter til og fra arbejde, kendt som kørselsfradrag.

Kontakt en af vore Skatterådgivere for at forstå de præcise vilkår og så du kan lave fejlfrie regnskaber og selvangivelser.

Skatteindkomst for 2024/2023

Indkomsttype20242023
Aktieindkomst (progressionsgrænse)?61.000 kr.58.900 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)?27/42 %27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag?8 %8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)?45.100 kr.45.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent)?10,65 %10,65%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag?50.500 kr.48.800 kr.
Bundskat?12,06 %12,06 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)?25.300 kr.24.400 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)?6,25 %6,25 %
Grøn check (andre over 18 år)?AfskaffetAfskaffet
Grøn check (pensionister)?875 kr.875 kr.
Håndværkerfradrag – håndværksydelser?AfskaffetAfskaffet
Servicefradrag – serviceydelser?6.900 kr.6.600 kr.
Jobfradrag (maksimalt)?2.800 kr.2.700 kr.
Jobfradrag (procent)?4,50 %4,50 %
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)?8.000 kr.8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år)?49.700 kr.48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)?49.700 kr.48.000 kr.
Restskat (grænse for indregning)?23.100 kr.22.300 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente?Fastlægges sidst i 20245,5 %
Restskat: Procenttillæg?Fastlægges sidst i 20247,5 %
Skatteloft (personlig indkomst)?52,07 %52,07 %
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)?42 %42 %
Topskat?15 %15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)?588.900 kr.568.900 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)?7.000 kr.6.700 kr.

Personalegoder for 2024/2023

Personalegoder20242023
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)?7.000 kr.6.700 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse)?1.300 kr.1.300 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst)?160.000 kr.160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)?23 %23,50 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)?22 %21,50 %
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34)?0,50 % pr. uge0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)?0,25 % pr. uge0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet?3.200 kr.3.100 kr.

Kost og logi for 2024/2023

Kost og logi20242023
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)?75 kr.75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)?150 kr.150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)?574 kr.555 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn)?246 kr.238 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse)?31.600 kr.30.500 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg)?180 kr.173 kr.

Kørselsfradrag for 2024/2023

Kørsel20242023
Kørselsfradrag (0-24 km)?Intet fradragIntet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km?223 øre/km219 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km?112 øre/km110 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse yderkommuner?223 øre/km219 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)?313.700 kr.303.000 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage )?110 kr.110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)?15 kr.15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage)?50 kr.50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)?8 kr.8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)?379 øre/km373 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)?223 øre/km219 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul)?62 øre/km61 øre/km

Kost og logi for 2024/2023

Kost og logi20242023
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)?75 kr.75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)?150 kr.150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)?574 kr.555 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn)?246 kr.238 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse)?31.600 kr.30.500 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg)?180 kr.173 kr.

Ejendomsværdiskat for 2024/2023

Ejendom20242023
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)Afventer0,92 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)Afventer3%
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige)Afventer212.700 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar)Afventer327.200 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse)Afventer3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau)?46.100 kr.44.500 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved oplysning af lejeindtægt)?12.700 kr.12.200 kr.
Udlejning af bolig, du selv bor i – bureau eller portal?32.300 kr.31.200 kr.
Udlejning af bolig, du selv bor i – privat udleje?12.700 kr.12.200 kr.

Gaver og Julegaver for familie og arbejdsgiver for 2024/2023

Gaver20242023
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)?74.100 kr.71.500 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri)?25.900 kr.25.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri?900 kr.900 kr.

Børnepenge, Børne- og ungeydelse for 2024/2023

Børn20242023
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse)?20.496 kr.18.984 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse)?16.224 kr.15.024 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse)?12.768 kr.11.820 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse)?12.768 kr.11.820 kr.
Børnebidrag – grundbeløb (årligt/pr. måned). Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet er fradragsberettiget.?Afventer15.936 kr./1.328 kr.
Børnebidrag – tillæg (årligt/pr. måned). Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet er fradragsberettiget.?2.136 kr./178 kr.2.064 kr./172 kr.

Pension og Pensionsindbetalinger for 2024/2023

Pension20242023
Aldersopsparing – indtil 7 år før folkepensionsalderen fra 2023?9.100 kr.8.800 kr.
Aldersopsparing – fra og med det 7. år før folkepensionsalderen fra 2023?58.900 kr.56.900 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt)?25.792 kr.24.928 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent)?32 %32 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt)?9.672 kr.9.348 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent)?12 %12 %
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger?58.100 kr.56.100 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse)?63.100 kr.60.900 kr.

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) 2024 og 2023:

Satser og beløbsgrænserRegulering/
grundbeløb1)
20232024
Småsaldigrænse
(§ 5)
26.200 kr.32.000 kr.33.100 kr.
Småaktivgrænse
(§ 6)

26.200 kr.

32.000 kr.

33.100 kr.
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv.
(§ 10)
703.400 kr.856.800 kr.887.000 kr.
Småaktivgrænse
(§§ 11)
12.300 kr.15.000 kr.15.600 kr.
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe
(§ 29)
1.406.800 kr.1.713.500 kr.1.774.000 kr.
Småudgifts- og småafgiftsgrænse
(§§ 42 og 43)
12.300 kr.15.000 kr.15.600 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Afskrivningssatser mv.20232024
Maks. årlig afskrivning for driftsmidler og skibe, jf. også satserne til §§ 5 B og 5 C
(§ 5, stk. 1, jf. stk. 3 og § 5 D, stk. 1, jf. stk. 5)
25 pct.25 pct.
Maks. årlig afskrivning for udlejningsaktiver
– anskaffelsesår
– året efter anskaffelsesåret
– følgende år
(§ 5, stk. 4 og § 5 D, stk. 6)

0 pct.
50 pct.
25 pct.

0 pct.
50 pct.
25 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover
– af afskrivningsberettiget saldoværdi
– 1. år for visse nybyggede skibe udenfor tonnageskatteordningen
(§ 5 B)

12 pct.
20 pct.

12 pct.
20 pct.
Maks. årlig afskrivning for skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover, der ikke er omfattet af § 5 B, luftfartøjer og rullende jernbanemateriel, borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelser, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas, faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet over 1 MW og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg.
(§ 5 C, stk. 1, jf. stk. 4)
15 pct.15 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse infrastrukturanlæg, dvs. anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand, anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation og fast jernbanemateriel.
(§ 5 C, stk. 2, jf. stk. 4)
7 pct.7 pct.
Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af nye (grønne) driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe), der er afskrivningsberettigede efter § 5, og som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 til og med den 31. december 2022
(§ 5 D)


116 pct.


116 pct.
Straksafskrivning for driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer kan foretages med følgende procent af udgiften. Fradragsprocenten er 108 pct. i 2023-2025 og 110 pct. fra og med 2026.
(§ 6, stk. 1, nr. 3)
108 pct.108 pct.
Maks. årlig afskrivning for store vindmøller, hvor der er valgt afskrivningsgrundlag på 115 pct.
(§ 10 i lov nr. 1394 af 23/12/2012)
15 pct.15 pct.
Procentandel af fortjeneste og tab på driftsmidler og skibe ved ophør, og genvundne afskrivninger på bygninger, installationer og vedr. genopførelse for forsikrings- og erstatningssummer på bygninger og installationer, der medregnes til den skattepligtige indkomst for personer
(§ 9, stk. 4, § 21, stk. 6 og § 24, stk. 5)
100 pct.100 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler omfattet af § 5, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
25 pct.25 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe omfattet af § 5 C, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
15 pct.15 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede infrastrukturanlæg omfattet af § 5 C, stk. 2, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
7 pct.7 pct.
Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer
*) Bygninger og installationer, der er erhvervet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 17, stk. 1)
3 pct.*3 pct.*
Tillægssats for bygninger og installationer med levetid under 25 år (§ 17, stk. 2)3 pct.3 pct.
Maks. straksafskrivning for udgifter til ombygning og forbedring af bygninger, når de udgør denne andel eller en mindre andel af afskrivningsgrundlaget end
(§ 18, stk. 2)
5 pct.5 pct.
Årligt tillæg til genvundne afskrivninger, hvis genopførelse af skadelidte bygninger ikke foretages indenfor fristen.
(§ 24, stk. 11)
5 pct.5 pct.
Maks. årlig afskrivning for anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund.
*) Anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund og erhvervet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 25, stk. 1)
3 pct.3 pct.
Maks. årlig afskrivning for drænings- og markvandingsanlæg
(§ 27, stk. 1)
20 pct.20 pct.
Forskudsafskrivning for driftsmidler og skibe (§ 31, stk. 2). For driftsmidler ved bindende aftaler til og med 3. oktober 2000, jf. § 28, stk. 2)
– maks. årlig afskrivning
– maks. forskudsafskrivning i alt
15 pct.
30 pct.
15 pct.
30 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler til andet formål end beboelse
(§ 39, stk. 1)
20 pct.20 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver
(§ 40, stk. 1, 2 og 3)
1/7 årligt1/7 årligt
Min. andel af lønudgifter for straksfradrag i indkomståret
(§ 40, stk. 3)
5 pct.5 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse kvoter
(§ 40 B, stk. 1)
1/7 årligt1/7 årligt
Procentsats ved beregning af tidligere betalt skat af betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer, der anses for indbetalt a conto skat, hvis landbrugsejendom sælges med tab
(§ 40 C, stk. 8)
22 pct.22 pct.
Maks. årlig afskrivning af afholdte udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme til udlejning til turister, samt af udgifter afholdt af forpagter
(§ 42, stk. 1)
20 pct.20 pct.
Maks. årlig afskrivning af afgifter til tilslutning til anlæg, herunder forurenings- og støjbekæmpelse
(§ 43, stk. 1)
20 pct.20 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning
*) Kunstnerisk udsmykning, der er anskaffet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 44 A)
3 pct.*3 pct.*
Straksfradrag for ikke fradragne udgifter til ombygning og forbedring af afskrivningsberettigede bygninger afholdt i 1998 eller tidligere i det omfang årets udgift ikke overstiger denne andel af beregningsgrundlaget
(§ 58 A)
5 pct.5 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og immaterielle aktiver erhvervet før 1.1. 1998
(§ 60)
10 pct.10 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske AORS på telefon +45 32177777.

Det kan anbefales, at man kigger i bl.a. Afskrivningsloven for at sikre dine regnskaber og selvangivelser er korrekte.

Afskrivningsloven

Advokat og Revisor Nyt:

En million ejendomme har nu fået en deklaration

Vurderingsstyrelsen har nu sendt den første million deklarationsmeddelelser til de danske boligejere. Det er et stort skridt i arbejdet med …

MEDICIN industriens produktion STIGER 11,3%

Industriproduktionen i Danmark spiller en væsentlig rolle i landets økonomi. Industrien omfatter en bred vifte af sektorer, fra fremstilling af …

AI OG BÆREDYGTIGHED ER EN ILLUSION, DET SAMME ER ORDET INTELLIGENS

Generativ AI og bæredygtighed: En kompleks udfordring Generativ AI har potentiale til at revolutionere mange aspekter af vores liv, men …

De 7 er flyttet ind I FAMILIEN DANMARK

Aktier overhaler obligationer i danskernes pensionsopsparing Forsikrings- og pensionssektoren, som forvalter hovedparten af danskernes pensionsopsparing, har i 2024 for første …

Indfødsretsprøven inkluderer Ild i Børsen, Hvem der skrev Barbie Girl og hvilket nr. i kongerækken frederik er

Indfødsretsprøven blev afholdt onsdag på 46 sprogcentre over hele landet. Dette skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), som …

DR SKRIVER NU OM SKATTEsvindlere PÅ NYE MÅDER

Der er betydelige forskelle på, hvor ofte retskredsene undersøger firmaer, der er blevet tvangsopløst, for svindel. En tidligere selskabssvindler fortæller, …

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Skattestyrelsen

Fotokredit: AORS og AISTRA.NET

Scroll to Top