EU Lovgivning

Aftaleret

Ny gruppefritagelse for vertikale aftaler i konkurrencesager træder i kraft

Ny gruppefritagelse for vertikale aftaler i konkurrencesager træder i kraft Om vertikale aftaler indenfor konkurrencesager EU-Kommissionens nye gruppefritagelse for vertikale aftaler i konkurrencesager og offentliggjort retningslinjer træder i kraft i dag. Gruppefritagelsen indebærer, at aftaler, når særlige betingelser er opfyldt, kan fritages fra konkurrencereglerne. Det gælder vertikale aftaler mellem virksomheder, for eksempel mellem en producent og en leverandør. Det er virksomhederne selv, der skal vurdere, om de er omfattet af gruppefritagelsen. Og de nye regler og retningslinjer skal ses som en vigtig hjælp hertil. Den nye vertikale gruppefritagelse ventes også at komme til at gælde for de danske konkurrenceregler. Her er reglerne for gruppefritagelse for vertikale aftale KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/720 af 10. maj 2022 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, …

Ny gruppefritagelse for vertikale aftaler i konkurrencesager træder i kraft Se mere…

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder

Atter vinder Youtube i en domstol, her som et led i de mange retssager mellem EU og Youtube og Google. EU’s Højesteret er nemlig netop afgjort til fordel for Google og dermed Youtube. »As currently stands, operators of online platforms do not, in principle, themselves make a communication to the public of copyright-protected content illegally posted online by users of those platforms,« er sammenfatningen af kendelsen. Siger EU’s Højesteret »However, those operators do make such a communication in breach of copyright where they contribute, beyond merely making those platforms available, to giving access to such content to the public,« blev det oplyst fra dommerne. Forsvaret fra YOUTUBE lød klart, som helt undgår Ophavsretslige spørgsmål: »YouTube is a leader in copyright and supports …

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder Se mere…

Kendt butik tiltales af Politiet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen

Efter en kontrol af Ilva’s GDPR compliance vil virksomheden nu blive sigtet af Politiet for ikke at overholde GDPR-lovgivningen. Kilden er at finde i Politiets pressemeddelelse. Dette sker efter at kontrollerne afslørende at Møbelvirksomheden Ilva opbevarede data fra 350.000 kunder uden compliance med gældende lovgivning. Jf. pressemeddelelse har Ilva ikke overholdt GDPR-lovgivningen dder trådte i kraft i Maj 2018, idet denne butik stadig havde et it-system, der opbevarede kundedata – herunder både navne, adresser, telefonnumre, e-mails og købshistorik. Dette er ifølge Datatilsynet ulovligt og Ilva kan nu se frem til en bøde. Det er vigtigt at sikre sig med korrekte GDPR politikker og salgs- og leveringsbetingelser på hjemmesiderne for det kan koster dyrt ikke at have orden i dette. Helt præcist enten …

Kendt butik tiltales af Politiet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen Se mere…

Sambeskatning af virksomheder, skatte forudbetalinger og overflødige skattebetalinger

Her kommer vi ind på skatteplanlægning, som i visse tilfælde, afhængig af virksomhedstype kan indringe flere millioner af kroner som er sparet eller er sparet under begrebet udskudte skattebetalinger, specielle afskrivningsregler og udskudt skat. Uden at vi her skal komme ind på Offshore Selskabers sambeskatningsregler, drejer denne artikel sig om danske selskaber der kombineret med udenlandske selskaber skatteretligt kan give både fradrag og en reel likviditetsforbedring i forhold til betaling af skatter. Der er naturligvis lempelser og muligheder indenfor de juridiske rammer, der muliggør de såkaldt tilrettelagte skatteindbetalinger. Det kræver ikke meget andet end god gedigen skatteplanlægning fra en erfaren Advokat eller Revisor og Skatterådgiver. Helt uden at bruge de store ressourcer kan du planlægge både danske og offshore selskabers betalinger af …

Sambeskatning af virksomheder, skatte forudbetalinger og overflødige skattebetalinger Se mere…

CFD salg begrænses permanent i EU

Hvad er CFD? Contract For Difference = Differencekontrakt De fleste der handler dagligt, såkaldte daytradere kan lade andre købe og sælge det aktiv man ønsker at spekulere i eller handle med. Så anvender man FUTURES eller CFD kontrakter. Sådanne kontrakter er et gearet finansielt instrument sammenlignet med binære optioner, der kan indeholde f.eks. bitcoins, kryptovaluta forskelle, aktier, guld, råvarer, valutahandler, valutakursforskelle, indeks, obligationer, ETF og f.eks. priser på olie, soya, sukker, mælk, majs, kvæg og grise. Man låner penge til en Broker og lader denne spekulere hvorfor dit afkast og tab kan blive mangedoblet. CFD har været det foretrukne instrument frem for futures. F.eks. er ETXCAPITAL.COM en sådan platform for CFD og binære optioner, der ifølge dette website siger at over 75% …

CFD salg begrænses permanent i EU Se mere…

Beneficial owner sagerne og om retten til at drive offshore selskab overalt

Ud fra sagskomplekset vedr. Beneficial Owners og Offshore Selskabet er Skats sager om “Beneficial Ownership” tabt, bl.a. senest i ISS sagen. Under sagerne nævnes Jersey øen, der ligger ved Frankrigs Kyst som Skattely. Øen er ikke EU medlem og står heller ikke på skattely listen. På Jersey (Se foto herover) har bl.a. banken Lloyds Bank International, sit hovedsæde. Det betyder således at sager der vedrører beskatning af danske selskaber opgives, da der dels er EU RETTEN overfor Landsskatteretten og Skatterådet og naturligvis SKAT selv. På det seneste er en række sager tabt hvor Skat havde forlangt / foreslået uretsmæssige skatteindbetalinger overfor Offshore Selskaber beliggende indenfor og udenfor EU, i de såkaldte skattely, selvom de ikke indgår på nogen skattely lister. Sagerne dækker …

Beneficial owner sagerne og om retten til at drive offshore selskab overalt Se mere…

EU legalisering og apostille fritagelse

Dokumenter fritaget for legalisering og oversættelse i EU Som et led i EU harmoniseringer er der godt nyt for dem som har EU som salgsområde eller stifter Offshore Selskaber i EU. Med virkning fra den 16.02.2019 er en del af de dokumenter som stammer fra offentlige myndigheder også kaldet offentlige dokumenter fritaget fra kravene om legalisering via en notar eller apostillering via en offentlig eller autoriseret myndighed. Dette sker i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) og har betydning når man skal fremlægge offentlige dokumenter for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU. Omfanget af legalisering og apostille krav Fritagelsen fra legalisering og apostillering gælder kun for dokumenter udstedt af myndighederne i en medlemsstat og forelagt for myndighederne i en anden …

EU legalisering og apostille fritagelse Se mere…

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v.

Datatilsynet har netop publiceret en række dokumenter som her vedlagt her. Det er tale om de spørgeskemaer der reelt benyttes af Datatilsynet på de tilsyn de udfører i tiden efter GDPR lovens indførsel. Disse tilsyn gennemføres hos virksomheder og organisationer og er et reelt kontrolbesøg. Kontrolbesøg gennemføres for, at sikre at loven om GDPR Privatlivspolitikker er gennemført korrekt og om håndtering af persondata reelt overholdes. Man står til bøder hvis enten man ikke overholder sine egne GDPR persondatalov, eller hvis man endnu ikke har lavet en GDPR implementering. Af Datatilsynets spørgeskemaer fremgår det, at det handler om hvilken information som en kunde modtager forinden der afgives et samtykke. Denne information skal naturligvis være i overensstemmelse med loven. Datatilsynet kontrollerer jf. spørgeskemaerne bl.a. …

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v. Se mere…

Copyright-Direktiv / Ophavsret Reformen er nu en realitet og gælder Internettet som helhed

Ophavsret Reformen eller Copyright-Direktivet er en realitet. 438 europa parlamentarikere stemte nemlig i dag for godkendelse af den samlede ophavsretsreform. Forslaget blev stemt ned tilbage i juni. Det var dog forventet at forslaget ville gå igennem i dag. De fleste af nej-stemmerne dengang var ikke nødvendigvis uenige eller modstandere af direktivet. Nej stemmerne ville gerne have mere debat eller ændringer til forslaget. 438 stemte for, 226 stemte imod, mens 39 undlod at stemme. Det er dermed et massivt flertal for, at alle som laver indhold som f.eks. aviser, bloggere, nyhedsmedier, fotografer, video-fremstillere, musikere og kunstnere, skal betales for brug og måske misbrug af sin ophavsret. Direktivets paragraf 13 gør med et snuptag alle større webplatforme ansvarlige for alle overtrædelser af Copyright begået af …

Copyright-Direktiv / Ophavsret Reformen er nu en realitet og gælder Internettet som helhed Se mere…

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data

Google overtræder helt klart EU GDPR og står til massive bøder fra EU. Dette er på grund af, at Google IKKE sletter de oprindelige annoncer på f.eks. Den Blå Avis, dba.dk. Selvom du har bedt om at blive slettet på google.dk vises de samme resultater for GAMLE og SLETTEDE annoncer stadig. Og det er i strid med GDPR og Privatlivspolitikker over det meste af verden. I det aktuelle tilfælde er det os selv der fandt vore annoncer der søgte efter rengøringsmedarbejdere op til 1,5 år efter at de var slettet af dba.dk, så beholder Google et resume af disse annoncer og trykker man på link, ser man naturligvis ikke de slettede annoncer, som dba.dk selv sletter efter kort tid. Dermed kan man …

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data Se mere…

SKAT skal slette ulovlige data modtaget fra SØIK overvågning

Persondataloven blev overtrådt af SKAT, da SKAT vedr. en skatteborger behandlede data som på forhånd var indhentet fra SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) i strid med retsplejelovens regler. Det skriver Datatilsynet. En afgørelse i sidste fra Datatilsynet slog fast, at myndigheder ikke må benytte informationer der er indhentet ulovligt. Hvis en myndighed fremskaffer data ulovligt, må disse data ikke bruges af en anden myndighed i sagsbehandlingen. Den som var klager i sagen, har i en årrække været under overvågning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for Skattesvig på baggrund af en anmeldelse indgivet af SKAT. Data fra efterforskning og overvågning herunder optagelse af telefonsamtaler skal slettes hvis en myndighed som SØIK eller POLITIET opgiver tiltale Under efterforskningen …

SKAT skal slette ulovlige data modtaget fra SØIK overvågning Se mere…