KONKURSRÅDGIVNING, Konkursbegæring og Tvangsopløsning

Konkursbegæring eller tvangsopløsning

Hvis du kommer ud i en Konkursbegæring eller Tvangsopløsning, eller selv ønsker en Konkursbegæring eller nedlæggelse af din virksomhed kan vi hjælpe med rekonstruktion. Er din virksomhed overført til tvangsopløsning hos en kurator eller likvidator, på grund af regnskaber, moms eller andet kan vi tilbageføre selskabet til Erhvervsstyrelsen som aktivt. En likvidator kan også være udpeget for at sikre at selskabet er solvent. I øjeblikket sendes mange sager om lån direkte fra Erhvervsstyrelsen. Disse lån som skal ske af selskabets frie reserver og dokumenteres overfor Erhvervsstyrelsen. Ring gerne 32177777 for mere info.

KONKURSRÅDGIVNING MED VEJLEDNING OM KURATOR, LIKVIDATOR, REKONSTRUKTØR OG TVANGSOPLØSNING

 1. Hvis du får problemer med SKAT og GÆLDSSTYRELSEN så kan vi hjælpe med aftaler om afdrag og dokumentation af gælden. Hvis det er baseret på forkerte eller foreløbigt fastsatte angivelser, kan vi nemt korrigere disse. Det kan du også selv, men det er vigtigt at forstå at SKAT og Gældsstyrelsen kræver troværdig dokumentation. De har lidt nemmere ved at acceptere en begæring fra os, end fra virksomhederne selv eller privatpersoner.
 2. Der findes mange metoder til at fremskaffe kapital på. Man kan f.eks. nedgradere din egenkapital der kan frigives til kapitalejere. Denne er oftest Skattefri, hvis du har overført penge fra din private konto til firmaet. Undersøg derfor mellemregningskonti mellem ejere og virksomheden. Har du f.eks. et A/S kan du nedgradere til APS og udbetale 360.000 skattefrit til din egen konto.
 3. Man skal sikre sig juridisk korrekte opsigelser eller nyskrivning af ansættelseskontrakter der overholder gældende lovgivning og tidsrammer. Det kan være bekosteligt hvis fagforeninger finder fejl. Under alle omstændigheder er det altid en god idé at lade os gennemgå kontrakter, eftersom kontrakter jo er fundamentet mellem medarbejdere, ledelse og virksomheden.
 4. Skal du ud i en konkursbegæring er det vigtigt at det er en kontrolleret konkurs og at du får behørig vejledning fra fra os der gerne håndterer dette for dig.
 5. Vi kan assistere med lån fra din bank eller andre banker og det alternative pantebrevsmarked samt via Udenomsbanken. Vi har også muligheder for at stille bankgaranti eller finde en investor. Ofte går det lidt lettere og hurtigere når begæringen kommer fra os, men du kan sagtens selv anmode herom.

Kurator, likvidator og rekonstruktør

I forbindelse med virksomheders økonomiske vanskeligheder og opløsningsprocesser spiller tre nøglepersoner en central rolle: kuratoren, likvidatoren og rekonstruktøren. Disse titler refererer til professionelle med specifikke roller og ansvarsområder.

Kurator og anmeldelse til konkurskarantæneregisteret

Kuratoren er en central figur i en konkursproces. Kuratoren udpeges af skifteretten eller sø og handelsretten og har til opgave at administrere og afvikle en konkursramt virksomheds aktiver. Dette inkluderer at vurdere virksomhedens aktiver, realisere disse aktiver (sælge dem), og fordele salgsprovenuet mellem kreditorerne. Kuratoren skal også undersøge virksomhedens finansielle forhold for eventuelle uregelmæssigheder. Kurator kan politianmelde ledelsen og begære registrering i Konkurskarantæneregisteret, såfremt man har misligholdt bogføringsloven, handlet groft uagtsomt.

Likvidator

Likvidatoren spiller en nøglerolle i processen med frivillig likvidation af en virksomhed. Likvidatoren, ofte udpeget af skifteretten, virksomhedens leder eller aktionærer, håndterer processen med at opløse virksomheden på en ordnet måde. Dette omfatter at afvikle virksomhedens forpligtelser, sælge virksomhedens aktiver, og efter at gælden er betalt, at fordele eventuelle resterende midler til ejerne eller aktionærerne.

Rekonstruktør

Rekonstruktøren er involveret i processen med virksomhedsrekonstruktion. Rekonstruktøren, ofte en advokat eller revisor, der har erfaring i økonomisk rådgivning, hjælper virksomheder, der kæmper økonomisk, men som har potentiale til at komme tilbage. Rekonstruktørens opgaver inkluderer at udarbejde en rekonstruktionsplan, forhandle med kreditorer, og implementere strategier for at forbedre virksomhedens økonomiske situation. Målet er at undgå konkurs og sikre virksomhedens fortsatte drift.

Kuratorer, likvidatorer og rekonstruktører spiller alle vigtige roller i forskellige aspekter af virksomheders økonomiske kriser. Hvor kuratoren og likvidatoren fokuserer på afvikling og opløsning, arbejder rekonstruktøren med at redde og genoprette virksomheder.

Advokat og Revisor Samvirket har medvirket til at redde mange virksomheder og tilbageført mange virksomheder til Erhvervsstyrelsen. Husk at selv om man er begæret konkurs, eller er under tvangsopløsning er det vigtigt med den korrekte rådgivning i din sag, det det ellers kan ende med politisager, fogedsager og myndighedskrav. Ofte kan man også miste sin momsregistrering og tillige nægtes en sådan, hvis man stifter et nyt selskab.

Det er også vigtigt at vide at hvis man er under likvidation eller konkurs, så kan man ikke disponere i selskabet og selskabets fordringer og bankkonto ejes herefter af disse administratorer.

Det er mange virksomheder som dermed enten falder for en forældelsesfrist eller ikke kan fakturere fra en ny virksomhed.

 • Hvad skal jeg gøre ved en konkurbegæring?

  Kontakt din revisor og lever det der er forudsætningen for, at der er kommet en konkursbegæring. F.eks. har du ikke lavet regnskaber, moms eller har du ikke svaret på skrivelse fra Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen, skal disse svar udarbejdes af os, eller din advokat eller revisor.

 • Hvorfor er min sag sendt til en likvidator?

  Skifteretten kan bestemme at der skal tilkobles en likvidator og dermed kommer der til at står “Under Likvidation” lige efter dit selskabsnavn f.eks. Ditselskab ApS (under likvidation). Dette sker for at tilsikre at selskabet kan klare sine forpligtelser, eller fordi der ikke er mødt ved en indkaldelse i skifteretten.

 • Kan en likvidator “Under Likvidation” genoptage et selskab

  Efter aftale med en likvidator kan alle selskaber genoptages såfremt at gæld er betalt til det offentlige og såfremt at den lovpligtige selskabskapital er til stede. Man kan sagtens tilføre kapital, men så snart at likvidator godkender regnskaber fra f.eks. Advokat og Revisor Samvirket så kan vi anmode om genoptagelse i Erhvervsstyrelsen. Det kan godt tage flere uger, medmindre vi rykker og begrunder vores rykkere.

 • Hvad betyder “Under Tvangsopløsning”?

  En tvangsopløsning og sætningen “Under Tvangsopløsning” efter dit firma sker fordi, at Erhvervsstyrelsen har oversendt sagen til Skifteretten, efter ubesvarede henvendelser om regnskaber eller f.eks. aktionærlån, mellemregningskonto eller kapitallån. En sådan information skal sendes direkte til erhvervsstyrelsen indenfor de fastsatte frister.

 • Kan man får sit selskab tilbage når ens selskab er “Under Likvidation” eller “under tvangsopløsning”

  Ja Det kan man fra Skifteretten der hedder Sø og Handelsretten i København. Der skal dog laves regnskab og en revisorerklæring på at selskabskapitalen minimum udgør den indskudte selskabskapital

 • Hvad betyder (Under konkurs)?

  Det betyder at selskabet efter en konkursbegæring er taget under egentlig konkursbehandling. Selskabet kan stadig hjemtages til drift i Erhvervsstyrelsen, men det er lidt dyrere. Beslutning er taget af en dommer i Skifteretten (I København havn hedder skifteretten for virksomheder Sø og Handelsretten.

 • Hvad er Konkurskarantæneregisteret?

  En kurator kan anmode om at du bliver optaget i Konkurskarantæneregisteret, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Forudsætningen for dette er at du har optrådt groft uansvarligt eller f.eks. har flyttet midler til din private konto eller indgået aftaler forinden konkursen, der stiller kreditorer dårligere. Vi kan bestride en sådan optagelse der normalt vil vare i 3 år.

 • Kan jeg få et nyt selskab hvis mit selskab er under konkurs

  Det er intet problem at stifte selskabet, men det er en dårlig idé. Du kan nemlig normalt ikke få bankoprettelse eller momsregistrering.

  Vi kan også lave fusioner og spaltninger.

 • Kan jeg få selskaber og bankoprettelse uden for Danmark?

  Ja du kan oprette selskaber i EU eller uden for EU, og sådanne selskaber har sit eget offentlige registreringsnummer. Disse har ikke problemer med bankoprettelse og kan lave en filial i Danmark, som under visse omstændigheder både kan få momsregistrering og import/eksport registrering m.v. Kontakt os på +45 32177777.

Grid

KONKURS

FUSION VED KONKURS OG LIKVIDATION OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE FUSION

Hvad er fusioner og spaltninger? Som Konkursrådgiver så laver vi ofte en fusion, der kan sikre at du kan fortsætte din drift. Fusioner og spaltninger er to vigtige processer inden for virksomhedstransaktioner, der kan have store juridiske og økonomiske konsekvenser. Fusioner refererer til sammenslutningen …

Dårligt nyT for konkursryttere. konkurskarantæneregisteret bliver formentligt åbnet FOR OFFENTLIGHEDEN

I dag er der dårligt nyt til konkursryttere. Det nye lovforslag fremsat af Justitsminister Peter Hummelgaard (S), vil nemlig gøre det offentlige register over konkursryttere tilgængeligt for alle. Dette tiltag sigter mod at styrke due diligence-processen og beskytte imod økonomisk uagtsomhed, men rejser samtidig …
Kryptovalutaraadgiver

FTX KRYPTOVALUTA KONKURS VISER SIG AT VÆRE SOLVENT, ALLE FÅR PENGE

FTX-kunder kan forvente fuld tilbagebetaling, mens Sam Bankman-Fried venter på dom Mens Sam Bankman-Fried forbereder sig på at modtage sin dom næste måned for sin kriminelle bedrageridom i forbindelse med det spektakulære kollaps af FTX i 2022, har tidligere kunder af kryptovalutabørsen grund til …

Uændret højt antal konkurser (OKTOBER)

Der var 269 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er uændret ift. september. Konkurserne medførte 1.742 tabte job. I perioden august-oktober var antallet af konkurser i aktive virksomheder 3,7 pct. lavere end i maj-juli, mens …
Rekontruktør

Genoptagelse af Selskaber Oversendt til SKIFTERETTEN, Likvidator eller Kurator KRÆVER REKONTRUKTØR ELLER KONKURS-RÅDGIVNING

Når et selskab er blevet overdraget til Skifteretten, en likvidator eller kurator, indebærer det, at selskabet er under afvikling eller konkursbehandling. Genoptagelse af selskabets aktiviteter kan ske ved hjælp af en rekontrulktør og Advokat og Revisor Samvirket har 4 rekonstruktører der bl.a. kan udarbejde …

Fra 319 Milliarder I VÆRDI PÅ BØRSEN til Potentiel Konkurs

Fra Himlen til Randen af Afgrunden kan man sige. Men historien er ikke ukendt, og det er heller ikke ukendt at verdenskendte investorer som Softbank tager fejl. WeWork, en gang en global gigant inden for kontorudlejning, står nu ved randen af konkurs. Fra en …

Kilde: AORS.DK
Fotokredit: De danske domstole og Erhvervsstyrelsen, fotograf ikke angivet.

Scroll to Top