ADVOKAT BISTAND

Advokat bistand og juridisk rådgivning

Metropol International henviser til selvstændige advokater. Vi henviser til vore samarbejdspartnere, med eget CVR nummer, som er kvalificerede danske eller udenlandske advokater som er bedst til de behov som du har afhængigt af land og emne.

I det juridiske foreningsnet findes der ca. 2.500 jurister i hele verden, som på forskellig vis kan bidrage til din virksomhed, hvis du har aktivitet i det pågældende land eller som kan stifte selskaber, fonde og foreninger m.v. Vi henviser gensidigt til førende danske advokatselskaber og revisionsselskaber og skaber merværdi for vore kunder, fordi vi finder den bedste mand til opgaven. Vi kan hjælpe vore klienter med sikring og beskyttelse af værdier, virksomheder, skattebesparelser og sikring af formue og arv m.v. Vi tilbyder rådgivning professionelt over hele verden i samarbejde med virksomhedens ledelse, revisorer, patentbureauer og advokatselskaber.

Vore samarbejdspartnere er både advokater og statsautoriserede og registrerede revisorer samt jurister og skatterådgivere, som enten er uddannet juridisk, økonomisk eller er specialiseret f.eks. indenfor IP rettigheder. Ofte optræder vi som købers eller sælgers mand som 3. part i sager både i retten og ved indledende møder.

Leverandør til ledende advokatfirmaer, skatterådgivere og revisionsselskaber

 • 95% af vore kunder er danske advokater, skatterådgivere og revisionsselskaber
 • Etablering af danske og udenlandske selskaber samt holdingselskaber og fonde der kan benyttes både af private og af virksomheder evt. i skattefrie og anonyme lande
 • Privat og Erhvervs- Skatterådgivning indenfor moms, skat, afgifter samt sikkerhedsstillelse m.v. overfor SKAT
 • Rådgivning vedr. nystiftelser, ægteskab, skilsmisse, arv, konkurs, tvangsauktion, overdragelse, investering og opsparing mv. kan vi være dem behjælpelig med en løsning der vil sikre Dem og deres nærmeste.
 • International Rådgivning og registrering af patenter, registrerede varemærker, kollektiv mærker, brugsmodeller, design, logoer og slogans med juridisk beskyttelse og bedre kundetillid
 • Finansiering af projekter og ordre, Factoring, Leasing, Sale and Lease-back, rekonstruktion, spaltning og fusion samt omstruktureringer
 • Venture Capital, Business Angels, Bestyrelsesmedlemmer, Iværksætter hjælp samt rekonstruktion og hjælp til nødlidende virksomheder
 • Metropol udbyder bl.a. løsninger der er bygger på de forskellige landes lovgivninger, herunder naturligvis selskabslovgivningen og skattelovgivning, men oftest baseret på allerede afgivne bindende svar fra SKAT, retsafgørelser og styresignaler (BLUE SEA JURA)
 • Generelle advokatsager og juridisk rådgivning hvor vore partnere kan tilbyde kvalificeret service i Danmark og i udlandet

Vi håber, et eller flere af vore forretningsområder har vakt Deres interesse, og vi håber De vil lade os kontakte Dem, med nærmere uforpligtende information.

Juridisk Rådgivning og Advokat Samvirke i 92 lande:

Derudover henviser vi til advokathjælp og IP advokat hos flere kollegaer i de samme 92 lande som er indbefattet af vore netværks medlemskaber der tæller ca. 2.500 advokater. Dette betyder at der altid vil være en GARANTI DÆKNING indstiftet af advokatbranchen interesseorganisation til inddækning af tab såfremt advokatens rådgivning viser sig at have været forkert, eller der er tale om fejl eller klager.

Vi har partnere og egne filialer med dansktalende personale i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Baltikum, Frankrig, England, Italien, Spanien, Rusland, Kina, Thailand, Filippinerne og USA. Til juridisk rådgivning, og aktiv dynamisk og fleksibel journal styring kan vi tilbyde følgende samarbejdspartnere til din virksomhed for både rådgivning, innovation og advokatbistand.

Advokatbistand & Cand. Jur området

Vi henviser til advokater når det gælder juridisk rådgivning og sikkerhedsstillelse og forsikring vedr. klientkonto. I samvirket kan vi tilbyde førende advokater indenfor sine områder og vi samarbejder tillige med andre førende advokatfirmaer i Danmark og resten af verden, alt efter den ekspertise, som den enkelte advokat eller advokathus besidder. Vore samarbejdspartnere i Danmark er bl.a.: Horten, Njord Law, Kromann & Reumert, Bech-Bruun, Plesner og Homann Law når der er behov for koordinerede opgaver, som bedst kan løses i et større advokathus. Vi henviser til dem som er bedst til den opgave som du har.

 • Attorney-at-Law, Maria-Mihaela Nicolae, English, Italian and Romanian speaking
 • Attorney-at-Law, Cand. Jur. Thomas Larsen (Norden) Contract are
 • Attorney-at-Law, Senior IP Manager Cand. Jur. Niklas Hansson, IP Management
 • Attorney-at-Law, Tax Lawyer, Cand. Jur. Hans Peter Sverdrup (Business Lawyer, Norden)
 • Attorney-a-Law Nitipol Rojchawanon, Thai and English speaking
 • Attorney-at-Law, Clarissa Frøberg, a commercial lawyer Nordic countries and Germany
 • Attorney-at-Law (H) Niels Anker Rasmussen, Denmark (Business Attorney)
 • Patentadvokat, MSc, PhD, CDPA (Certificeret Dansk Patent Agent fra DIFI), Peter Elsner

Revisorer og Skatterådgivere:

 • Head of Section, Managing Partner, Skatterevisor Michael Rasmussen
 • Registreret Revisor HD-R, Simon Hessellund
 • Revisor Cand.merc.aud. Morten Haaning
 • Salgsdirektør, Cand.Merc, M. René de Jong
 • Cand. Merc. Revisor Christian Nielsen
 • Cand. Merc. Niels Petersen
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • China Market Specialist, Cand. Merc, MSc. Management, BA. Marketing, Lina Nielsen
 • Civiløkonom, Senior Rådgiver, Niels Thygesen
 • BSc EBA, General Manager, Auditor Jane Clausen

På skatte, moms og revisionsområdet samarbejder vi med bl.a. PWC, E&Y, KPMG, Grant Thornton og Sædding Revision.

Ingeniører og IT området:

 • Innovation & Ingeniørrådgivning, M. Sc. Ingeniør, Lars Thougaard
 • Patentadvokat, MSc, PhD, CDPA (Certificeret Dansk Patent Agent fra DIFI), Peter Elsner
 • Erhvervsrådgiver MSc., Peter Ingemann
 • IT Chefrådgiver, BSc, IT Chef Michael Pedersen
 • Server Hosting og IT Outsourcing, B.Sc. Henrik Andreasen
 • Offshore Workforce Consultant, M.Sc. Jan Pedersen
 • Managing Partner, Michael Rasmussen

Erhvervsrådgivning, Selskabsstiftelser, IP Management og Offshore selskaber

 • Patentrådgiver Henrik Petersen, Partner & CTO
 • Ejendomsmægler, BSc. Henning Rasmussen (Tyskland)
 • Senior Partner, Cand. Merc, Finansiering & Selskabsstiftelse, Carsten Kristensen
 • Lina Nielsen, China Market Specialist, MS. Management, BS. Marketing, Dipl. Psych.
 • Patentadvokat, MSc, PhD, CDPA (Certificeret Dansk Patent Agent fra DIFI), Peter Elsner
 • Innovation & Ingeniørrådgivning, MSc. Ingeniør, Lars Thougaard
 • Direktør, Senior Partner, Toni Pizziuti (Italien/Danmark)
 • Offshore området og eksport, Michael Rasmussen, Managing Partner

I vore netværk indgår ca. 2.500 juridiske og revisionsmæssige partnere i 92 lande. Disse er f.eks. Højesteretsadvokater, professor i Jura m.v. en del af disse har som service at etablere selskaber og tilbyde adresseservice i f.eks. Delaware USA. Vi henviser til dem som er eksperter, for hvert enkelt område, for man kan ikke være ekspert på alle områder.

Ring 3217 7777 – lokal 240. Vi er naturligvis behjælpelige med din sag.

Skattesager vedr. breve fra Skat

Vi påtager os at svare på breve fra Skat for på den måde at minimere hvad du skal betale. De fleste breve starter med “Vi foreslår at ændre din skat…” og hvis man ikke reagerer hurtigt kan det ofte blive omkostningsrigt at ændre i afgørelser indtil 5 år tilbage i tiden. Se mere om besvarelser i skattesager her.

Skattesager kræver en ekspertise fra en skatterådgiver, revisor eller advokat der i de fleste tilfælde skal vedlægges behørig dokumentation. Vi kan også anke en given afgørelse, dette skal dog oftest ske inden 14 dage, men sager kan genoptages indtil 10 under rette forudsætninger. Se mere her. Ring 32177777 for mere info.

Sigtelser fra Politiet, SØIK og Politiets anklagemyndigheder

 • Såfremt du har modtaget en sigtelse er advokatomkostninger gratis, såfremt sagen vindes eller at sagen frafaldes
 • I sigtelser fra Politiet tilbyder vi at afdække straframme og virksomhedsmæssige konsekvenser
 • Vi kan forberede og levere sagen til nogle af Danmarks førende forsvarsadvokater og f.eks. bestride SKAT’s påstande og anke sager, foretage politianmeldelse, eller anke sager fra civile domstole til Skatteankestyrelse/Landsskatteretten, Borger og Retsikkerhedschefen, Dataråd, Datatilsynet, Øster Landsret, Vester Landsret, Højesteret og EU domstolen.

Scroll to Top