Offshore

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love

Ændringerne der træder i kraft 01.07. allerede var ventede og omhandler kønsfordeling, nominees og udenlandske aktieejerers muligheder for at eje danske virksomheder samt udenlandske virksomheders muligheder for at have en filial i Danmark. Selskabsloven og årsregnskabsloven ændres allerede 01/07 der handler om bl.a. afskaffelse af gensidighedskravet, Måltal og nominees Folketinget har i dag vedtaget ændringer til selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. En del af ændringerne er bl.a.: Skærpede krav til måltal for det underrepræsenterede køn Styrkelse af offshore aktionærers aktive ejerskab i danske virksomheder Lempelse af krav for udenlandske selskabers etablering af danske filialer Skærpede krav om måltal og politikker i det øverste ledelsesorgan og på de øvrige ledelsesniveauer  For at udligne forskelsbehandlingen vil Folketinget fremme en ligelig fordeling af mænd og kvinder i …

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love Se mere…

Sanktioner: Vi afbryder samarbejdet med Rusland. Se her alt om de fælles USA+EU baserede russiske sanktioner.

EU og Folketinget har vedtaget en samlet adfærd med sanktioner som følge af besættelsen af Ukraine. Som følge af ovenstående er leverancer til/fra Rusland sanktioneret. Da vi ikke kan skelne om vore produkter kan være under russiske sanktioner afbryder vi derfor alle igangværende arbejder med henvisning til krigen i Ukraine, hvor 18 af vore webudvilkere arbejdede i KIEV og henviser generelt til Force Majure. Har du uafsluttede forhold i de 2 omtalte lande, kan du få tibagebetalt dine fakturaer, helt eller delvist. Det gælder også handel med eller kommunikation med russiske advokater, revisorer, konsulenter og leverandører. En undtagelse er dog Russiske herboende og private forhold der alene kan karakteriseres som private, der ikke involverer arbejde i Rusland. Såfremt der er uafsluttede mellemværender …

Sanktioner: Vi afbryder samarbejdet med Rusland. Se her alt om de fælles USA+EU baserede russiske sanktioner. Se mere…

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret

Den 25. januar 2012, offentliggjorde EU Kommissionen et udkast til GDPR, den generelle databeskyttelsesforordning som vi overholder, idet disse regulativer regulerer omgang med personlige data. Disse skal være implementeret senest 25.05.2018. Pr. 20.03.2018 havde vi inspektion fra vor revisor der konstaterede at vi overholder Cookie lovgivningen og Privatlivspolitikken ved Persondataforordningen. §1 Hvem er vi og hvor sikre er vi? Vi tager personsikkerhed og datasikkerhed alvorligt og har løbende omkostninger til sikring af vort websted, servere og partnere. Dette sker i form af sikring af vore servere, rackskabe, cache systemer og datalagringssystemer. Vi har i Januar 2018 udarbejdet og implementeret GDPR Persondatalovgivningen i vort daglige virke. Vi overholder GDPR siden sidste år 28.08.2017 og har haft audit fra vor revisor 27.02.2018. Vi er …

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret Se mere…

Nyt om Skatterådgivning, Bankoprettelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service

Skatterådgivning fra 25 seriøst erfarne partnere med 600 års samlet erfaring Få Juridisk og Regnskabsmæssig Skatterådgivning fra førende skatterådgivere til Advokater, Revisorer, private, iværksættere og erhvervsaktive. International Koncernrådgivning, Risikoanalyse samt eftersyn og udarbejdelse af forretningsplaner i samarbejde med bestyrelse og ledelse Lær om BlueSea Jura (som bygger på EU retsafgørelser og Skat’s svar og styresignaler). På den måde kan vi sikre dig bedst muligt. Vi oplyser også hvordan du bliver overvåget af staslige trojanere f.eks. via NEMID, Palantir, Telefon, Loginsystemer til banker og offentlige myndigheder, bankoplysninger, netværksoplysninger og udleverede eller solgte informationer fra Teleselskaber, Mobilmastinformationer igennem de sidste 5 år, Facebook, Google, Apple, Microsoft og APPS m.v. Hvordan skal du behandle erhvervsmæssige og private gevinster regnskabsmæssigt på f.eks. Bitcoin, Aktier og Guld …

Nyt om Skatterådgivning, Bankoprettelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service Se mere…

OFFSHORE Selskaber fra 1.995,- og DK’s billigste Advokat Selskabsstiftelse kun 695,- for IVS ApS A/S & Holding.

Metropol International er eksperter siden 1983 i stiftelse af danske og Offshore selskaber og med mere end 1.000 selskaber hører vi til de mest erfarne på det danske marked. En erfaring der kommer dig til gode fordi vor rådgivning er altafgørende for, at man opnår et godt result. Rådgivning og support er nødvendig når det drejer sig om offshore selskaber og danske selskaber med hensyn til både domme, styresignaler og de såkaldte tidligere “bindende svar” som alene er individuelt fra sag-til-sag bindende. De fleste der sælger selskaber i dag har ingen eller ikke mulighed for juridisk rådgivning som er nødvendigt. Man er nødt til at vide hvordan Staten overvåger og udøver kontrol og man er nødt til at sikre sig at man …

OFFSHORE Selskaber fra 1.995,- og DK’s billigste Advokat Selskabsstiftelse kun 695,- for IVS ApS A/S & Holding. Se mere…

Italien inddriver 100 milliarder kroner i skattegæld

Betal nu og slip med en bøde. Dette tilbud fik italienere det havde begået skatte unddragelse til at betale ca. 111 milliarder kroner Historien har trukket store overskrifter og noget lignende vil være en indbringende ide her i Danmark. Skatte-unddragere menes at have gemt i hvert fald 20 milliarder kroner vær i f.eks. Offshore Selskaber eller ejendomskøb i udlandet, som Skat ikke har kendskab til. Den store succes for det italienske skattevæsen nyder Italien nu godt af i form af ekstra bevillinger fra politikere på en række områder som følge af disse ekstra skatteregninger. Gulerod syntes at virke bedre end love. Skattemyndighederne i Italien meddeler i hvert fald, at det ser ud til at have hjulpet, fordi borgerne nu helt frivilligt har …

Italien inddriver 100 milliarder kroner i skattegæld Se mere…

SKAT giver bindende svar omkring offshore selskaber og ledelse

Skat giver svar i en sag der vedrører MALTA hvor en ejer har et holdingselskab og offshore driftsselskab på MALTA inden for spilbranchen (POKER) Afgørelsen er uden betydning for METROPOL kunder som hele tiden har fået oplyst de faktiske lovkrav som SKAT stiller til både danske og udenlandske selskaber med danske ejere. Sagen er en endelig udlægning, et såkaldt bindende svar, af de til tider meget spekulative udlægninger, som kom fra alle andre end SKAT. Selvom der således ikke opstår ændringer i retspraksis og dette dermed understøtter Metropol’s mangeårige rådgivning til vore klienter som ønsker en hel eller delvis skattenedsættelse, så indeholder afgørelsen mange spændende eksempler på hvordan retspraksis udlægges af Skat selv. Følgende konklusioner anerkender SKAT overfor OFFSHORE selskaber, som i …

SKAT giver bindende svar omkring offshore selskaber og ledelse Se mere…

Scroll til toppen