danish currency, danish crones, danish coins

1087 milliarder, SÅ MEGET HAR DANSKERE SPARET OP

Beskæftigelsen er fortsat med at stige. Det medvirker til, at danskernes bankindlån vokser, siger økonom. Selv om buldrende inflation har gjort et betydeligt indhug i danskernes økonomiske råderum, fortsætter deres opsparinger med at vokse. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken mandag morgen. I februar steg det samlede indlån i landets banker med 9,6 milliarder kroner. […]

Husholdningernes formuer er skrumpet med næsten 1.400 milliarder kroner i årets første tre måneder.

Fald i pensionsformuer og fald i værdien af aktiebeholdningen er årsagen for mange danskere der må indkassere et tab i forhold til 2021, hvor 2021 var et berigende år for mange. Ifølge en rapport fra Nationalbanken har de danske husholdninger i årets første tre måneder tabt hele 1.394 milliarder kroner. Det svarer til omkring 17

Handelsbaseret hvidvask har høj risiko siger NSK, Hvidvasksekretariatet

I en ny rapport fremsiger Hvidvasksekretariatet at der er høj risiko for, at kriminelle misbruger handelsstrukturer i Danmark til såkaldt handelsbaseret hvidvask. Dette er en slags formuepleje som de kriminelle benytter sig af, hvis man skal flytte penge eller varer fra land-til-land. NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) det tidligere SØIK. Danmark er en lille

Scroll to Top