Nyt om Skatterådgivning, Bankoprettelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service

Skatterådgivning fra 25 seriøst erfarne partnere med 600 års samlet erfaring

 • Få Juridisk og Regnskabsmæssig Skatterådgivning fra førende skatterådgivere til Advokater, Revisorer, private, iværksættere og erhvervsaktive.
 • International Koncernrådgivning, Risikoanalyse samt eftersyn og udarbejdelse af forretningsplaner i samarbejde med bestyrelse og ledelse
 • Lær om BlueSea Jura (som bygger på EU retsafgørelser og Skat’s svar og styresignaler). På den måde kan vi sikre dig bedst muligt. Vi oplyser også hvordan du bliver overvåget af staslige trojanere f.eks. via NEMID, Palantir, Telefon, Loginsystemer til banker og offentlige myndigheder, bankoplysninger, netværksoplysninger og udleverede eller solgte informationer fra Teleselskaber, Mobilmastinformationer igennem de sidste 5 år, Facebook, Google, Apple, Microsoft og APPS m.v.
 • Hvordan skal du behandle erhvervsmæssige og private gevinster regnskabsmæssigt på f.eks. Bitcoin, Aktier og Guld i forhold til skatteloven og hvilke afskrivningsmuligheder findes for tab
 • Årsregnskaber og selvangivelser udarbejdes af statsautoriserede og registrerede revisorer
 • Bankoprettelser inkl. håndtering af problemer med banker
 • Spørg os – så får du råd. Vi er 25 selvstændige partnere i samvirket som tilsammen har 500 års erfaring siden 1983.

registrated-trademarkSkatterådgivning er vort mest populære produkt hvor du kun betaler 995,- – 1.500,- for markedets bedste rådgivning inden 30.12.2017 kl. 15:00. Vi holder også kurser i Offshore selskaber, stiftelse, Risk Management og sikkerhed.

Vi yder Skatterådgivning til Advokater og Revisorer og disses klienter.

Udover skatterådgivning, er det naturligt, at vi kan rådgive virksomheder og koncerner, fordi vi i gennemsnit har ca. 25 års erfaring. Vi er med andre ord seniorer med en omfattende indsigt i drift af virksomheder og med mulighed for støtte inden for mange virksomhedsområder f.eks.

rekrutteringsfirmaer

Her ser du vort nye kontor i Herlev ved København. Her råder vi over 790 M2 til kontorer og kursusfaciliteter bl.a. med økologisk restaurant. Ring 32177777 lokal 240 for møde.


Flyt bank og spar tusindvis af kroner med en Bankoprettelse for Danske og udenlandske banker

Gennem de senere år, har vi oprettet mange banker for vore kunder, både her i Danmark og i udlandet. En af de store faktorer er, at bankerne i dag stiller relative store krav til sine kunder, også selvom man ikke skal låne penge. Det er blevet svært at oprette banker fordi bankerne typisk forlanger:

 • En forretningsplan på ca. 30 sider
 • Stiftelses budget, aktiv opstilling, stiftelses papirer, driftsbudget, likviditetsbudget m.v.
 • Vision, Mission og Value Statement
 • Klare definitioner af kundegrupper, markeder, markedsføring og service- og produktinformation
 • Det er svært at få kreditkort m.v. Vi leverer VISACARD eller MASTERCARD som evt. kan kombineres med elektroniske betalingsmidler såsom MobilePay.
 • Privat hæftelse (Kaution) og evt. partner eller ægtefælle kaution

Indtil 30.12 betaler vi bankens oprettelsesgebyr og du vælger selv hvor du vil have din bank. Dette gælder også når du stifter danske selskaber (Holdingselskab med datterselskab som enten IVS, ApS eller A/S)

Metropol tilbyder en bankpakke, der ligesom tidligere består i udarbejdelse af ovenstående og dertil kommer at vi har kontakten til banken. Prisen er 14.000,- + moms. Ring for nærmere info.

Se bankpakker, bankoprettelser, Bitcoins, Ether, BlockChain, Kryptovalutaer og kreditkort m.v.


GDPR Persondatalovgivningen SKAL overholdes fra maj 2018. Er du i compliance ?

Hvis ikke kan det koste dyrt. Læs nedenstående eller ring for konkrete juridiske compliance specialister indenfor området. Fordelen er, at vore konsulenter også har rig indsigt i datasikkerhed, Cloud Computing, USA compliances og generel Server Hosting Outsourcing eller Insourcing.

EU Person Dataforordningen


Dansk selskabsstiftelse og Offshore selskaber

Metropol Samvirket er Danmarks største stifter af selskaber. Google rater os som nummer 1, 2 og 3, ofte samtidigt i søgeresultaterne. Vi er eksperter siden 1983 i stiftelse af danske og Offshore selskaber og vi er nok dem der har både længst og mest erfaring. En erfaring der kommer dig til gode fordi vor rådgivning er altafgørende for, at man opnår et godt resultat.

Rådgivning og support er nødvendig når det drejer sig om offshore selskaber og danske selskaber med hensyn til både domme, styresignaler og de såkaldte tidligere “bindende svar” som alene er individuelt fra sag-til-sag bindende.

De fleste der sælger selskaber i dag har ingen eller ikke mulighed for juridisk rådgivning som er nødvendigt. Man er nødt til at vide hvordan Staten overvåger og udøver kontrol og man er nødt til at sikre sig at man ikke snyder sig selv. Og man er i sidste ende nødt til at kende den danske lovgivning på området. Dette kan vi spare dig for.

Ovenstående erfaring er med i priserne herunder.


Advokat stiftede Skattefrie Offshore Selskaber anonymt eller som platform til andre markeder fra 1.995,-

 • Alle Offshore selskaber stiftes uden at dine informationer er på vore servere eller dem i hjemlandet, de slettes med Shredder slette system, når formularen er udfyldt og indsendes. Desuden har vi CISCO eller tilsvarende firewall og 2.047 bit kryptering af data.
 • Få Offshore selskaber fra 1.995,- og hør hvordan løsningerne kan tjene sig hjem på første dag. 😉 eller inden 31/12.
 • F.eks. Offshore selskab i Panama eller Delaware 18.200,- Hong Kong 15.500,- Dubai 9.995,- Spanien 3.995,- Tyskland: 5.995,- Letland 1.995,- Sverige 2.995,- Irland 2.495,- London 2.995,-
 • Vi stifter selskaber i 82 lande og har flere allerede stiftede selskaber på lager. Vi har erfaringen fra mere end 1.000 selskaber og vi har tillige stiftet offshore selskaber siden 1983 og bliver dermed Danmarks mest erfarne
 • Offshore selskaber kan eje IP rettigheder, investerer i aktier, guld, bitcoins, ether eller andre kryptovalutaer
 • Endvidere tilbyder vi oprettelse af fonde, foreninger og partnerselskaber

Læs mere om offshore selskaber og banker i f.eks. Panama

Det er 100% lovligt at stifte, eje og drive Offshore Selskaber også med Nominee Directors og Nominee Shareholders

Bemærk at 500 af Danmark’s største selskaber har 46,3 offshore selskaber i gennemsnit i skattefrie områder som f.eks. Panama og Delaware.

Det er lovligt at eje og drive OFFSHORE selskaber for alle danskere, både private, foreninger, fonde og virksomheder. Danmark har i lighed med andre sammenlignelige lande præcis samme andel af Offshore selskaber pr. indbyggere og i mange tilfælde ligger vi langt under hvad andre lande har.

I Danmark er det en tradition, at drive virksomhed i andre lande over hele kloden. Det kalder man for internationalisering eller globalisering af sin virksomhed.

 • Der er aldrig, som følge af Paradise Leaks og Panama Fonseca Leaks (2 hackede virksomheder), blev rejst sigtelser eller skattesager i DK jf. dagspressen.
 • Disse hacks af usikre mailservere, udgør under 1 promille af samtlige Offshore selskaber
 • Banker og professorer i Jura har til dagspressen udtalt, at der ikke sker lovovertrædelser ved at stifte, drive eller eje OffshoreSelskaber.
 • Det samme er gældende hvis man benytter en lejet ledelse, eller endda lejede aktionærer.
 • Danmark optræder selv på skattely paradis lister med skattefrie holdingselskaber siden 2005 hvor du kan eje et skattefrit Holding selskab som IVS APS eller A/S og optage udbytte skattefrit fra hele EU. Dermed unddrages de andre lande effektivt for skat med hjemmel i dansk lovgivning. Dette har mange af verdens mest kendte brands benyttet sig af i årevis til gavn for danske arbejdspladser.

Metropol Samvirket er den eneste selskab stifter, der oplyser nugældende regler, nemlig at en virksomhed beskattes hvor ledelsen har sæde. Pas derfor på de selskabs sælgere, specielt de udenlandske, som bare leverer selskaber uden egentlig rådgivning.


Varemærkeregistrering, Brugsmodelbeskyttelse og Patentregistrering med IP Management

På IP området (med 2.048 bit kryptering) tilbydes beskyttelse med PatenterBrugsmodeller, Design og Varemærke Registrering hvilket giver mersalg, juridisk beskyttelse, eneret og kundetillid.

For iværksætteren, advokater eller de største virksomheder tilbydes konsulenter, rådgivning og professionelle rådgivning og vi henviser til kompetent advokatbistand.

Derudover tilbyder vi rådgivning om salg, overdragelse, styring og administration af varemærker samt værdiansættelse i forhold til årsregnskaber m.v.


Schengen Visa Service og topkvalificeret billig arbejdskraft fra hele EU og resten af verden

 • opnå SCHENGEN VISA for udenlandske medarbejdere i din virksomhed enten til den udenlandske løn (hvis ledelse sker herfra) Spa indtil 100.000 per måned per medarbejder
 • opnå VISA for dine danske medarbejdere i andre lande både midlertidigt til inspektioner, salg eller kortere ophold
 • Få RED CARPET og FAST TRACK løsninger for alle ambassader, generalkonsulater eller visa udstedere
 • Se metropolinternational.com/shengen-visa-service/
 • Læs mere om Arbejdsudleje Reglerne

Rekruttering af specialister, sikkerhedskonsulenter, udenlandsk arbejdskraft samt insourcing eller outsourcing af danske arbejdspladser

 • Opnå outsourcing af dine medarbejdere eller InSourcing af billig arbejdskraft fra udlandet hvorfra ledelsen sker, hvormed du kan nøjes med at betale udenlandsk løn til ledelses selskabet.
 • Vi er specialister der har samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne og 12 advokater med speciale heri, for kontrakter der er godkendt af SKAT.
 • Via Rekrutteringsfirmaet A/S, Talent Finder® og VERIO® kan vi tilbyde udenlandske og danske arbejdstagere og via Outsourcing med skattefordele samtidigt med at du kan få udført arbejdet hurtigere.

Kontakt os på 32177777 lokal 240.


Spørg os – så får du råd…

Foruden ovenstående kan vi tilbyde Rekonstruktion og Rekapitalisering af selskaber, at fører tvangsopløste selskaber under konkursbehandling tilbage fra Sø- og Handelsretten eller Skifteretten tilbage til Selskabsstyrelsen eller f.eks. FACTORING hvor du får 80% af enhver leverance eller kontrakt udbetalt samme dag der underskrives eller leveres.

(C) Copyright 2021 by metropol international. Må ikke gengives uden skriftligt samtykke men GERNE deles på enhver social media platform, dog ikke privatejede eller virksomheds hjemmesider.


Scroll to Top