Offshore

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love

Ændringerne der træder i kraft 01.07. allerede var ventede og omhandler kønsfordeling, nominees og udenlandske aktieejerers muligheder for at eje danske virksomheder samt udenlandske virksomheders muligheder for at have en filial i Danmark. Selskabsloven og årsregnskabsloven ændres allerede 01/07 der handler om bl.a. afskaffelse af gensidighedskravet, Måltal og nominees Folketinget har i dag vedtaget ændringer til selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. En del af ændringerne er bl.a.: Skærpede krav til måltal for det underrepræsenterede køn Styrkelse af offshore aktionærers aktive ejerskab i danske virksomheder Lempelse af krav for udenlandske selskabers etablering af danske filialer Skærpede krav om måltal og politikker i det øverste ledelsesorgan og på de øvrige ledelsesniveauer  For at udligne forskelsbehandlingen vil Folketinget fremme en ligelig fordeling af mænd og kvinder i …

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love Se mere…

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt”

Skatteforvaltningslovens § 26 og 27 er ofte i spil i mange skattesager. Mange danskere kommer ganske enkelt i kontakt med denne bestemmelse som kan have store personlige konsekvenser, fordi det er her, at Skat vurderer, meget sent i et forløb, om der er her at Skattestyrelsen fastsætter begreberne forsætligt eller groft uagtsomt. Skattestyrelsen kan ganske enkelt foretage en ansættelse på et ufuldstændigt grundlag. Og en fastsættelse der går 10 år tilbage i tid, eller længere. Skatteforvaltningslovens § 27 lyder således     § 27 Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:         1) Der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige …

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt” Se mere…

Italien inddriver 100 milliarder kroner i skattegæld

Betal nu og slip med en bøde. Dette tilbud fik italienere det havde begået skatte unddragelse til at betale ca. 111 milliarder kroner Historien har trukket store overskrifter og noget lignende vil være en indbringende ide her i Danmark. Skatte-unddragere menes at have gemt i hvert fald 20 milliarder kroner vær i f.eks. Offshore Selskaber eller ejendomskøb i udlandet, som Skat ikke har kendskab til. Den store succes for det italienske skattevæsen nyder Italien nu godt af i form af ekstra bevillinger fra politikere på en række områder som følge af disse ekstra skatteregninger. Gulerod syntes at virke bedre end love. Skattemyndighederne i Italien meddeler i hvert fald, at det ser ud til at have hjulpet, fordi borgerne nu helt frivilligt har …

Italien inddriver 100 milliarder kroner i skattegæld Se mere…