EU PersonDataforordningen

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v.

Datatilsynet har netop publiceret en række dokumenter som her vedlagt her. Det er tale om de spørgeskemaer der reelt benyttes af Datatilsynet på de tilsyn de udfører i tiden efter GDPR lovens indførsel. Disse tilsyn gennemføres hos virksomheder og organisationer og er et reelt kontrolbesøg. Kontrolbesøg gennemføres for, at sikre at loven om GDPR Privatlivspolitikker er gennemført korrekt og om håndtering af persondata reelt overholdes. Man står til bøder hvis enten man ikke overholder sine egne GDPR persondatalov, eller hvis man endnu ikke har lavet en GDPR implementering. Af Datatilsynets spørgeskemaer fremgår det, at det handler om hvilken information …

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v. Se mere…

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data

Google overtræder helt klart EU GDPR og står til massive bøder fra EU. Dette er på grund af, at Google IKKE sletter de oprindelige annoncer på f.eks. Den Blå Avis, dba.dk. Selvom du har bedt om at blive slettet på google.dk vises de samme resultater for GAMLE og SLETTEDE annoncer stadig. Og det er i strid med GDPR og Privatlivspolitikker over det meste af verden. I det aktuelle tilfælde er det os selv der fandt vore annoncer der søgte efter rengøringsmedarbejdere op til 1,5 år efter at de var slettet af dba.dk, så beholder Google et resume af disse …

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data Se mere…

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret

Den 25. januar 2012, offentliggjorde EU Kommissionen et udkast til GDPR, den generelle databeskyttelsesforordning som vi overholder, idet disse regulativer regulerer omgang med personlige data. Disse skal være implementeret senest 25.05.2018. Pr. 20.03.2018 havde vi inspektion fra vor revisor der konstaterede at vi overholder Cookie lovgivningen og Privatlivspolitikken ved Persondataforordningen. §1 Hvem er vi og hvor sikre er vi? Vi tager personsikkerhed og datasikkerhed alvorligt og har løbende omkostninger til sikring af vort websted, servere og partnere. Dette sker i form af sikring af vore servere, rackskabe, cache systemer og datalagringssystemer. Vi har i Januar 2018 udarbejdet og implementeret …

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret Se mere…

Nyt fælles EU virksomhedsregister inkl. Island, Lichtenstein og Norge

Jf. EU beslutningsdirektivet skal e-justice-portalen fremover registrere virksomheder af enhver art i alle EU-lande og herunder gælder tillsuttede lande såsom Island, Lichtenstein og Norge. Databasen indeholder informationer i foreløbig klartekst om de virsomheder som befinder sig INDEN for EU, med få undtagelser som nævnt herover. Man kan pt. ikke forvente at finde alle virksomheder eller alle lande repræsenteret på den nye E-JUSTICE PORTAL, men det forventes at land efter land vil blive tilføjet simultant indenfor en kort årrække. Links: https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=en&action=home Søgemaskinen: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do BETA version af hele portalen herunder juridisk rådgivning og information: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=en En anden åben EU database, der kan anbefales, …

Nyt fælles EU virksomhedsregister inkl. Island, Lichtenstein og Norge Se mere…

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016 Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016 Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017 Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017 Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017 og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017 Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde …

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017 Se mere…

USA virksomheder tager Databeskyttelses Forordningen mere seriøst end danske virksomheder

EU’s Databeskyttelsesforordningen er en topprioritet for 92% af de amerikanske organisationer i 2017, ifølge seneste PWC undersøgelse på området. I denne undersøgelse der blev publiceret for nylig, er næsten alle de adspurgte med en topprioritet på deres data-privacy og sikkerhedsaspekter i 2017 – og over halvdelen af ​​de adspurgte siger, at det er ”den” højeste prioritet og 38% siger, at det er ”blandt” top prioriteterne. PwC USA har undersøgt hvordan det amerikanske privacy beredskab, forandringsvillighed til EU normer og hvorfor amerikanske virksomheder er villige til at bruge $ 1 million eller mere på, at opfylde denne EU lov, som jo …

USA virksomheder tager Databeskyttelses Forordningen mere seriøst end danske virksomheder Se mere…

Datatilsynet om GDPR, EU’s databeskyttelsesforordning: »Det er møghamrende indviklede regler«

Der er godt 1 år til at du skal være klar hvis du vil håndterer data på EU borgere. Men i kølvandet på lovgivningen som ER trådt i kraft, er det opstået flere spørgsmål end svar. Vi står i en situation hvor mange jurister og konsulenter ikke kan svare på enkle spørgsmål. Men fakta er, at dem som ikke er klar, får bøder som er meget store og ca. 95% af alle virksomheder er ikke klar endnu, hvilket skyldes manglende vejledning fra statens side. i USA derimod er alle markante aktører parat… selv med en mangelfuld lovgivning. Amerikanske virksomheder har allerede …

Datatilsynet om GDPR, EU’s databeskyttelsesforordning: »Det er møghamrende indviklede regler« Se mere…

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner €

Med de vidtrækkende juridiske konsekvenser som EU Persondatafordningen har, står det klart at der fremkommer store bøder, for så vidt at loven overtrædes fra MAJ 2017. Det kan ud fra nedenstående komme på tale at genforhandlinger og/eller modificeringer af aftaler og/eller opsigelser af aftaler fordi disse måske ikke opfylder de nye krav og og der kan forekomme en risiko for at din virksomhed kan få bøder som følge af uafklarede aftaleforhold med leverandører eller uklare aftaler inden for server hosting, it outsourcing, backup og lokal netværksdrift. Persondataforordningen indeholder mange krav, og vi kan naturligvis sikrer en FASTTRACK certificering, dokumentation og klarmelding …

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner € Se mere…

Scroll to Top