Dataforordningen

Forbud mod overførsel af data til tredjelande og mod brugen af Google Workspace.

Datatilsynet har truffet afgørelse om brug af udstyr der transporterer data til andre lande. Afgørelsen forbyder specifikt overførsel af data til tredjelande og brug af data i Skyen i f.eks. Google Workspace eller Microsoft Office 365, selvom sidstnævnte ikke nævnes. Chromebooks er populære fordi de kører med et operativsystem der er LINUX baseret. Linuxvarianten er GENTOO som regnes for at være stabil og sikker tilsammen med andre varianter såsom Redhat, DEBIAN og UBUNTU. Sikkerheden er meget højere ved LINUX end ved brug af Windows men der er mange eksempler på at Google benytter dine data til at videresælge. I en sag om brug af Chromebooks i Helsingør Kommune udtaler Datatilsynet alvorlig kritik og nedlægger forbud mod overførsel til tredjelande og mod brugen …

Forbud mod overførsel af data til tredjelande og mod brugen af Google Workspace. Se mere…

Kendt butik tiltales af Politiet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen

Efter en kontrol af Ilva’s GDPR compliance vil virksomheden nu blive sigtet af Politiet for ikke at overholde GDPR-lovgivningen. Kilden er at finde i Politiets pressemeddelelse. Dette sker efter at kontrollerne afslørende at Møbelvirksomheden Ilva opbevarede data fra 350.000 kunder uden compliance med gældende lovgivning. Jf. pressemeddelelse har Ilva ikke overholdt GDPR-lovgivningen dder trådte i kraft i Maj 2018, idet denne butik stadig havde et it-system, der opbevarede kundedata – herunder både navne, adresser, telefonnumre, e-mails og købshistorik. Dette er ifølge Datatilsynet ulovligt og Ilva kan nu se frem til en bøde. Det er vigtigt at sikre sig med korrekte GDPR politikker og salgs- og leveringsbetingelser på hjemmesiderne for det kan koster dyrt ikke at have orden i dette. Helt præcist enten …

Kendt butik tiltales af Politiet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen Se mere…

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v.

Datatilsynet har netop publiceret en række dokumenter som her vedlagt her. Det er tale om de spørgeskemaer der reelt benyttes af Datatilsynet på de tilsyn de udfører i tiden efter GDPR lovens indførsel. Disse tilsyn gennemføres hos virksomheder og organisationer og er et reelt kontrolbesøg. Kontrolbesøg gennemføres for, at sikre at loven om GDPR Privatlivspolitikker er gennemført korrekt og om håndtering af persondata reelt overholdes. Man står til bøder hvis enten man ikke overholder sine egne GDPR persondatalov, eller hvis man endnu ikke har lavet en GDPR implementering. Af Datatilsynets spørgeskemaer fremgår det, at det handler om hvilken information som en kunde modtager forinden der afgives et samtykke. Denne information skal naturligvis være i overensstemmelse med loven. Datatilsynet kontrollerer jf. spørgeskemaerne bl.a. …

Om Datatilsynet’s kontrolbesøg og spørgeskemaer til virksomheder, foreninger og myndigheder m.v. Se mere…

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data

Google overtræder helt klart EU GDPR og står til massive bøder fra EU. Dette er på grund af, at Google IKKE sletter de oprindelige annoncer på f.eks. Den Blå Avis, dba.dk. Selvom du har bedt om at blive slettet på google.dk vises de samme resultater for GAMLE og SLETTEDE annoncer stadig. Og det er i strid med GDPR og Privatlivspolitikker over det meste af verden. I det aktuelle tilfælde er det os selv der fandt vore annoncer der søgte efter rengøringsmedarbejdere op til 1,5 år efter at de var slettet af dba.dk, så beholder Google et resume af disse annoncer og trykker man på link, ser man naturligvis ikke de slettede annoncer, som dba.dk selv sletter efter kort tid. Dermed kan man …

Google Search overtræder GDPR Persondataloven ved at gemme på personlige data som forlængst er slettet på kilden i flere år og tillige ved at nægte sletning af personlige data Se mere…

SKAT skal slette ulovlige data modtaget fra SØIK overvågning

Persondataloven blev overtrådt af SKAT, da SKAT vedr. en skatteborger behandlede data som på forhånd var indhentet fra SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) i strid med retsplejelovens regler. Det skriver Datatilsynet. En afgørelse i sidste fra Datatilsynet slog fast, at myndigheder ikke må benytte informationer der er indhentet ulovligt. Hvis en myndighed fremskaffer data ulovligt, må disse data ikke bruges af en anden myndighed i sagsbehandlingen. Den som var klager i sagen, har i en årrække været under overvågning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for Skattesvig på baggrund af en anmeldelse indgivet af SKAT. Data fra efterforskning og overvågning herunder optagelse af telefonsamtaler skal slettes hvis en myndighed som SØIK eller POLITIET opgiver tiltale Under efterforskningen …

SKAT skal slette ulovlige data modtaget fra SØIK overvågning Se mere…

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret

Den 25. januar 2012, offentliggjorde EU Kommissionen et udkast til GDPR, den generelle databeskyttelsesforordning som vi overholder, idet disse regulativer regulerer omgang med personlige data. Disse skal være implementeret senest 25.05.2018. Pr. 20.03.2018 havde vi inspektion fra vor revisor der konstaterede at vi overholder Cookie lovgivningen og Privatlivspolitikken ved Persondataforordningen. §1 Hvem er vi og hvor sikre er vi? Vi tager personsikkerhed og datasikkerhed alvorligt og har løbende omkostninger til sikring af vort websted, servere og partnere. Dette sker i form af sikring af vore servere, rackskabe, cache systemer og datalagringssystemer. Vi har i Januar 2018 udarbejdet og implementeret GDPR Persondatalovgivningen i vort daglige virke. Vi overholder GDPR siden sidste år 28.08.2017 og har haft audit fra vor revisor 27.02.2018. Vi er …

GDPR Privatlivspolitikken som vi indførte i 2017 er opdateret Se mere…

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016 Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016 Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017 Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017 Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017 og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017 Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde fra 01.07.2017 Folketinget har i dag med et meget bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov. …

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017 Se mere…

Datatilsynet om GDPR, EU’s databeskyttelsesforordning: »Det er møghamrende indviklede regler«

Der er godt 1 år til at du skal være klar hvis du vil håndterer data på EU borgere. Men i kølvandet på lovgivningen som ER trådt i kraft, er det opstået flere spørgsmål end svar. Vi står i en situation hvor mange jurister og konsulenter ikke kan svare på enkle spørgsmål. Men fakta er, at dem som ikke er klar, får bøder som er meget store og ca. 95% af alle virksomheder er ikke klar endnu, hvilket skyldes manglende vejledning fra statens side. i USA derimod er alle markante aktører parat… selv med en mangelfuld lovgivning. Amerikanske virksomheder har allerede budgetteret og investeret milliarder af kroner i paratheden til at opfylde denne omfattende privatlivslov der gælder for alle der vil i kontakt med …

Datatilsynet om GDPR, EU’s databeskyttelsesforordning: »Det er møghamrende indviklede regler« Se mere…

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner €

Med de vidtrækkende juridiske konsekvenser som EU Persondatafordningen har, står det klart at der fremkommer store bøder, for så vidt at loven overtrædes fra MAJ 2017. Det kan ud fra nedenstående komme på tale at genforhandlinger og/eller modificeringer af aftaler og/eller opsigelser af aftaler fordi disse måske ikke opfylder de nye krav og og der kan forekomme en risiko for at din virksomhed kan få bøder som følge af uafklarede aftaleforhold med leverandører eller uklare aftaler inden for server hosting, it outsourcing, backup og lokal netværksdrift. Persondataforordningen indeholder mange krav, og vi kan naturligvis sikrer en FASTTRACK certificering, dokumentation og klarmelding ud fra ovenstående. Det kan være dyrt at undlade at gøre noget og har du intet gjort fra MAJ 2017 overholder din virksomhed …

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner € Se mere…