Skat

Skattestyrelsens digitale værn forhindrer fejl og mulig skatteunddragelse for 286 mio. kr. i årsopgørelsen

Digitale værktøjer, der bruges som værn imod fejl og mulig skatteunddragelse, har forhindret uberettiget udbetaling af 286 mio. kr. ved årsopgørelsen for 2020. Over 750 værn er indbygget i årsopgørelsen for 2022, der åbnede 13. marts. De digitale værn blev introduceret i årsopgørelsen i 2017 og er siden blevet videreudviklet løbende. Ved årsopgørelsen for 2022, der åbnede 13. marts, er der indbygget over 750 forskellige digitale værn imod fejl og mulig skatteunddragelse på borgernes enkelte åbne felter og på kombinationer af flere felter i TastSelv. De digitale værn virker fx ved at forhindre indtastning af ulogiske oplysninger, stoppe en …

Skattestyrelsens digitale værn forhindrer fejl og mulig skatteunddragelse for 286 mio. kr. i årsopgørelsen Se mere…

Den ny bogføringslov trådte i kraft 01/7, nu sker kravudformningen sammen med udbydere

Kravene til digital bogføring Nu hvor bogføringsloven er trådt i kraft, skal kravene til digital bogføring udmøntes i en bekendtgørelse. Virksomheder, som udbyder bogføringsprogrammer, er med til at udforme kravene. Du kan se mere om de nye krav til virksomheder i den nye bogføringslov. Skattestyrelsens kontrol lettes med Digital bogføring, Digital indberetning og selvbetjening Vi tror det vil blive sådan at al moms, skat og løn normalt kan kontrolleres direkte hos enhver virksomhed online. Sådan kan det ske uden dommer erkendelse i dag fordi Skattestyrelsen har lov til både uanmeldt og via sin egen dataadgang at kontrollere ethvert regnskab …

Den ny bogføringslov trådte i kraft 01/7, nu sker kravudformningen sammen med udbydere Se mere…

Beneficial owner sagskomplekset dømmes til betaling af kildeskat på renter

Det følger af en dom fra Vestre Landsret med Sagsnr. BS-12/2012-VLR, BS-13/2012-VLR og BS-30/2012-VLR 4. afdeling Man kan læse mere her om vor omtale om Beneficial Owner sagerne Vestre Landsret har den 19. maj 2022 afsagt dom i tre sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset. Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat i Danmark af renter betalt af danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber beliggende i henholdsvis Sverige og Luxembourg. Dommen fastslår, at moderselskaberne i henholdsvis Sverige og Luxembourg ikke kunne anses for renternes ”retmæssige ejere”, idet selskaberne var indskudt mellem de danske selskaber og det holdingselskab/de kapitalfonde, som havde …

Beneficial owner sagskomplekset dømmes til betaling af kildeskat på renter Se mere…

Skattestyrelsen har besluttet at anke ØL dom til Højesteret med milliardkrav

Skattestyrelsen skriver i dag at de vil gå hele vejen til Højesteret i sagen mod advokatfirmaet Bech-Bruun med et erstatningskrav på over en milliard kroner. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Der kom et umiddelbart punktum i sagen i slutningen af april, da Østre Landsret frifandt advokatselskabet. Her besluttede tre dommere nemlig, at Bech-Bruun ikke skulle betale erstatning i forbindelse med deres rådgivning af den tyske North Channel Bank i udbyttesagen. Det er måske en af de mest besynderlige sager for der er tale om berigelseskriminalitet og svindel. Banken tilstod dog også tilbage i 2019, at den var skyldig i bedrageri for 1,1 …

Skattestyrelsen har besluttet at anke ØL dom til Højesteret med milliardkrav Se mere…

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022))) Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært. Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen for skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil med mere. Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil mm. hæves pr. 1. maj 2022 Ændring i Befordringsgodtgørelse       For de første20.000 km       For kørsel udover20.000 km 2022 – …

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG ! Se mere…

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner

Der kan forventes at Skattestyrelsen tager Skatteforvaltningsloven §27, stk. 1,5 der siger at hvis man handelet med fortsæt eller groft uagtsomt så kan der være tale om dobbelt og trippelbeskatning, bøde og/sigtelse fra Politiet, når det endelig krav er opgjort til afgørelse i Skattestyrelsen. Samme adfærd har Skattestyrelsen ved CEBIS og Money-Transfer projekterne anvendt i andre sager, leaks og skatteafgørelser fra f.eks. Danskere bosidende i Tyskland, England og andre lande. Mange sager om f.eks. kryptovaluta via eKapital afdelinger i Skattestyrelsen får samme behandling. Data fra C4ADS indeholder ejendomsdata stammer fra Dubai Lækket omfatter ejendomsdata fra byen i de Forenede …

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner Se mere…

Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter

Skatteministeriet har udgivet årets oversigt over provenu, altså indtægter fra private og erhvervslivet. Oversigten er opdelt over provenuet af indkomstskatter i årene 2014-2021 og igen fordelt på de enkelte skattearter De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herudover udskrives der skatter på enkelte indkomstarter, der ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. aktieindkomstskat, afgift af kapitalpensioner, bruttoskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, skat fra dødsboer m.v. og aconto virksomhedsskat af opsparet …

Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter Se mere…

Erhvervslivets milliardlån udfases med udvidelse af perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder. Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) blevet enige om en udfasning af likviditetstiltagene på skatteområdet i forbindelse med corona-pandemien.  ”Regeringen ønsker at hjælpe de virksomheder, som kan være i en svær situation, nu hvor tilbagebetalingen af lånene forfalder. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal af …

Erhvervslivets milliardlån udfases med udvidelse af perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder. Se mere…

Man beskattes 10 år tilbage (Grov Uagtsomhed) i tiden hvis man praktiserer udvidenhed, siger Landsskatteretten

Skattestyrelsen regulerer 10 år tilbage i tiden hvis der er fejl i godtgørelse af elafgift, denne skattepraksis ændres ikke foreløbig med Landsskatterettens dom Grov uagtsomhed ved uvidenhed Virksomheder anses for at have handlet groft uagtsomt, hvis de har fået godtgjort for meget i elafgift – også selvom dette skyldes en simpel fejl, eller virksomheden ikke har været bekendt med de komplekse regler.  Dette fastholder Landsskatteretten i en ny afgørelse. Landsskatteretten har i afgørelsen slået fast, at Skattestyrelsen har ret i deres opfattelse af, at virksomheder, der har taget fuld godtgørelse af elafgift for elektricitet anvendt til opvarmning og komfortkøling …

Man beskattes 10 år tilbage (Grov Uagtsomhed) i tiden hvis man praktiserer udvidenhed, siger Landsskatteretten Se mere…

Scroll to Top