washtrade

WASHTRADE: betinget DOM MED fængselsstraf og bøde for at handle værdipapirer med sig selv

En 62-årig mand er idømt 60 dages betinget fængsel og en bøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation. Manipulationen er sket ved, at han har handlet værdipapirer med sig selv – såkaldte wash trades.

Retten i Glostrup har idømt en 62-årig mand fra Herlev 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation.

Manipulationen er sket via såkaldte wash trades, hvor samme investor er både køber og sælger i en handel, så der ikke sker et ejerskifte. Den 62-årige har i en periode fra november 2018 til marts 2020 i ti tilfælde handlet med sig selv via sine forskellige aktiedepoter.

Specialanklager hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), Natalie Cohen, siger:

”Jeg er tilfreds med dommen. Det er vildledning af aktiemarkedet, hvis folk handler aktier med sig selv. Det sender et signal til markedet om en efterspørgsel, som ikke er reel, fordi aktierne ikke skifter ejer.”

Wash Trade: Hvad er DET og Hvorfor det er Ulovligt

“Wash trade” er et begreb, der måske ikke er kendt for alle, men det er en praksis, der har betydelige konsekvenser i den finansielle verden. Wash trading indebærer køb og salg af et finansielt instrument, som f.eks. en aktie eller en valuta, med det formål at skabe en vildledende fremstilling af handelsaktiviteten. Dette gøres typisk for at manipulere markedet til fordel for en enkelt handlende eller en gruppe handlende. Denne artikel dykker ned i, hvad wash trading er, hvorfor det er ulovligt, og hvilke konsekvenser det kan have for både handlende og markedet som helhed.

Hvad er Wash Trading?

Wash trading er en praksis, hvor en investor både køber og sælger et finansielt instrument næsten samtidigt. Det centrale element her er, at den samme aktør står bag begge transaktioner, enten direkte eller indirekte. Formålet med denne praksis er at vildlede markedet ved at give indtryk af høj handelsvolumen, hvilket kan skabe en falsk fornemmelse af interesse eller værdi i det pågældende instrument.

Hvorfor er det Ulovligt?

Wash trading er ulovligt i mange jurisdiktioner, inklusive USA og EU, fordi det betragtes som en form for markedsmisbrug og manipulation. Det forvrider informationerne om udbud og efterspørgsel, som markedet naturligt skal danne priser på. Det kan også give en uretfærdig fordel til insiderhandlende, der misbruger information til at manipulere markedet.

Eksempler

En simpel måde at udføre en wash trade på kunne være, hvis en person har to forskellige handelskonti. Vedkommende køber aktier i en virksomhed fra den ene konto og sælger dem straks fra den anden. Dette kan give indtryk af, at aktien er mere populær, end den faktisk er, og derved lokke andre investorer ind i markedet.

I en kompliceret AI verden og med mange offshore selskaber kan det dog være svært at opdage, hvis en aktør har flere selskaber i mange forskellige lande, der handler med mange andre aktører.

Mistanken om WAHSTRADE indenfor hedgefonde og aftaler herom er ligeledes ulovligt, men overvåges heldigvis af myndighederne.

Konsekvenser

Ud over de juridiske konsekvenser for dem, der bliver fanget i at udføre wash trades, har denne praksis også en skadelig effekt på markedet som helhed. Det underminerer markedets integritet og skaber mistillid blandt investorer, som kan være tilbageholdende med at deltage i et marked, de opfatter som manipuleret.

Afslutning

Wash trading er en farlig og ulovlig praksis, der kan have vidtrækkende konsekvenser. Det er vigtigt for både regulatorer og markedsdeltagere at være opmærksomme på denne form for manipulation for at opretholde et sundt, transparent og retfærdigt marked. For at bekæmpe dette fænomen er det nødvendigt med streng regulering, overvågning og sanktioner for dem, der overtræder loven.

Jeg finder det ret fascinerende, hvor sofistikeret markedsmisbrug kan blive i vores moderne finansielle systemer. Det kræver betydelig opmærksomhed fra både lovgivere og investorer at identificere og bekæmpe sådanne praksisser. Wash trading er blot et eksempel på, hvordan nogle aktører forsøger at manipulere systemet til egen fordel, ofte på bekostning af andre investorer og markedets integritet som helhed.

FAKTA OM NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.100 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 

NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.

De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Kilde: Politiet og AORS.DK
Fotokredit: adobe.com

Scroll to Top