Elafgifter – har du over 200.000 kr. hos Skat?

Sidste år assisterede vi en virksomhed med at få 210.000 refunderet i afgifter. Dette er ikke et enestående eksempel og et udtryk for virksomhedernes manglende indsigt i sine fradragsmuligheder. Typisk ligger beløbet på mellem 5.000,- og millioner af kroner. Det afhænger helt af dit forbrug.

I alle tilfælde kan det lade sig gøre at få penge til dig via vort abonnement som kun koster 4.995,- pr. år. der således giver sikkerhed for udbetalinger direkte til din bankkonto.

Vi er ofte på udkald til gennemsyn af fradragsmuligheder, og i disse møder, er det næsten altid regelen, at vore checkups tjener sig ind allerede når vi forlader virksomheden igen. Det kan være oversette transaktions muligheder, skattefradrag, afgifter, løn/uddannelsesområdet og fradrag og ekstra fradrag til rejsende medarbejdere m.v.

På Afgiftsområdet er der imidlertid store 3 cifrede millionbeløb som år efter år står uudnyttet hen. Det gode her er, at vi kan lave fradrag med tilbagevirkende kraft. Man skal dog være opmærksom på reglerne hvor SKAT’s styresignal er vejledningen.

Alt for mange har upræcise målinger, fordi de ikke kender reglerne 100% det betyder f.eks. at man ikke har kendskab til M2 regelen, typer af berettigede virksomheder, måler reglerne og opgørelseskrav mv.

Hvem opnår fradragsretten?

Alle momsregistrerede virksomheder kan normalt godt få godtgjort hovedparten af elafgiften. Liberale erhverv er udtaget, de kan ikke fradrage elafgifter. Skat kalder disse for bilagsvirksomheder, som fx advokater, revisorer, forlystelser og bureauer, der som hovedregel ikke kan trække elafgift fra. Læs mere om bilagsvirksomheder i

Fradragsretten gælder

Alene for den del af forbruget som bruges til produktion, kontorer, belysning, drift af elektrisk udstyr, computere og maskiner og robotter m.v. Dette kaldes procesformål. Til dette formål opnår du en godtgørelse på 91,0 øre pr. kWh

Alene for den del der er strøm til opvarmning, køleanlæg (til kontorbygninger), el-vandvarmere kan du opnå en godtgørelse på 50,7 øre pr. kWh.

Husk at

 • Rumvarme/komfortkøling kun kan godtgøres med en lavere sats end strøm til procesformål
 • Forbruget SKAL opgøres ved måling og derfor kan kræve opsætning af bimålere.
 • Alternativt skal du bruge en særlig kvadratmeter regel, der IKKE kan betale sig i forhold til opsatte målere.

De opsatte bi-målere koster kun ca. 1.500,- pr. styk og det er en engangsudgift, hvorfor vi anbefaler alle at få opdelt måling.


Elafgiften udgør i 2018 91,4 øre pr. kWh. og kan fratrækkes sådan:

Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til: Landbrug, gartneri, fiskeri og andre virksomheder (ikke bilagsvirksomheder) Bilagsvirksomheder
Eksempler på procesformål:

 • drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
 • belysning
 • pumper og blæsere i forbindelse med ventilation
2010: 91,0 øre pr. kWh Intet fradrag
Rumvarme, varmt vand og komfortkøling 2017: 50,7 øre pr. kWh 2017: 50,7 øre pr. kWh
Privat forbrug Intet fradrag Intet fradrag

På fakturaen skal din leverandør oplyse størrelsen af hele elafgiften. Eksempel (2018-tal):
91,4 øre x antal kWh og den del, der kan være fradragsberettiget som procesforbrug er afgiften bortset fra 0,4 øre pr. kWh (91,0 øre x antal kWh).

Du skal som hovedregel særskilt måle den el, du bruger til andre formål i virksomheden end procesformål, fx rumopvarmning. Du skal dog ikke måle, hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus kan skønnes til at bruge 4.300 kWh om året til lys mv.

Hvis du både bruger el i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af elafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for elafgift

En virksomhed, der ikke er bilagsvirksomhed, har både momspligtigt og momsfrit salg. Det momspligtige salg udgør 60 % af det samlede salg. Virksomheden bruger el til procesformål i forbindelse med både det momsfrie og det momspligtige salg og kan dermed trække 60 % af momsen på elregningen fra.

Virksomheden har i 1. kvartal 2018 brugt 10.000 kWh. De beregner fradraget for elafgift på denne måde:

Elafgift på faktura 10.000 kWh x 91,4 øre = 9.100 kr.
Normalt fradrag 10.000 kWh x 91,0 øre = 9.060 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
9.100 kr. x 60 % 5.460 kr.

Kvadratmeterregler

Lad os slå fast at SKAT kontrollerer og giver bøder, hvis man ikke følger reglerne. I 2016 havde vi en sag der gav både bøde og efterbetaling i 4 år. De skulle betale 41.000,- Reglen indeholder, at strømforbrugende virksomheder, ikke kun til rumvarme og/eller komfortkøling er pålagt at indregne en afgiftsgodtgørelse imod den høje sats for ALT forbrug.

Sker dette skal man til gengæld i godtgørelsesbeløbet fratrække en afgift på 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned for de lokaler, hvor der anvendes strøm til opvarmning/komfortkøling.

Vi har således for nylig set et eksempel, hvor en virksomhed, som har et lager på 80 m2, der opvarmes ved hjælp af el-radiatorer, havde fået godtgjort alle deres elafgifter.

Virksomheder der er momsfri får også fradrag

Kvadratmeter Regler gælder også for virksomheder, der har både momspligtige og momsfrie aktiviteter og hvor der ikke er opsat måler.

I de tilfælde der ikke er opsat særskilt måler, kan M2 regelen finde anvendelse. Det er ofte sådan at man inden for de virksomheder der enten har blandet momspligt og som f.eks. har både momspligtig og momsfri udlejning.

SKAT har tillige i styresignalet åbnet mulighed for at du med tilbagevirkende kraft kan opgøre elafgifter.

Kontakt os på 32177777 lokal 240 for mere information og lad os sørge for at der kommer penge ind på din konto løbende.


Udfyld formularen og du er på vej til at få dine tilgodehavende indbetalt på din bankkonto med os DANMARKS BILLIGSTE partner i et abonnement til blot 4.995,- årligt. Der kan tilkomme priser for rådgivning kr. 1.500,- + moms pr time og fra vore sekretærer á kr. 550,- kr. pr. time.  Vi rådgiver også om GDPR, Regulativer, ISO, certificeringer, autorisationer, Arbejds- og Miljøcertificeringer, APV, sikkerhed på arealer, forsikringer i forhold til lovbestemte minimumskrav, Varemærker, Patenter, Designpatenter, Brugsmodelbeskyttelse, Datasikkerheds- og IT certificeringer. Kontakt os på 32177777 lokal 254.


  30.01.2018: Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter (fx el, naturgas eller olie) eller vand. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål, som er nærmere beskrevet herunder. Indberet moms. Generelt om fradrag for energi- og vandafgifter. Afgifterne fremgår af den …
  31. dec. 2012. 1. jan. – 31. dec. 2013. 1. jan. – 31. dec. 2014. 1. jan. – 31. dec. 2015. 1. jan. – 31. dec. 2016. 1. jan. – 31. dec. 2017. 1. Energiafgift. øre/kWh. 51,7. 23,3. 2. Energisparebidrag *). øre/kWh. 0,6. 0,6. 3. El-distributionsbidrag. øre/kWh . 4,0. 4,0. 4. Tillægsafgift **). øre/kWh. 6,1. 6,2. Afgift i alt efter elafgiftsloven ( elafgift).
  Støttemodtager under denne ordning er de virksomheder, der får godtgjort deres betaling af elafgift for den afgiftspligtige elektricitet, som er forbrugt til proces i virksomheden. Ordningen fremgår af Elafgiftsloven § 11, stk. 1, og § 11 c. Virksomheder er omfattet af kravet, uanset om lempelsen sker ved godtgørelse via …

   

  Scroll to Top