Inkasso og fradrag for tab på debitorer

DEBITORTAB

SKAT har udsendt et nyt styresignal, hvorefter det nu er nemmere at opnå momsfradrag hvis du har tab på debitorer.
Dette sker jf. SKM 2014.645 fra SKAT og er gældende fra den 16.09.14.

Før denne dato krævede SKAT at der var konstateret insolvens, konkurs, akkord eller likvidation.

Dette er nu lykkeligvis bortfaldet, fordi at det jo er uretfærdigt at sælger skal betale moms for penge han ikke har modtaget.

De nugældende regler gælder for beløb over 3.000 kr. Nugældende praksis betyder

  • at det ikke længere er en betingelse for fradrag for moms på fordringer over 3.000 kr.,
  • at en fordring er forsøgt inddrevet ved en uafhængig inkassovirksomhed som f.eks. advokat.
  • sælger selv kan inddrive en fordring efter virksomhedens fastlagte procedure og efter at have sandsynliggjort, at tabet er reelt, opnås fradrag for moms også på fordringer over 3.000 kr.

Det er virksomheden selv som vurderer at der foreligger et reelt tab.

Rykkerprocedurer skal være skriftlige med kopi af breve og rykkere m.v. Dårlige betalere er jo ikke noget ny fænomen, og der er tillige i mange tilfælde tale om manglende betalingsevne… man skal dog altid se efter om virksomheder kommer tilbage i CVR registeret, da f.eks. årsagen kan være manglende rettidig indgivelse af regnskab.

Se mere på: SKM 2014.645 SKAT.

Scroll to Top