Inkasso

Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring

En ubetalt faktura forældes som hovedregel efter 3 år hvorimod en gældsaftale der omhandler et lån i et pengeinstitut forældes efter 10 år. Får man ikke tilgodehavende indkrævet retsligt inden for 3 og 10 års fristen, efter forfaldsdato kan man ikke kræve beløbet betalt. Man skal derfor i god tid fremsende ubetalte fordringer til retslig inkasso hvad enten det kun er for renterne eller for hele beløbet. Det er derfor nødvendigt at man benytter en advokat til dette, fordi de mange inkassofirmaer alene sender breve ud og evt. rykker telefonisk. Dermed kan fordringer nemt glemmes i systemet. Forældelsen afbrydes tillige KUN ved erkendelse f.eks. betaling af et afdrag, en skriftlig afdragsaftale, indbetalinger på gælden eller ganske enkelt ved at vi indbringer sagen …

Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring Se mere…

Nyt fælles EU virksomhedsregister inkl. Island, Lichtenstein og Norge

Jf. EU beslutningsdirektivet skal e-justice-portalen fremover registrere virksomheder af enhver art i alle EU-lande og herunder gælder tillsuttede lande såsom Island, Lichtenstein og Norge. Databasen indeholder informationer i foreløbig klartekst om de virsomheder som befinder sig INDEN for EU, med få undtagelser som nævnt herover. Man kan pt. ikke forvente at finde alle virksomheder eller alle lande repræsenteret på den nye E-JUSTICE PORTAL, men det forventes at land efter land vil blive tilføjet simultant indenfor en kort årrække. Links: https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=en&action=home Søgemaskinen: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do BETA version af hele portalen herunder juridisk rådgivning og information: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=en En anden åben EU database, der kan anbefales, vedr. handelsvirksomheder i EU er: http://ec.europa.eu/trade/ Såfremt du ønsker International Inkasso, kan du med fordel benytte Metropol som foretager retslig inkasso og registrering i …

Nyt fælles EU virksomhedsregister inkl. Island, Lichtenstein og Norge Se mere…

Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse

Konkurskarantæne  registeret blev til ved en samtidig ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven den 01.01.2014. Hensigten er, at personer som går konkurs eller er stråmænd, kan dømmes jf. karantæne reglerne, så man ikke må drive virksomhed eller deltage i en ledelse i indtil 3 år. I dag dømmes flere og flere hver måned med Konkurskarantæner. Reglerne gælder også de såkaldte stråmænd. De personer som kan idømmes en konkurskarantæne, kan være direktører, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlemmer i en dansk erhvervsvirksomhed. Det kan være IVS, APS, A/S, ejer af en enkeltmandsvirksomhed ELLER personer, som har deltaget i ledelsen af disse f.eks. aktionærer, ægtefælle, samboende eller såkaldte nominees (stedfortrædende ledelse). I flere tilfælde erklærer SKAT den som har adgang til en dansk bankkonto som værende direktør og ansvarlig selvom der står en anden person …

Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse Se mere…

Inkasso og fradrag for tab på debitorer

DEBITORTAB SKAT har udsendt et nyt styresignal, hvorefter det nu er nemmere at opnå momsfradrag hvis du har tab på debitorer. Dette sker jf. SKM 2014.645 fra SKAT og er gældende fra den 16.09.14. Før denne dato krævede SKAT at der var konstateret insolvens, konkurs, akkord eller likvidation. Dette er nu lykkeligvis bortfaldet, fordi at det jo er uretfærdigt at sælger skal betale moms for penge han ikke har modtaget. De nugældende regler gælder for beløb over 3.000 kr. Nugældende praksis betyder at det ikke længere er en betingelse for fradrag for moms på fordringer over 3.000 kr., at en fordring er forsøgt inddrevet ved en uafhængig inkassovirksomhed som f.eks. advokat. sælger selv kan inddrive en fordring efter virksomhedens fastlagte procedure og efter at have …

Inkasso og fradrag for tab på debitorer Se mere…