Nu er det lovligt at sælge software licenser

Der handles årligt for milliarder af kroner software. Købere og sælgere kan nu tjene penge på denne EU dom.

Softwarelicenser må nu sælges frit

Dette gælder normale softwarelicenser og licenser som er hentet fra Internettet som nu er fuldt lovligt at videresælge. EU domstolen, besluttede at det nu er blevet fuldt lovligt i en for branchen meget opsigtsvækkende retssag. Sagen var anlagt af Oracle for at forhindre det tyske firma UseSoft i, at videresælge brugte softwarelicenser jf. det tyske dagblad Deutsche Welle.

Software licenser og brugerbetingelser kan være en jungle af juridiske bindinger

Tidligere har EU’s General Advokat og flere danske advokatfirmaer ellers vurderet, at man ikke kan sælge softwarelicenser, fordi det strider imod reproduktionsretten.

Men EU domstolens dom betyder nu, at det indenfor EU’s grænser er helt lovligt, at videresælge licenser som brugt software. I den lange retssag har Oracle prøvet på, at bremse nogle af disse forretningskoncepter og kontrakter, der netop er baseret på at videresælge brugte softwarelicenser.

Både sælgere og købere vinder på køb og salg af softwarelicenser

Dette har stor betydning for virksomheder som nu kan se frem til store besparelser på nye indkøb af licenser og det åbner for at marked, der handler om salg af licenser som f.eks.

 1. brugte licenser som er begrænset til installation på f.eks. Servere eller ved medkøb af PC/MAC/Arbejdsstationer – også kaldet OEM versioner. Her kan man f.eks. så Oracle SQL Server, JBOSS, Microsoft Office OEM, Microsoft SQL Server til typisk 50-90% rabat
 2. brugte softwarelicenser der er tilknyttet benyttelse på et bestemt IP net (f.eks. Multicasting/Undervisning/Live TV/Video Streaming)
 3. brugte software licenser der er begrænset til eller kun virker ved benyttelse på en tilknyttet tjeneste som f.eks. på satellitter, cloud udbydere, mobildatanet, undervisningsbrug i skolenet m.v.
 4. brugte software licenser som har været anvendt som konkurrent opdateringer (hvor en konkurrent tilbuder en lavere pris hvis man har en konkurrent licens)
 5. brugte software licenser som er tidligere versioner som kan anvendes som opgraderingsgrundlag til nye versioner
 6. ældre versioner af software som udemærket kan benyttes
 7. byt til nyt tilbud, hvor en egentlig licens blot skal være i en kategori, f.eks. hvis man har en licens på CAD eller Bogholderi programmer
 8. Studielicenser til f.eks. godkendte unvervisningsinsitutioner under Unvervisningsministeriet
 9. Studenter versioner som benyttes hvis man har en email til ovenstående og/eller kan legitimere sig som værende student
 10. Forskningslicenser til forskerbaserede statslige institutioner som f.eks. DTU, KU, Risø, Forskningsncentre m.v.
 11. brugte software licenser til f.eks. vekselbureauer, banksystemer,
 12. Licenser som er kundetype baseret som f.eks. foreningsmedlemmer, revisorer, advokater, certificeringsvirksomheder, ingeniørselskaber og rekrutteringsbureauer.
 13. Licenser til specielle kundetyper som kan være medlemmer af bestemte foreninger eller uddannelser f.eks. ingeniører, læge, tandlæge, kiropraktor, optiker m.v.
 14. Licenser til privat brug
 15. Licenser til pensionister

Købere kan se frem til billigere priser, fordi man nu for første gang kan anvende software, som ganske vist ikke har alle funktioner som de nye versioner, men de fleste virksomheder har slet ikke behov for dette og ellers kan man i de fleste tilfælde købe opdateringer.

Softwarelicenser skal sælges på kontrakt

Selve salget bør udfærdiges som en købekontrakt imellem køber og sælger hvor sælger af licenserne er forpligtet til at slette al brug af softwareapplikationer inden et videresalg kan finde sted.

Bemærk at vi IKKE sælger softwarelicenser, men vi formidler kontakter og laver kontrakter der skal til at sikre både køber og sælger. Der er en timepris tilknyttet dette arbejde, men set i lyset af de meget store besparelser, er der tale om en WIN WIN løsning.

Dommen rummer mulighed for mange nye selskaber som kan handle med brugt software og det kan samtidigt give danske virksomheder en stor økonomisk lettelse, når der skiftes platform eller der opdateres til andre systemer.

Men hvad så med hardware, skyen og integrerede løsninger der indeholder softwarelicenser

Med udgangspunkt i denne dom, er der en lighed imellem softwarelicenser og integrerede løsninger. Et glimrende eksempel at f.eks. de mange 19″ Software in a Box, hvor software er integreret med en server, en server hosting tjeneste eller en SAAS / Cloud Computing tjeneste. Derfor kan disse sælges på samme måde som ved softwarelicenser.

Softwarelicenser er retten til at anvende et program, styresystem eller en SAAS eller Cloud Computing tjeneste

Metropol kan bistå med rådgivning og en vurderingsmand der er specialiseret indenfor IT og samtidigt er udpeget af Justitsministeret og/eller anvendes i sager ved Sø og Handelsretten eller andre retskredse. Sådanne uvildige vurderingsfolk er med til at sikre at du ikke sælger for billigt.

Der sælges software for milliarder hver år i Danmark og netop retsvirkninger og juridiske forhold, kan gøre det vanskeligt at finde rundt i rettigheder og f.eks. efterfølgende ret til at opdatere software, licenser og Cloud Computing tjenester.

 • Metropol sikrer virksomheden at kontrakten kan sælge softwarelicenser som benyttes uden ansvar overfor producent
 • Metropol sikrer at købers rettigheder i enhver henseende er sikret, således der ikke senere opstår piratkopieringssager eller der kommer henvendelser fra rettighedsadvokater eller rettighedsorganisationer
 • Metropol kan sikrer at betalingen sker ved deponering i henhold til deponeringslovgivningen, således at pengene frigives fra pengeinstitut eller fra en klientkonto, ud fra givne leverancemål
 • Metropol kan køber bistå i evt. fremtidige sager og være sikker på at vinde
 • Metropol tilbyder aktuel rådgivning om IT kontrakter, IT Salg og specielt vedr. licenser under Cloud Computing eller i servermiljøer.

At genanvende (brugte) software licenser i hele verden er en anden sag

Bemærk at det ikke er alle lande selve dommen gælder, det er nemlig kun de 28 EU lande og her er f.eks. Norge ikke medlem af EU. Her gælder så en IP baseret kontrakt imellem et datterselskab og/eller en version baseret på Metropol’s Offshore Selskaber eller oprettelse af filialer i de enkelte lande hvorfor man ønsker at bruge licenser.

Generelt er der for amerikanske virksomheder strenge restriktioner der kan indeholde eksportforbud, restriktioner på anvendelse, område og autorisation/certificering m.v.

Disse restriktioner holder i retten, mens tiltag der sætter f.eks. den frie bevægelighed, konkurrence og kvalifikationskrav m.v. generelt ikke vil vinde medhold. Alle selskaber er dog meget tilbageholdende, idet mange jo ikke ønsker dårlig omtale.

Med udbredelsen af CLOUD licenser kan man på IP niveau begrænse adgange og får TV/RADIO/MUSIK og generelle indholdstjenester er licenser baseret på en månedlig ydelse. Disse kan i udgangspunkter ikke overdrages.

I Danmark er det Michael Rasmussen, telefon 32177777 lokal 144, der bl.a. er vurderingsmand for skifteretter og tillige laver de specielle kontrakter og ellers er rådgiver for virksomheder der sælger dansk udviklet software generelt. Vi har så via advokat samvirket advokater i 82 lande.


 • Ring 3217 7777 lokal 240 for mere info. Spørg os – så får du råd.

Scroll to Top