Stramninger i lejeloven for udlejere pr. 1. juli 2015. Ny lejekontrakt skal benyttes herefter.

DE SPECIFICEREDE ÆNDRINGER I LEJELOVEN

Man kan sige kortfattet at der er sket flere stramninger overfor udlejer som følge af de mange lejelovssager og tillige skal du benytte en ny lejekontrakt ved al privat udlejning.

Disse ændringer træder i kraft Den 1. juli 2015 og de nye regler i lejelovgivningen skal man som udlejer være opmærksom på. Vi gennemgår herunder de mest markante ændringer som har betydning for udlejer.

For alle lejekontrakter gælder følgende ændringer:

 1. Trappeleje (stigende leje over tid) er ikke længere lovligt. Kun indeksregulering accepteres.
 2. Forbrugsudgifter er herefter samlet i sit eget kapitel i lejeloven
 3. Sommerhusudlejning, Fritidshusudlejning og andre fritidsboliger omfattes ikke længere af lejeloven
 4. Der skal afholdes lovpligtigt indflytningssyn og tillige  fraflytningssyn, hvis udlejer vil kræve istandsættelse ved fraflytning (gælder dog kun hvis udlejeren har mere end 1 udlejning).
 5. Ved fraflytning kan man kun kræve påkrævet dokumenteret istandsættelse, uanset hvad der står i lejekontrakten
 6. Aftaler om nyistandsættelse ved fraflytning er ikke længere gyldige, hvis ikke istandsættelse er påkrævet
 7. Udlejere skal nu betaler “bøde” til kommunens huslejenævn, såfremt en lejer får 100% medhold
 8. Vedligeholdelsesplan skal udarbejdes hvis du er omfattet af Boligreguleringslovens kapitel II-IV (regler om omkostningsbestemt husleje)
 9. Indeksregulering af huslejen i 2 år, hvorefter OMK-beregning igen skal foretages, hvis du er omfattet af Boligreguleringslovens kapitel II-IV (regler om omkostningsbestemt husleje)
 10. Varsling justeres yderligere således at der fremover er krav til vedlæggelse af yderligere dokumentation hvis du er omfattet af Boligreguleringslovens kapitel II-IV (regler om omkostningsbestemt husleje)
 11. Typeformuler A9, skal benyttes efter 01.07.2015 for lejekontrakter efter denne dato

Lejeloven er mangelfuld og istandsættelse vil fremover blive til vedligeholdelseskonto for det indvendige vedligehold

Samlet set betyder dette mere administration og dokumentation for udlejere. Den ny lejelov har bestemt ikke taget hensyn til en række lejelovs sager, så der vil fremover være sager der danner præcedens for de lovmæssige juridiske mangler og reguleringer som den nye lejelov ikke indeholder.

Vi anbefaler udlejere at lave en egentlig vedligeholdelseskonto for INDVENDIG vedligehold, således at man selv kan vurdere, hvad der er “påkrævet” for på den måde selv at kunne vurdere hvornår maling, gulvafhøvling, udskiftninger m.v. er påkrævet.

Vi laver gerne lejekontrakter der holder ifm. den ny lejelov. Kontakt os derfor på 32177777 lokal 240.

Scroll to Top