Bøder

GDPR bøde på 5.550 millioner (5.55 milliarder) kroner

Både i Danmark og i udlandet overholdes GDPR forsat ikke I dag har Datatilsynet i Luxembourg (der kaldes for CNPD) givet Amazon en rekordstor GDPR bøde af den nette sum af den hidtil største GDPR-bøde 5.550 millioner kroner (5.55 milliarder kroner) Det oplyser de fleste medier her til morgen bl.a. den Brittiske avis The Guardian. Denne store nyhed har sin rod i en klage fra den franske privacy organisation der hedder “La Quadrature du Net”. Klagen blev indgivet tilbage i 2018. Klageren repræsenterer mere end 10.000 af Amazons egne kunder. Det oprindelige klagemål gik på at Amazon kan tjene penge på at kontrollere, hvilken information og annoncering kunderne modtager. Det er samme funktioner som mange andre tech-giganter benytter f.eks. når du søger …

GDPR bøde på 5.550 millioner (5.55 milliarder) kroner Se mere…

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder

Atter vinder Youtube i en domstol, her som et led i de mange retssager mellem EU og Youtube og Google. EU’s Højesteret er nemlig netop afgjort til fordel for Google og dermed Youtube. »As currently stands, operators of online platforms do not, in principle, themselves make a communication to the public of copyright-protected content illegally posted online by users of those platforms,« er sammenfatningen af kendelsen. Siger EU’s Højesteret »However, those operators do make such a communication in breach of copyright where they contribute, beyond merely making those platforms available, to giving access to such content to the public,« blev det oplyst fra dommerne. Forsvaret fra YOUTUBE lød klart, som helt undgår Ophavsretslige spørgsmål: »YouTube is a leader in copyright and supports …

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder Se mere…

Frister for årsregnskaber er udsat til 30.06.2021 og selskabets selvangivelse til den 31.07.2021

Der er fra regeringens side lagt lidt ekstra på årsregnskabsfrister og for indsendelse af oplysningsskemaet til Skattestyrelsen Virksomheder, der har helt særlige udfordringer på grund af covid-19, kan få forlænget fristen til den 31. august 2021, hvis de opfylder en række betingelser. Inden årsrapporten sendes til Erhvervsstyrelsen, skal den være godkendt på virksomhedens generalforsamling. De virksomheder, der har fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020, kan også udskyde den ordinære generalforsamling. Virksomheder, der benytter muligheden for at udskyde indsendelsen af årsrapporten, kan lovligt fravige vedtægtsbestemmelser om frist eller tidspunkt for indkaldelse til og afholdelse af den ordinære generalforsamling. Selskaber og virksomheder med begrænset ansvar, fx a.m.b.a.’er og f.m.b.a.’er, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har stadig …

Frister for årsregnskaber er udsat til 30.06.2021 og selskabets selvangivelse til den 31.07.2021 Se mere…

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse

Nu kommer det til at koste helt almindelige virksomheder hvis ikke der er styr på GDPR. Ovenstående offentliggør nu en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af reglerne om databeskyttelse. Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om beregning af bøder i sager om virksomheders overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven. Vejledningen skal bidrage til større gennemsigtighed om, hvordan tilsynet fastsætter størrelsen af den bøde, der indstilles – såvel for tilsynet, anklagemyndigheden og domstolene som for virksomhederne og offentligheden i øvrigt. Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget efterhånden som Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på området, og i takt med at praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles. Download GDPR Bøde vejledningen …

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse Se mere…