VIRKSOMHEDER BØR VÆRE VARSOMME MED GREENWASHING ORD

For nyeligt fik 2 bilfirmaer og en tankstation indskærpet reglerne for vildledende markedsføring, fordi de ved at benytte sig af betegnelserne ”mild-hybridbiler”, ”klimadiesel” og ”miljørigtig” fremstillede produkterne som mindre skadelige for miljøet, end det rent faktisk er tilfældet. Mild-hybridbilen kunne ikke køre på elektricitet alene. Klimadieselen bestod primært af fossilt brændstof. Og den miljørigtige bil kunne […]

VIRKSOMHEDER BØR VÆRE VARSOMME MED GREENWASHING ORD Se mere...

Nyt bødesagssystem åbner i fem retter OG BLIVER PERMANENT I ALLE LANDETS RETTER DEN 6. juni 2023.

Hvert år udsteder Politiet mere end 700.000 bøder for bl.a. fartovertrædelser og spirituskørsel. I over 100.000 bødesager protesterer eller reagerer tiltalte ikke på bøden fra politiet. Disse sager bliver behandlet i landets byretter som forenklede bødesager, hvor der afsiges en dom, uden at der afholdes et retsmøde. Hidtil har sagsbehandlingen i stor udstrækning været papirbåren,

Nyt bødesagssystem åbner i fem retter OG BLIVER PERMANENT I ALLE LANDETS RETTER DEN 6. juni 2023. Se mere...

Hvidvask skandale tilfører 4.749 milliarder kroner til Statskassen

Så er der sat endeligt punktum ved Danmarks største hvidvask sag og det er samtidigt den størst udstedte både og konfiskation til sammen 4,749 Milliarder kroner. Sagen har mange aspekter og vi har flere gange skrevet herom. Senest er der dog en anden sag hvor Advokat Ole Ryhl på vegne af sine klienter kræver over

Hvidvask skandale tilfører 4.749 milliarder kroner til Statskassen Se mere...

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder

Atter vinder Youtube i en domstol, her som et led i de mange retssager mellem EU og Youtube og Google. EU’s Højesteret er nemlig netop afgjort til fordel for Google og dermed Youtube. »As currently stands, operators of online platforms do not, in principle, themselves make a communication to the public of copyright-protected content illegally

Youtube vinder i EU’s Højesteret vedr. kunstneres indhold og rettigheder Se mere...

Frister for årsregnskaber er udsat til 30.06.2021 og selskabets selvangivelse til den 31.07.2021

Der er fra regeringens side lagt lidt ekstra på årsregnskabsfrister og for indsendelse af oplysningsskemaet til Skattestyrelsen Virksomheder, der har helt særlige udfordringer på grund af covid-19, kan få forlænget fristen til den 31. august 2021, hvis de opfylder en række betingelser. Inden årsrapporten sendes til Erhvervsstyrelsen, skal den være godkendt på virksomhedens generalforsamling. De

Frister for årsregnskaber er udsat til 30.06.2021 og selskabets selvangivelse til den 31.07.2021 Se mere...

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse

Nu kommer det til at koste helt almindelige virksomheder hvis ikke der er styr på GDPR. Ovenstående offentliggør nu en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af reglerne om databeskyttelse. Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om beregning af bøder i sager om virksomheders overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse Se mere...

Scroll to Top