EU legalisering og apostille fritagelse

Dokumenter fritaget for legalisering og oversættelse i EU

Som et led i EU harmoniseringer er der godt nyt for dem som har EU som salgsområde eller stifter Offshore Selskaber i EU.

Med virkning fra den 16.02.2019 er en del af de dokumenter som stammer fra offentlige myndigheder også kaldet offentlige dokumenter fritaget fra kravene om legalisering via en notar eller apostillering via en offentlig eller autoriseret myndighed.

Dette sker i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) og har betydning når man skal fremlægge offentlige dokumenter for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU.

Omfanget af legalisering og apostille krav

Fritagelsen fra legalisering og apostillering gælder kun for dokumenter udstedt af myndighederne i en medlemsstat og forelagt for myndighederne i en anden medlemsstat, men vi forventer, at denne nye regel finder anvendelse i retsager m.v. eftersom domstole også er offentlige myndigheder. Som altid med denne type lovgivning afventer vi erfaringer med dette.

Den type af dokumenter der nu inkluderes og således nu er omfattet af forordningen, er primært dokumenter vedrørende en civilstand herunder men ikke begrænset til bl.a. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab, adoption, Schengen VISA. men de vedrører også bopælsoplysninger, skatte oplysninger fra skat i Danmark og andre lande og politimæssige dokumenter herunder ren straffeattest. Dokumenterne har således mest betydning for private og IKKE erhvervslivet, men da det ofte er private personer der stifter og ejer offshore selskaber i EU, er det en lempelse i de krav som før var gældende.

Oversættelse kan udelukkes i flere sammenhænge

Samtidigt vil nogle attester være fritaget fra kravet om oversættelse, hvis attesten er vedlagt et sprogbilag. Sprogbilaget udfyldes og vedlægges af den myndighed, der udsteder attesten, efter anmodning fra borgeren.

Bilaget kan dog i visse tilfælde være pålagt et gebyr. En flersproget standardformular kan kun anvendes i en anden medlemsstat og skal fremlægges sammen med det offentlige dokument, hvortil det er knyttet.

Følgende danske dokumenter vil kunne vedlægges et sprogbilag som passende oversættelseshjælp:

 • Bopælsattest
 • Dåbsattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Partnerskabsattest
 • Personattest
 • Ren straffeattest
 • Velsignelsesattest
 • Vielsesattest
 • Ægteskabsattest
 • Adresse- og hustands-oplysninger i forbindelse med oprettelse og/eller opretholdelse af Schengen VISA, Ejendomskøb, Flytning, EU Offshore Selskaber m.v.

For ovenstående danske dokumenter henvises der til at rette henvendelse til den udstedende myndighed for yderligere oplysninger om sprogbilag etc.

For yderligere information henvises der til Justitsministeriets hjemmeside eller den europæiske e-Justice-portal.

 • Ring 32177777 lokal 240 for yderligere konsekvenser for din evt. igangværende sag.

Hague Apostille lande nævnes her

Herunder nævnes alle 117 Apostille lande. Apostille konventionen, der blev indstiftet den 5 Oktober 1961, nævnes også på engelsk som Apostille Convention eller Hague Treaty Convention 12 og har foruden ovenstående EU lande også USA og har en lang række af de største industrinationer som medlemmer.


 

 

Scroll to Top