Revision

To revisorer fra Revisorfirma Deloitte får bøder på 200.000 kr.

Det juridiske efterspil er stadig i fuld gang, efter OW Bunker-koncernens konkurs i 2014. Retten i Lyngby er kommet frem til, at de to revisorer hver skal betale bøder til Revisornævnet for fejl i forbindelse med værdiansættelsen af forskellige dele af koncernen op til OW Bunkers børsnotering i 2014. Tidligere har Erhvervsstyrelsen udtryk stor utilfredshed og der er også afvist erstatningssager. Senest fik kurator Søren Halling-Overgaard, på vegne af konkursboerne, sin sag afvist i Østre Landsret. Men nu er i hvert fald 2 revisorer to revisorer, Erik Skovgaard Jensen og Anders Gjelstsed, fra revisionsfirma Deloitte dømt i retten i Lyngby. De skal betale 2 høje bøder og skal som taber af sagerne betale sagens omkostninger. Deloitte der er Danmarks og verdens største …

To revisorer fra Revisorfirma Deloitte får bøder på 200.000 kr. Se mere…

Ny bogføringslov giver stramninger, digital bogføring og krav om revisor

Nu er det slut med ringbind og fysiske bilag, siger den ny Bogføringslov Vi er glade for vi får lige pludselig 100M2 mere plads og mange flere kunder. Men det er altså først 01/01/2023 den nye bogføringslov træder i kraft. Loven som er diskuteret her i julen og det nye år, stiller nemlig en hel række af nye krav til virksomheder og foreninger. Den ny Bogføringslov Lovforslaget gennemfører den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision, der blev indgået den 23. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til ny bogføringslov (Bogføringsloven) og ændring af Årsregnskabsloven. Lovforslaget forventes fremsat februar I 2022, og der er høringsfrist 8. …

Ny bogføringslov giver stramninger, digital bogføring og krav om revisor Se mere…

Betingelse for fravalg af revision

Fravalg af revision af årsregnskabet De allermindste virksomheder kan fravælge revision af årsregnskabet. Læs om, hvorvidt din virksomhed kan fravælge revision, og hvordan du kan fravælge revision. Opdateret 19. februar 2019 Betingelser for at fravælge revision Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen: en balancesum på 4 mio. kr. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. For holdingvirksomheder gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Fravalg af revision i holdingvirksomheder Holdingvirksomheder defineres …

Betingelse for fravalg af revision Se mere…