CFD salg begrænses permanent i EU

Hvad er CFD? Contract For Difference = Differencekontrakt

De fleste der handler dagligt, såkaldte daytradere kan lade andre købe og sælge det aktiv man ønsker at spekulere i eller handle med. Så anvender man FUTURES eller CFD kontrakter. Sådanne kontrakter er et gearet finansielt instrument sammenlignet med binære optioner, der kan indeholde f.eks. bitcoins, kryptovaluta forskelle, aktier, guld, råvarer, valutahandler, valutakursforskelle, indeks, obligationer, ETF og f.eks. priser på olie, soya, sukker, mælk, majs, kvæg og grise. Man låner penge til en Broker og lader denne spekulere hvorfor dit afkast og tab kan blive mangedoblet. CFD har været det foretrukne instrument frem for futures. F.eks. er ETXCAPITAL.COM en sådan platform for CFD og binære optioner, der ifølge dette website siger at over 75% taber sin investering.

En sådan CFD kontrakt handler om at afregne forskelle mellem den kontraktlige kurs og en fremtidig markedskurs. Typisk er kontrakten kun på 1 dag og beholder man kontrakten mere end 1 dag, skal der oftest betales renter.

CFD handel begrænses i hele EU, da det har været populært for valutaforskelle, kryptovaluta og indeksspekulationer

Finanstilsynet begrænser nu derfor i lighed med myndighederne i andre EU lande permanent markedsføring, distribution og salg af CFD’er. Det skriver Ove Feddersen fra Finanstilsynet. Kilde: Finanstilsynet

Som tidligere varslet har Finanstilsynet nu i lighed med andre tilsynsmyndigheder i EU indført begrænsninger af markedsføring, distribution eller salg af differencekontrakter (CFD’er) i Danmark. Begrænsningerne træder i kraft den 1. august 2019. Finanstilsynet har gennem flere måneder advaret mod CFD’er til detailkunder.

Analyser har vist, at mere end tre ud af fire detailkunder taber penge på CFD’er. Finanstilsynet konkluderer, at der foreligger en væsentlig bekymring med hensyn til investorbeskyttelse i forbindelse med CFD’er, som udbydes til detailkunder. Det skyldes produkternes kompleksitet og manglende gennemsigtighed samt den høje tabsrisiko kombineret med CFD-udbydernes praksis for markedsføring og distribution.

  • CFD-Diferencekontrakter Læs her Finanstilsynets afgørelse om at begrænse markeds­føring, distribu­tion eller salg af CFD’er til detailkunder.

Om begrænsninger på CFD’er

Begrænsningerne af markeds­føring, distribu­tion eller salg af CFD’er (Contracts for difference, på dansk differencekontrakter) til detailkunder er udstedt i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR).

Begrænsningerne består af gearingslofter ved åbning af positioner, regler om “margin close out” og negativ saldobeskyttelse, forbud mod incitamenter til handel samt krav om kraftig og standardiseret risikoadvarsel.


Kilde: (C) 2019 BY METROPOLINTERNATIONAL.COM & FINANSTILSYNET


 

Scroll to Top