Tidsregistrering

arbejdstid

HUSK Lov om ændring af arbejdstidsloven SENEST 01/07

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget en vigtig ændring af arbejdstidsloven, som introducerer en ny pligt for arbejdsgivere til at registrere arbejdstid samt giver mulighed for visse medarbejdere at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid. Denne ændring, der træder i kraft den 1. juli 2024, har til formål at efterleve EU-Domstolens afgørelse fra 2019, […]

Ny lov om arbejdstidsregistrering vedtaget af Folketinget

Folketinget har for nyligt vedtaget nye krav om daglig registrering af arbejdstid. Mette Nørlem, ekspert i ansættelsesret, forklarer, at selvom det kan virke omkostningsfuldt, kan det have sine fordele. Denne lovgivning, som er en følge af et EU-krav, træder i kraft fra 1. juli. Det er derfor ny slut med at have en løn uden

Scroll to Top