skattesvindel skatteunderagelse

Hvidvasksager vækker bekymring: Politiet kan ikke straffe alle OG DET UDNYTTES AF KRIMINELLE

Hvert år begås der ulovlig hvidvask for store milliardbeløb i Danmark, hvilket udgør et enormt problem for samfundet. Ifølge Lasse Boje, direktør for National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er omfanget så stort, at politiet må vælge, hvem de forsøger at straffe. I en enkelt sag slap op mod 1000 potentielle svindlere for en tur […]

skattesvindel skatteunderagelse

MANGE NYE OPLYSNINGER OM ADVOKATER DER MISBRUGER KLIENTKONTI

En nylig TV 2-dokumentar, “Den sorte svane”, har chokeret det danske erhvervsliv ved at afdække et tæt samarbejde mellem advokater, erhvervsdrivende og kriminelle bandemedlemmer. Dokumentaren, ledet af journalist Mads Brügger og den tidligere erhvervsjurist Amira Smajic, afslører en række ulovlige aktiviteter som skattesvindel, hvidvaskning af penge og ulovlig bortskaffelse af forurenet jord. Afsløringerne har medført

MITID Geolokation

Skattemyndighederne bruger geolokationsdata til kontrol af borgere VIA MITID

I en tid hvor digitalisering og dataindsamling er blevet en integreret del af vores hverdag, er det ikke kun virksomheder, der søger at udnytte de muligheder, teknologien bringer. Også det offentlige, herunder skattemyndighederne og Udbetaling Danmark, har fundet veje til at anvende disse data til kontrolformål. Det afslører en aktindsigt, som Politiken har foretaget, og

SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER

Skatterådet har grønt lys til et nyt initiativ, Money Transfer Projekt 5, rettet mod at opdage og beskatte indtægter, ejendom, bankkonti og formuer, der skjules i udlandet. Dette projekt fortsætter dermed Skattestyrelsens tidligere bestræbelser, der sigter mod at kontrollere og beskatte pengeoverførsler, der ikke er rapporteret korrekt. Dette vil give anledning til formentligt flere tusinde

Pandora Leaks – verdens største leaks fra 14 udbydere af offshore selskaber

Pandora Leaks, er formentlig verdens største hackingsag, idet der er flere millioner af dokumenter fra Ransomware hackere er samlet fra flere lande. En del af Leaket ligger på Darkweb, som vi har kigget igennem. ISIJ udfører dog ikke hacking selv men er en journalist gruppe der inviterer til, at man kan sende leaks til dem.

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt”

Skatteforvaltningslovens § 26 og 27 er ofte i spil i mange skattesager. Mange danskere kommer ganske enkelt i kontakt med denne bestemmelse som kan have store personlige konsekvenser, fordi det er her, at Skat vurderer, meget sent i et forløb, om der er her at Skattestyrelsen fastsætter begreberne forsætligt eller groft uagtsomt. Skattestyrelsen kan ganske

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i

Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse

Konkurskarantæne  registeret blev til ved en samtidig ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven den 01.01.2014. Hensigten er, at personer som går konkurs eller er stråmænd, kan dømmes jf. karantæne reglerne, så man ikke må drive virksomhed eller deltage i en ledelse i indtil 3 år. I dag dømmes flere og flere hver måned med Konkurskarantæner. Reglerne gælder også de såkaldte

Scroll to Top