Forældelse

Gæld forældes først fra 2024 jf. dagens nye lov som skyldes it fejl hos Gældsstyrelsen

Gæld forældes først fra 2024 i Gældsstyrelsen Har du gæld i Gældsstyrelsen fordi du skylder penge i skat eller har anden gæld til det offentlige, licens eller fagforeninger så går der nu længere tid, inden din gæld forældes. Dette sker fordi Folketinget har indført en ny lov, der betyder, at gæld til det offentlige tidligst bliver forældet i november 2024. “Gæld til det offentlige forældes efter tre, fem eller ti år, alt efter hvordan gælden er opstået. Der kan være tale om skatteafgørelser, restskat, moms, a-skatter og f.eks. erhvervsskatter på 22% for selskaber og virksomhedsordningen. I forhold til den nye lov kan forældelsesfristen nemlig først starte fra den 20. november 2021. Det betyder dermed at gæld tidligst kan blive forældet den 20. …

Gæld forældes først fra 2024 jf. dagens nye lov som skyldes it fejl hos Gældsstyrelsen Se mere…

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt”

Skatteforvaltningslovens § 26 og 27 er ofte i spil i mange skattesager. Mange danskere kommer ganske enkelt i kontakt med denne bestemmelse som kan have store personlige konsekvenser, fordi det er her, at Skat vurderer, meget sent i et forløb, om der er her at Skattestyrelsen fastsætter begreberne forsætligt eller groft uagtsomt. Skattestyrelsen kan ganske enkelt foretage en ansættelse på et ufuldstændigt grundlag. Og en fastsættelse der går 10 år tilbage i tid, eller længere. Skatteforvaltningslovens § 27 lyder således     § 27 Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:         1) Der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige …

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt” Se mere…

Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring

En ubetalt faktura forældes som hovedregel efter 3 år hvorimod en gældsaftale der omhandler et lån i et pengeinstitut forældes efter 10 år. Får man ikke tilgodehavende indkrævet retsligt inden for 3 og 10 års fristen, efter forfaldsdato kan man ikke kræve beløbet betalt. Man skal derfor i god tid fremsende ubetalte fordringer til retslig inkasso hvad enten det kun er for renterne eller for hele beløbet. Det er derfor nødvendigt at man benytter en advokat til dette, fordi de mange inkassofirmaer alene sender breve ud og evt. rykker telefonisk. Dermed kan fordringer nemt glemmes i systemet. Forældelsen afbrydes tillige KUN ved erkendelse f.eks. betaling af et afdrag, en skriftlig afdragsaftale, indbetalinger på gælden eller ganske enkelt ved at vi indbringer sagen …

Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring Se mere…