MITID Geolokation

Skattemyndighederne bruger geolokationsdata til kontrol af borgere VIA MITID

I en tid hvor digitalisering og dataindsamling er blevet en integreret del af vores hverdag, er det ikke kun virksomheder, der søger at udnytte de muligheder, teknologien bringer. Også det offentlige, herunder skattemyndighederne og Udbetaling Danmark, har fundet veje til at anvende disse data til kontrolformål. Det afslører en aktindsigt, som Politiken har foretaget, og […]

HAR DU WEBSHOP? Momskontrol med udenlandske netbutikker har på fem år udløst regninger for 260 mio. kr.

Dette betyder at Skattestyrelsen nu har ret til at få udleveret f.eks. kontoudtog m.v. hvilket for de glemsomme vil medføre skattesager hvor udgangspunktet er, at man ikke har selvangivet og dermed kan der forekomme både dobbeltbeskatning og bøder på det det samme beløb som der er unddraget for. Der henvises til følgende lovhjemmel i momsloven

Skattefradrag, Skattesager, Skatterevisor

Husk fradrag fra Vinduespudsning, Snerydning, børnepasning og havearbejde

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du i år kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og der er tillige det krav at fakturaen skal være betalt senest 31. maj 2022. Men til gengæld kan vi introducere Servicefradraget. Ægtepar kan i 2022 tilsammen trække op

Kryptovaluta

MICA OG TFR Kryptovaluta lovgivning vedtaget i EU

Som vi har skrevet om tidligere så er Kryptovaluta, Blockchain er mange mønter kommet for at blive. Jeg plejer at sammenligne mønter lidt med kreditkortudstedere der alle har forskellige faciliteter de udbyder, sådan vil det også være med i hvert fald top50 af de forskellige kryptovalutaer. Fremtiden kommer til at indeholder 10-20 produkter der er

Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør knap 2 ud af 3 voksne

I dag er det sådan at 2 ud af 3 personer i den voksne befolkning er enten offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i 2022. Dermed udgør gruppen, som man også kan kalde velfærdskoalitionen, et klart flertal af vælgerne. I 2021 var der ca. 855.000 ansatte i den offentlige sektor. For ca. 50 år siden, i

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022))) Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært. Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner

Der kan forventes at Skattestyrelsen tager Skatteforvaltningsloven §27, stk. 1,5 der siger at hvis man handelet med fortsæt eller groft uagtsomt så kan der være tale om dobbelt og trippelbeskatning, bøde og/sigtelse fra Politiet, når det endelig krav er opgjort til afgørelse i Skattestyrelsen. Samme adfærd har Skattestyrelsen ved CEBIS og Money-Transfer projekterne anvendt i

Fradrag i virksomheder

Det er aldrig nemt at være selvstændig, eller at have en virksomhed med mange ansatte. Det kræver flere uddannelser vi ikke har og evner som er tværfaglige. Selvstændige skal med andre ord kende til skatteregler, markedsføring, psykologi, revisions og bogføringsrutiner samt kunne administrere orden og samtidigt være en god sælger. Vi har sjældent set en

Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter

Skatteministeriet har udgivet årets oversigt over provenu, altså indtægter fra private og erhvervslivet. Oversigten er opdelt over provenuet af indkomstskatter i årene 2014-2021 og igen fordelt på de enkelte skattearter De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster,

Scroll to Top