Skattestyrelsen

Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør knap 2 ud af 3 voksne

I dag er det sådan at 2 ud af 3 personer i den voksne befolkning er enten offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i 2022. Dermed udgør gruppen, som man også kan kalde velfærdskoalitionen, et klart flertal af vælgerne. I 2021 var der ca. 855.000 ansatte i den offentlige sektor. For ca. 50 år siden, i 1966, var der kun ca. 270.000 ansatte i den offentlige sektor. Med andre ord er antallet af offentligt ansatte 3-doblet, jf. Danmarks Statistik fra sidste år. Af samme årsag er minimal-staten og velfærdskritikken som ideal reelt forstummet, mens ministerie efter ministerie er kilde til nogle af de værste fejltagelser som har kostet det danske samfundet over 100 milliarder kroner på ganske kort tid. Samfund Velfærdsstaten runder skarpt …

Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør knap 2 ud af 3 voksne Se mere…

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022))) Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært. Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen for skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil med mere. Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil mm. hæves pr. 1. maj 2022 Ændring i Befordringsgodtgørelse       For de første20.000 km       For kørsel udover20.000 km 2022 – hidtidige sats       3,51 kr. pr. km       1,98 kr. pr. km 2022 – ny sats gældende fra 1. …

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG ! Se mere…

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner

Der kan forventes at Skattestyrelsen tager Skatteforvaltningsloven §27, stk. 1,5 der siger at hvis man handelet med fortsæt eller groft uagtsomt så kan der være tale om dobbelt og trippelbeskatning, bøde og/sigtelse fra Politiet, når det endelig krav er opgjort til afgørelse i Skattestyrelsen. Samme adfærd har Skattestyrelsen ved CEBIS og Money-Transfer projekterne anvendt i andre sager, leaks og skatteafgørelser fra f.eks. Danskere bosidende i Tyskland, England og andre lande. Mange sager om f.eks. kryptovaluta via eKapital afdelinger i Skattestyrelsen får samme behandling. Data fra C4ADS indeholder ejendomsdata stammer fra Dubai Lækket omfatter ejendomsdata fra byen i de Forenede Arabiske Emirater, Det er således de samme data der for 2 måneder siden blev benyttet til at afsløre, hvordan sanktionsramte russiske politikere, økonomiske …

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner Se mere…

Fradrag i virksomheder

Det er aldrig nemt at være selvstændig, eller at have en virksomhed med mange ansatte. Det kræver flere uddannelser vi ikke har og evner som er tværfaglige. Selvstændige skal med andre ord kende til skatteregler, markedsføring, psykologi, revisions og bogføringsrutiner samt kunne administrere orden og samtidigt være en god sælger. Vi har sjældent set en selvstændig der går hjem kl. 16:00 hver dag og ikke arbejder i weekender. For langt de fleste man se frem til at få en fattig løn med sene aftentimer til følge og en dårlig samvittighed. Det er dit job at kontrollere, om en virksomhed er registreret for moms eller har ansatte, og du kan hænge på flere millioner kroner, hvis Skat afgør at du ikke har kontrolleret …

Fradrag i virksomheder Se mere…

Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter

Skatteministeriet har udgivet årets oversigt over provenu, altså indtægter fra private og erhvervslivet. Oversigten er opdelt over provenuet af indkomstskatter i årene 2014-2021 og igen fordelt på de enkelte skattearter De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herudover udskrives der skatter på enkelte indkomstarter, der ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. aktieindkomstskat, afgift af kapitalpensioner, bruttoskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, skat fra dødsboer m.v. og aconto virksomhedsskat af opsparet overskud i virksomheder, der er omfattet af virksomhedsordningen. Provenuet af de enkelte indkomstskatter i årene 2014-2021 er vist i tabel 1. Oversigten bygger …

Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter Se mere…

Man beskattes 10 år tilbage (Grov Uagtsomhed) i tiden hvis man praktiserer udvidenhed, siger Landsskatteretten

Skattestyrelsen regulerer 10 år tilbage i tiden hvis der er fejl i godtgørelse af elafgift, denne skattepraksis ændres ikke foreløbig med Landsskatterettens dom Grov uagtsomhed ved uvidenhed Virksomheder anses for at have handlet groft uagtsomt, hvis de har fået godtgjort for meget i elafgift – også selvom dette skyldes en simpel fejl, eller virksomheden ikke har været bekendt med de komplekse regler.  Dette fastholder Landsskatteretten i en ny afgørelse. Landsskatteretten har i afgørelsen slået fast, at Skattestyrelsen har ret i deres opfattelse af, at virksomheder, der har taget fuld godtgørelse af elafgift for elektricitet anvendt til opvarmning og komfortkøling (fx til varmepumper, el-vandvarmere eller aircondition), har handlet groft uagtsomt, da det er virksomheders ansvar at kende til reglerne. Virksomheder kan derfor imødese …

Man beskattes 10 år tilbage (Grov Uagtsomhed) i tiden hvis man praktiserer udvidenhed, siger Landsskatteretten Se mere…

Ombudsmanden kritiserer Skattestyrelsen i sin sagsbehandling af Skatteklager

Ombudsmanden har i en større undersøgelse identificeret en række problemer af betydning for borgernes tillid til skattemyndighederne. Undersøgelsen er netop sendt til skattemyndighederne med sigte på, at de kan forbedre deres sagsbehandling. Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden behandler klager, tager sager op på eget initiativ og tager på tilsynsbesøg. ”Jeg ved, at skattemyndighederne arbejder på at styrke borgernes tillid til systemet. Vores undersøgelse skal gerne bidrage til dette”, Han noterer sig, at både SKAT og Landsskatteretten har taget konstruktivt imod resultaterne af hans undersøgelse. siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Manglende overblik og stillingtagen til indsigelser Ombudsmandens Skattekontor …

Ombudsmanden kritiserer Skattestyrelsen i sin sagsbehandling af Skatteklager Se mere…