AML-pakken træder i kraft I DAG

AML-pakken i Danmark AML-pakken, som står for Anti-Money Laundering, er en række lovgivningsmæssige initiativer, der har til formål at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Denne pakke er en del af EU’s bredere strategi for at forbedre gennemsigtighed og sikre, at finansielle systemer ikke udnyttes til kriminelle formål. Den 19. juni 2024 træder […]

Danmark offentliggør IMFs rapport om hvidvaskrisici i det nordisk-baltiske område

Hvidvaskloven har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering1. Loven kræver, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. De finansielle virksomheder skal kende deres kunder og kontrollere kundernes identitet, og overvåge de transaktioner, som kunderne gennemfører. Hvidvaskloven stiller skrappe krav til personer

Mistanker om hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet stiger.

Fremover sætter myndighederne sammen sætte retningen for den risikobaserede tilgang og indsats mod hvidvask i Danmark. Det gælder også for Hvidvask sekretariatets indsats og prioritering af opgaver og ressourcer. Den stigende digitalisering, professionalisering og internationalisering, vi ser på hvidvaskområdet, betyder, at Hvidvasksekretariatet også i 2023 kommer til at prioritere strategisk vigtige områder som fx organiserede

Hvad er hvidvask? OG HVORFOR NÆGTER BANKER AT OPRETTE BANKKONTI?

BankOPRETTELSE – hvad er problemet med hvidvask? Banker skal hele tiden, uden begrænsninger, kende enhver transaktions partnere (modtager og afsender) og tillige formålet med enhver transaktion. Og hvis du hæver eller indsætter kontanter kan banken opsige din konto. Det sker hver dag for mange. Banken er forpligtet til at kende sine kunder godt. Det kræver,

GRATIS: Seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 23. maj 2023 kl. 9.00-13.00 Tirsdag den 23. maj 2023 klokken 9.00-13.00 inviterer Finanstilsynet til det årlige hvidvaskseminar. Seminaret sætter fokus på risikofaktorer ved kunder på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.  Seminaret finder sted i DGI Byens konferencehus. Det er også muligt at deltage virtuelt. Arrangementet er gratis. Program De faglige

Danske Bank indgår koordineret forlig med de amerikanske og danske myndigheder om Estlandsagen

Danske Bank har indgået forlig med DoJ, SEC og NSK som konsekvens af myndighedernes undersøgelse af non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland. I forhold til forligene med de amerikanske myndigheder har Danske Bank erklæret sig skyldig i forhold til tiltale rejst af DoJ for svindel over for andre banker, og dette er i

Handelsbaseret hvidvask har høj risiko siger NSK, Hvidvasksekretariatet

I en ny rapport fremsiger Hvidvasksekretariatet at der er høj risiko for, at kriminelle misbruger handelsstrukturer i Danmark til såkaldt handelsbaseret hvidvask. Dette er en slags formuepleje som de kriminelle benytter sig af, hvis man skal flytte penge eller varer fra land-til-land. NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) det tidligere SØIK. Danmark er en lille

Om bankers håndtering af udlandske transaktioner og Skattely lande listen “EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Mange er blevet bange for at gøre forretninger i andre lande, da det også bliver besværliggjort af banker, der ringer ved hver udsendelse af penge eller modtagelse af penge til/fra andre lande. Det skal dog ikke holde nogen tilbage fra et eksporteventyr til f.eks. Tyskland, andre EU lande, NordAmerika, Asien eller andre lande. På samme

Scroll to Top