skatteregler påvirker 300.000 danskere MED UDBYTTE ELLER LØN

Introduktionen af den nye skattereform i 2026 stiller virksomhedsejere over for et valg mellem løn eller udbytte fra deres selskab. Denne beslutning kan være kompliceret, især for ejere af små og mellemstore virksomheder. En Som Skatteeksperter kan vi sige at alle stort bør tage stilling til de nye regler. Det drejer sig aktuelt om ca. […]

AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager?

At investere i en grundig scanning af dine regnskaber for fejl og potentielle skattesager kan synes som en stor udgift, men denne service kan vise sig at være en værdifuld investering for både virksomheder og privatpersoner. Her er nogle nøglegrunde til, hvorfor dette kan være en klog beslutning. Advokat og Revisor Samvirket kan på få

SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER

Skatterådet har grønt lys til et nyt initiativ, Money Transfer Projekt 5, rettet mod at opdage og beskatte indtægter, ejendom, bankkonti og formuer, der skjules i udlandet. Dette projekt fortsætter dermed Skattestyrelsens tidligere bestræbelser, der sigter mod at kontrollere og beskatte pengeoverførsler, der ikke er rapporteret korrekt. Dette vil give anledning til formentligt flere tusinde

STATS REVISORER: eksterne konsulenter i staten SKAL BRUGES STRATEGISK (SPARERUNDE)

Stats revisorerne har den 20. februar 2023 afgivet beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter med denne bemærkning. Stats revisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministerierne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter. Hvis ministerierne ikke har de nødvendige medarbejderkompetencer til at løse en specifik opgave,

Skatteministeren bør ændre regler om renter siger Advokatrådet

Med baggrunden i gårsdagen kontroversielle Højesteretsdom hvor Højesteret appellerer til politikerne, er der sket mange reaktioner fra den samlede presse. I sagen skulle en klient som oprindeligt havde vundet betale 320 mio. kr. i renter i sagen, der omhandlede et krav på 160 mio. kr. I februar 2022 afviste skatteministeren et forslag fra Advokatrådet om

Tidligere TDC-ejere og NetApp taber skattesager i Højesteret med gennemstrømnings-selskaber

Dommen er klar her kl. 12:00. De fem kapitalfonde som i sin tid købte TDC skal nu betale ca. 250 millioner kroner til den danske statskasse. Der er tale om en principiel sag. Derfor kan Skatteministeriet som den store vinder åbne mange flere sager mod fonde og selskaber som flytter penge ud af Danmark, uden

Skattefradrag, Skattesager, Skatterevisor

Husk fradrag fra Vinduespudsning, Snerydning, børnepasning og havearbejde

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du i år kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og der er tillige det krav at fakturaen skal være betalt senest 31. maj 2022. Men til gengæld kan vi introducere Servicefradraget. Ægtepar kan i 2022 tilsammen trække op

Iværksætterskat og Aktieskat

Som forventet udskydes dele af bogføringsloven vedr. Cloud bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har tidligere annonceret en forventet tidsplan for ikrafttrædelse af krav til digitale bogføringssystemer. Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt. Det skyldes den igangværende regeringsdannelse. Som led i udmøntningen af bogføringslovens regler om digital bogføring udsteder Erhvervsstyrelsen bekendtgørelser med

Scroll to Top