KONKURS

Fusioner og Spaltninger MED GENERATIONSSKIFTE OG ARV MED Skatteplanlægning

Fusioner og spaltninger er centrale processer i virksomhedstransaktioner med betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser. Fusioner indebærer sammenslutning af selskaber, mens spaltninger involverer opdeling af et selskab i flere enheder. Disse processer kræver omhyggelig planlægning, juridisk rådgivning og finansiel due diligence for at sikre en smidig overgang og overholdelse af lovgivningen. Man kan kombinere reetablering af […]

FUSION OG SPALTNING: Mærsk GLEMTE regler om fusionskontrol

Damco USA Inc og A.P. Møller-Mærsk A/S, der er koncernforbundne, har overtrådt reglerne om fusionskontrol, da Damco fusionerede med Pilot Air Freight Holdings LLC i maj 2022. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjort efter at have fået en henvendelse fra Damco. Fusionen skulle have været anmeldt til og godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark. Internationale fusioner

grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser.

Folketinget vedtog den 2. marts 2023 lovforslag L 20, der ændrer selskabslovens regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser/hjemstedsflytninger. Lovændringen, der træder i kraft i dag, implementerer EU’s mobilitetsdirektiv og indeholder flere væsentlige ændringer. Nye krav og lettelser i selskabslovens regler Med vedtagelsen af lovforslag L 20 skal kapitalselskaber, der foretager grænseoverskridende transaktioner, være opmærksomme

Spaltning

SKATTEFORDELE OG KONKURRENCEFORDELE MED SPALTNINGER OG FUSIONER

Fusioner og spaltninger er to typer virksomhedstransaktioner, der vedrører strukturændringer i virksomheder. Fusioner og spaltninger udføres af forskellige strategiske årsager, som beskrevet tidligere. Både fusioner og spaltninger involverer komplekse juridiske og finansielle processer og kræver omhyggelig planlægning og ekspertise fra finansielle, juridiske og skattemæssige fagfolk. Fusioner og spaltninger er almindelige forretningsstrategier, der kan bruges til

Kapitalkrav til Fusioner og Spaltninger

Fusioner og spaltninger er to skattemæssige juridiske processer, der involverer omstrukturering af selskaber. Vi udfører både spaltninger og fusioner og tillige grænseoverskridende fusioner og spaltninger til dels. Her er en oversigt over disse processer samt relevante kapitalkrav i Danmark: Fusioner: Fusioner sker, når to eller flere selskaber kombineres til ét selskab. Der er forskellige typer

Scroll to Top